Ludzie

Odpowiedzialny biznes na poznańskim podwórku

Odpowiedzialny biznes na poznańskim podwórku

Coraz więcej firm działa zgodnie z panującymi trendami, w tym dotyczącymi odpowiedzialnego biznesu. To jednak nie tylko pusty trend! Jak pokazuje przykład Poznania, dobro ludzkie często stawiane jest ponad działaniami wizerunkowymi. Inicjatywy firm wspierają lokalną społeczność, ochronę środowiska naturalnego oraz troskę o dobrostan pracowników. Firmy nie tylko czują odpowiedzialność za społeczeństwo, lecz także wierzą, że mogą na nie realnie wpłynąć.

Dla Urzędu Miasta Poznania działania w obszarze społecznej odpowiedzialności (CSR) wynikają z naturalnej chęci niesienia pomocy. Pracownicy czynnie angażują się w zbiórki charytatywne w ramach takich akcji, jak np. Tytka charytatywna czy też Szlachetna Paczka. Nie są im obojętne także losy uchodźców. W obliczu toczonej w Ukrainie wojny obywatele i obywatelki całej Polski wykazali się pięknym gestem solidarności. Utworzono Miejski Punkt Pomocy, wspierając Ukraińców, w którym wolontariuszami byli także urzędnicy.

Ważnym punktem w strategii rozwoju Poznania pozostaje troska o środowisko naturalne. Dbanie o miejską zieleń i lokalne parki, ale także o codzienne otoczenie miasta, to nieustanny wkład w zrównoważony rozwój. Pracownicy Urzędu Miasta chętnie organizują np. Wiosenne Porządki w ramach Światowego Dnia Ziemi oraz dbają o ekologiczne podejście.

Ponadto urzędnicy angażują się w problemy społeczne. Wzięli udział w #gaszynchallenge, w ramach którego zostali zaproszeni do „pompowania” (przysiady, pompki). Każdy uczestnik wpłacał fundusze na konto Tadzia zmagającego się z autyzmem, podopiecznego Fundacji dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Tego typu inicjatywy przynoszą wielowymiarowe korzyści, budują poczucie wspólnotowości, odpowiedzialności za innych, a ponadto mobilizują do aktywności fizycznej, co również wpływa korzystnie na zdrowie.

Między miastem a biznesem

Poznański dobry duch CSR-owy udziela się również firmom. Na polu współpracy Miasta i biznesu zdecydowanie wyróżnia się Biuro Obsługi Inwestorów. Razem z Wydziałem Oświaty wsparło młodych ludzi inicjując projekt „Każdy komputer się przyda”. Wzięło w nim udział 20 firm, przekazując niezbędny sprzęt komputerowy dla uczniów.

Biuro Obsługi Inwestorów chętnie angażuje się w projekty promujące równouprawnienie. Przykład stanowi Światowy Dzień Wartości, w ramach którego przygotowano ciekawe prelekcje i spotkania. Akcję zwieńczył flashmob, podczas którego uczestnicy utworzyli napis TOGETHER.

Inkluzywne działania odpowiadają także na problemy kobiet, które mimo upływu lat nadal spotykają się z trudnościami wynikającymi z prób pogodzenia rozwoju kariery zawodowej i macierzyństwa. Biuro Obsługi Inwestorów wspólnie z FlexDev Academy oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych zorganizowało inspirujące spotkanie coachingowe z cyklu „Kobieca Strona POZnania”. Skupiało się ono na temacie powrotu mam na rynek pracy i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami w życiu zawodowym.

Zarówno dla Miasta, jak i Biura Obsługi Inwestorów, niezwykle istotne są problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska. Wiązało się to m.in. ze wsparciem akcji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL „Green Walk Around the Block”. Promowała ona sprzątanie lokalnych obszarów.

Zespół Biura Obsługi Inwestorów zaangażował się również w akcję Shoe Box Project, której inicjatorem była firma Wunderman Thompson Technology. Zgromadzono wówczas najpotrzebniejsze kosmetyki dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy domowej czy ludzi w kryzysie bezdomności. Wsparcie otrzymały dziesiątki kobiet.

Solidarnie z Ukrainą

Mówiąc o akcjach CSR trudno nie uwzględnić działań związanych z niesieniem pomocy Ukrainie. Wojna u naszych sąsiadów poruszyła wiele serc ludzkich. Oprócz bieżącej pomocy podjęto również stałe działania, mające na celu włączenie poszkodowanych osób w rynek pracy. Solidaryzując się z Ukraińcami Biuro Obsługi Inwestorów współdziałało z FlexDev, wspierając działania Fundacji im. Julii Woykowskiej w zakresie pozyskania mentorów podczas kursów programowania dla ukraińskich uchodźców (projekt reskillingowy).

Wsparcia podjęły się również inne firmy. Wunderman Thompson Technology zapewnił pomoc rzeczową i psychologiczną uchodźcom goszczonym przez pracowników. Ponadto przygotowano 4 webinary na temat wsparcia emocjonalnego w kryzysie.

W swojej siedzibie Franklin Templeton organizował spotkania integracyjne dla ukraińskiej młodzieży. Firma zapewniła również opiekę medyczną i finansową uchodźcom przyjętym do domów przez pracowników. Wolontariusze natomiast przygotowywali kanapki do Punktu Pomocy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odpowiadając na potrzeby społeczne Franklin Templeton, który angażuje się w liczne akcje związane z edukacją finansową społeczeństwa i wspiera mamy w powrocie do pracy, stworzył nawet przewodnik ze wskazówkami rekrutacyjnymi tłumaczony na język ukraiński.

Inną formę pomocy Ukrainie zaproponował SPOC. Po wybuchu wojny firma uruchomiła tzw. SPOCowóz, którym odbierali dary od pracowników dla poszkodowanych. ADM natomiast przygotował paczki bożonarodzeniowe dla ukraińskich dzieci.

Wiele twarzy odpowiedzialności

Niezwykle cieszy zaangażowanie firm w sprawy społeczne i odpowiadanie na bieżące problemy ludzkości. Warto wspomnieć, że dotyczy ono nie tylko wojny, lecz także klęsk żywiołowych. Firma SOFTSWISS wyasygnowała 25 tys. dolarów na zakup kontenerów mieszkalnych dla osób, które straciły dom nad głową w trakcie trzęsienia ziemi w Turcji oraz pomoc finansową na zakup żywności i wody pitnej. Natomiast MKS, który w Poznaniu prowadzi Competence Service Centre, stworzył dotąd dziesiątki wewnętrznych aukcji, w ramach których licytowali m.in. prywatne lekcje językowe, pakiety treningowe, wyjście do opery. Wspólny cel niesienia pomocy to dla nich sposób na wzmocnienie więzi w zespole pracowników oraz możliwość wykazania zainteresowań i kreatywności.

Warto dodać, że firmy czują się społecznie odpowiedzialne nie tylko w skali międzynarodowej, ale także działając lokalnie. Franklin Templeton posiada globalny program wolontariatu pracowniczego Involved, który powstał w celu zachęcenia pracowników do działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez np. wsparcie finansowe, czasowe, komunikacyjne, doradcze, platformę do zarządzania projektami wolontaryjnymi. Z ich inicjatywy powstał wspomniany projekt „Green Walk Around the Block”.

Na szczególną uwagę zasługuje wspomniana wcześniej firma SPOC, która zorganizowała wigilijną zbiórkę na rzecz podopiecznych Hospicjum Palium w Poznaniu (m.in. pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, nutridrinków). Zasadziła również swój własny las dębowy.

Firma ADM natomiast we współpracy ze stowarzyszeniem CREO odwiedziła DPS, w którym razem z jego mieszkańcami pracownicy tworzyli kompozycje kwiatowe, wspólnie pobudzając kreatywność i budując poczucie więzi. Ponadto jest twórcą akcji #lesswaste polegającej na zbiórce wypisanych długopisów dla Fundacji Orchidea, w której dano im drugie życie, wymieniając wkłady.

Szczęśliwy pracownik, zadowolona firma

W ramach akcji CSR poznańskie firmy dbają również o dobrostan pracowników. Miele zachęca ich do wielu ciekawych inicjatyw np. „Ideas over hierarchy”. To forma integracji, spotkania przy kawie i śniadaniu, podczas którego wszyscy mogą podzielić się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami na najróżniejsze tematy związane z firmą. Tego typu działania budują poczucie wspólnotowości, realnego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa.

Przykładem świetnej inicjatywy, która zwiększa świadomość zdrowotną pracowników jest „Movember”, akcja organizowana przez Wunderman Thompson Technology w listopadzie. Miesiąc ten nie został wybrany przypadkowo, bowiem to czas na uświadamianie ludzi odnośnie ryzyka nowotworów jąder i prostaty. W tym okresie firma umożliwiła pracownikom bezpłatne badania w tym zakresie. Działania Wunderman Thompson Technology przypominają również pracę organiczną. Jako korporacja z branży IT wspiera klasy patronackie w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu, dbając o edukację przyszłych pokoleń.

Odnosząc się do prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie trudno nie zauważyć wszelkich akcji biznesowych zmierzających do wyrównania różnic społecznych. W Capgemini Polska od lat prężnie działa projekt „IT Girls Revolution Academy” – program szkoleniowy dla uczennic szkół średnich. Firma dostrzega potencjał kobiet na rynku pracy i łamie stereotypy zmaskulinizowania niektórych zawodów.

Rockwool wraz z Fundacją Wózkowicze zauważa natomiast wartość osób z niepełnosprawnością organizując specjalne, dedykowane im targi pracy. To duży krok na drodze do wyrównania szans społecznych. Ukazuje, że osoby z niedyspozycjami fizycznymi są również wartościowymi pracownikami.

To są tylko przykłady z wybranych firm, większość poznańskich biznesów prężnie angażuje się w działania CSR. Te inicjatywy są integralnym elementem ich modelu biznesowego i odzwierciedlają ich zaangażowanie w budowanie społecznie odpowiedzialnej działalności. Więcej informacji na temat bieżących akcji prowadzonych na terenie Poznania znajdziecie na stronie poznan.pl/ inwestycje.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #11 July-August (4/2023)

FOCUS ON Business #11 July-August (4/2023) Zobacz numer