Ludzie

Ponad 1500 uchodźców znalazło zatrudnienie dzięki programowi „Randstad dla Ukrainy”

Ponad 1500 uchodźców znalazło zatrudnienie dzięki programowi „Randstad dla Ukrainy”

Łącznie 1588 uchodźców skorzystało dotychczas z programu wsparcia „Randstad dla Ukrainy”, skierowanego do osób, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną. Jego celem jest pomoc uczestnikom programu w znalezieniu zatrudnienia i budowaniu ich niezależności ekonomicznej w naszym kraju. Działania Randstad obejmują też inne formy wsparcia w wyzwaniach, z którymi Ukraińcy mierzą się w Polsce.

Zgodnie z założeniami programu, z wszystkich form pomocy beneficjenci mogli korzystać do końca 2022 roku. Nie są przyjmowani już nowi uczestnicy, ale w przypadku osób, które dotychczas zostały objęte pomocą, Randstad zdecydował się wydłużyć okres świadczeń do końca I kwartału 2023 roku.

W ramach projektu Zarząd Randstad Polska zdecydował, że wszystkie zyski firmy związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną, zostały przeznaczone na pomoc osobom dotkniętym tą sytuacją. Środki potrzebne na realizację programu pochodzą też z globalnego funduszu stworzonego przez Randstad. Dzięki tym środkom i działaniom Randstad uchodźcy nie tylko znaleźli zatrudnienie. Prawie pół tysiąca osób otrzymało comiesięczne wsparcie finansowe w zakwaterowaniu. Dodatkowa zapomoga przeznaczona na opiekę objęła też ponad 200 dzieci.

- Cieszy nas przede wszystko to, że mogliśmy wspólnie wesprzeć tak wiele osób. Wszyscy członkowie zespołu włączyli się w te działania, bo w sytuacji, gdy organizacjom pomocowym udało się pomóc w kwestiach humanitarnych, trzeba było sprawnie przejść do kolejnego etapu działań. Zależało nam, aby oferowana przez nas pomoc pozwoliła usamodzielnić się osobom, które znalazły schronienie w Polsce. W przypadku wsparcia w zatrudnieniu zdawaliśmy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności. Części uchodźców wyczerpywały się oszczędności. Wyzwaniem było także zakwaterowanie, bez którego uchodźcom trudno było podjąć się obowiązków zawodowych. I choć specjalizujemy się w rekrutacjach, to z dnia na dzień musieliśmy wcielić się też w nowe role. Nasi pracownicy często sami wynajdywali mieszkania dla pracowników, pomagali odnaleźć się w nowym miejscu, podpowiadali, gdzie można załatwić najpilniejsze sprawy, ale też - gdy trzeba było - po prostu byli powiernikami dla osób, które doświadczyły grozy wojny. Mamy ogromną satysfakcję, że w ten sposób mogliśmy pozytywnie wpłynąć na życie uchodźców z Ukrainy. Tym bardziej, że jest to wpisane w misję naszej organizacji. - podkreśla Ewa Sarzyńska, Staffing Director w Randstad Polska.

Głównym celem uruchomionego wiosną programu „Randstad dla Ukrainy”, było udzielenie łącznie 1500 uchodźcom pomocy w znalezieniu pracy oraz zapewnienie źródeł utrzymania. W ramach programu Randstad zapewniał uczestnikom finansowanie i organizację nauki języka polskiego, jednorazowe bezzwrotne wsparcie w kwocie 1500 zł na pokrycie podstawowych potrzeb po przyjeździe do Polski, udzielenie pomocy psychologicznej osobom zatrudnionym i ich rodzinom, wsparcie finansowe w organizacji opieki nad dziećmi oraz pomoc w znalezieniu mieszkania i współfinansowanie kosztów najmu.

Badanie Randstad: więcej firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy

W sumie Randstad zaangażował do współpracy 31 partnerów - pracodawców, będących liderami w swoich sektorach. Wspólnie udało się utworzyć nowe miejsca pracy dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. Stało się to pomimo wyzwań związanych z profilem demograficznym i zawodowym osób, które znalazły schronienie w naszym kraju. Oferty pracy dostępne dla Ukraińców nie zawsze zgodne były z umiejętnościami i doświadczeniem uchodźców, a ponadto mogły nie uwzględniać specyficznej sytuacji, w której znaleźli się chroniący się przed wojną obywatele Ukrainy - w tej grupie dominowały kobiety, które bardzo często miały pod opieką dzieci. Dlatego istotą programu stało się także przekonanie pracodawców do modyfikacji profili stanowisk, aby mogły pomóc w zwiększeniu zatrudnienia wśród uchodźców.

Ponadto Randstad wspierał partnerów biznesowych wiedzą w zakresie budowania i zarządzania zespołami międzykulturowymi. Stało się to tym istotniejsze, że firmy w Polsce dziś jeszcze mocniej otwierają się na włączanie obcokrajowców do swoich struktur. Badanie realizowane przez Instytut Badawczy Randstad pokazało wyraźnie, że o ile przed wojną 31 proc. firm zatrudniało pracowników z Ukrainy, o tyle po jej wybuchu na zatrudnienie nowych pracowników z tego kraju zdecydowało się 4 na 10 pracodawców. W niektórych sektorach odsetek ten sięgał nawet 2/3 badanych firm.