Ludzie

Radosław Szafrański na czele PageGroup Polska. Nowy lider z nowym spojrzeniem na rynek pracy i rekrutację

Z początkiem maja 2021 r. najwyższe stanowisko zarządzające w PageGroup Polska objął Radosław Szafrański (Executive Director, Country Head of PageGroup Poland). Będzie przewodził realizacji ambitnej strategii nastawionej na dynamiczny rozwój organizacji w regionach oraz umocnienie pozycji firmy jako lidera w obszarze rekrutacji stałych. Zadanie wydaje się niełatwe, zwłaszcza ze względu na okoliczności – postpandemiczna rzeczywistość odmieniła rynek pracy, stawiając nowe wyzwania zarówno przed pracodawcami, jak i firmami rekrutacyjnymi. Jaka przyszłość czeka rynek pracy?

Od maja br. strukturami PageGroup w Polsce (obejmującymi marki Michael Page, Page Executive i Page Outsourcing) zarządza Radosław Szafrański. Odpowiedzialny jest również za rozwój regionalnych zespołów prowadzących rekrutacje w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, a od niedawna również w Poznaniu. W czasach dynamicznych zmian i niestabilnej rzeczywistości, przewodzenie jednej z największych firm rekrutacyjnych w kraju wiąże się również z koniecznością sprostania oczekiwaniom nowego, postpandemicznego rynku pracy. Miniony rok odmienił firmy i pracodawców, jak również pracowników, stawiając przed nimi wiele dodatkowych wyzwań – również w obszarze rekrutacji. Czego powinni spodziewać się liderzy w najbliższej przyszłości i co pomoże im poprowadzić organizację do sukcesu?

DUŻE OŻYWIENIE NA RYNKU REKRUTACJI

Powszechne przejście na pracę zdalną, zamknięcie wielu branż i przedsiębiorstw, konieczność przemodelowania struktur organizacyjnych, przeprowadzenie błyskawicznej transformacji biznesowej i cyfrowej, w celu zapewnienia ciągłości działalności i utrzymania sprzedaży – to tylko niektóre wyzwania, z którymi w minionym roku zmagali się pracodawcy. Z drugiej strony, izolacja społeczna, redukcje etatów i spadek stabilności zatrudnienia, w połączeniu z problemem związanym z utrzymaniem work-life balance, negatywnie odbiły się na nastrojach pracowników oraz ich motywacji do pracy. W pierwszym półroczu 2020 r. wiele procesów rekrutacyjnych zostało wstrzymanych lub zamrożonych, co bezpośrednio wpłynęło także na branżę rekrutacyjną.

Zgodnie z raportem Polskiego Forum HR, w drugim kwartale 2020 r. rynek rekrutacji stałych zmniejszył się o przeszło 30%, a w obszarze rekrutacji tymczasowych odnotowano 18-procentowy spadek w porównaniu do danych z I kwartału 2020 r. Jednak już w drugiej połowie roku, popyt na usługi rekrutacyjne wyraźnie się zwiększył. Wśród firm należących do Polskiego Forum HR (PFHR) odnotowano 23-procentowy wzrost obrotów w porównaniu do poprzedniego kwartału i 6-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Michael Page wykorzystał ten czas na umocnienie swojej pozycji w obszarze rekrutacji stałych – w III i IV kwartale 2020 r. osiągnął najwyższe wyniki wśród zrzeszonych firm rekrutacyjnych. Pozycję lidera w tej kategorii utrzymuje do dziś, o czym świadczą rekordowe wyniki firmy w I kwartale 2021 r.

Wstrzymane procesy rekrutacyjne w II kwartale 2020 r. zapowiadały koniec rynku pracownika. Tymczasem wraz z lekkim odmrożeniem gospodarki, biznes powrócił do odłożonych w czasie planów rozwojowych, a pracodawcy potrzebowali nowych talentów na pokładzie. Popyt na pracowników w wielu obszarach znacznie wzrósł i ten trend utrzymuje się do dziś. Zyskali przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści z obszaru IT, e-commerce, logistyki, łańcucha dostaw oraz liderzy, którzy potrafili wprowadzić w organizacji zmiany i efektywnie pokierować firmą w trudnych czasach, zamieniając kryzys w szansę na rozwój – wyjaśnia Radosław Szafrański, Executive Director w PageGroup.

REKRUTACJE ONLINE RÓWNIEŻ PO PANDEMII

W 2020 r. większość pracowników realizowała swoje obowiązki zawodowe zdalnie – tylko w III kwartale 2020 r. „z domu” pracowało 67% ankietowanych – wynika z badania Michael Page. W związku z tym, również większość procesów rekrutacyjnych odbyło się online. Czy zdalne rekrutacje zrewolucjonizowały rynek i pozostaną z nami na dłużej?

Możemy spodziewać się, że po ustaniu pandemii będziemy nadal korzystali ze zdalnego modelu rekrutowania pracowników, jednak rekrutacje online nie wyprą całkowicie bezpośrednich spotkań z kandydatami. Skutecznym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie modelu hybrydowego, który pozwoli połączyć możliwości, jakie otwiera przed nami rekrutacja online, z korzyściami wynikającymi z bliższego poznania drugiej osoby. Takie rozwiązanie jest rekomendowane również przez coraz szersze grono kandydatów – zwłaszcza wśród specjalistów z obszaru SSC czy IT, czyli osób, które przywykły do zdalnego trybu pracy. Ponad połowa ankietowanych przez Michael Page (54%) przyznała, że czuje się komfortowo podczas rozmowy online, a 51% kandydatów stwierdziło, że nie dostrzega różnicy między rozmową przez telefon, a bezpośrednim spotkaniem z pracodawcą i rekruterem – tłumaczy Radosław Szafrański.

Rekrutacje online pozwalają usprawnić przebieg rozmów i spotkań rekrutacyjnych. Odpowiada to również na oczekiwania kandydatów – zgodnie z wynikami badania Michael Page z czerwca 2020 r. 59% ankietowanych uważa, że procesy rekrutacyjne trwają za długo. W niektórych przypadkach, rozmowy online nie są jednak w stanie zastąpić bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego możemy lepiej poznać charakter danej osoby, zbudować zaufanie i ocenić zdolności autoprezentacyjne. W przypadku niektórych ról, spotkanie „twarzą w twarz” jest wysoce wskazane lub wydaje się nawet koniecznością. Pokrywa się to również z potrzebami kandydatów – przed podjęciem finalnej decyzji na temat zmiany pracy, 94% ankietowanych chce poznać pracodawcę, czyli odwiedzić siedzibę firmy i spotkać osobiście pracowników oraz przełożonych.

JAKA CZEKA NAS PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY?

Praca zdalna otworzyła przed pracodawcami i kandydatami nowe możliwości. Pula kandydatów dostępnych na rynku znacząco się zwiększyła, co wydaje się szczególnie istotne w procesie wychodzenia z kryzysu i odbudowy gospodarki. Konkurencyjność wielu pracowników wyraźnie wzrosła, analogicznie podniosły się również ich płace. Z drugiej strony, zwiększyły się także oczekiwania pracodawców – zwłaszcza względem kadry zarządzającej, od której wymaga się nowych kompetencji związanych m.in. z zarządzaniem ryzykiem, zmianą i wydajnością (Performance Management), pracą zdalną, czy transformacją cyfrową.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, od początku 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce łagodnie rośnie. Ostatnie dane z marca 2021 r. wskazują bezrobocie na poziomie 6,4%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. jest wzrostem tylko o 1 p.p. (5,4% w marcu 2019 r.). W porównaniu do sytuacji w krajach Unii Europejskiej, kondycja polskiego rynku pracy rysuje się optymistycznie. Według Eurostatu, w marcu 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% i był to najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej, znacznie poniżej średniej unijnej plasowanej na poziomie 7,3%.

Wzrosty bezrobocia w czasach kryzysu są nieuniknione, jednak sytuacja na rynku pracy zarówno w Polsce i w Europie zapowiada się obiecująco. Przypuszczamy, że w niedalekiej przyszłości, gdy firmy powrócą do swoich „zamrożonych” planów inwestycyjnych i odłożonych na bardziej stabilne czasy projektów rekrutacyjnych, rynek pracownika jeszcze się umocni, a popyt na rekrutacje wyraźnie wzrośnie. Ambitna strategia rozwoju PageGroup pokrywa się z planem dynamicznego wzrostu gospodarki, co pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiedzieć na aktualne i przyszłe potrzeby rekrutacyjne firm i pracodawców. W kolejnych latach planujemy również skupić się na silnym rozwoju marki PageGroup w kierunku Recruitment Process Outsourcing oraz wzmocnieniu dywizji Technology by PageGroup specjalizującej się m.in. w rekrutacjach typu IT contracting – komentuje Radosław Szafrański, Executive Director w PageGroup.