Ludzie

Tolerancyjna firma

Tolerancyjna firma

Tolerancja i wzajemne zrozumienie potrzeb na linii: pracodawca – pracownik jest dziś ważne jak nigdy dotąd. Stworzenie miejsca pracy, w którym każdy pracownik będzie czuł się dobrze i będzie mógł być sobą, wydaje się oczywiste, ale wcale nie takie łatwe do zrealizowania, jak mogłoby się to wydawać.

 Obchodzony 16. listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji skłania do refleksji nad zastosowaniem pojęcia „tolerancja” również w sferze biznesowej, w której to również w dużej mierze toczy się nasze codzienne życie. To, co się zawiera w tym pojęciu, to m.in. podejście i praktyka Diversity and Inclusion. Inclusion to włączenie, dostępność dla każdego (bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etc.); Diversity to szeroko pojęta różnorodność – płci, poglądów politycznych, pochodzenia, sprawności, orientacji seksualnej, wiary etc. Definicja jest szeroka i dotyczy wszystkich możliwych różnic – zarówno tych widocznych i niewidocznych, jak i wrodzonych i nabytych.

W biznesie oznacza to dostrzeganie i docenianie w pracownikach ich indywidualnych cech, aby każdego włączyć w strukturę firmy tak, żeby skorzystała na tym nie tylko firma, ale też pracownik i zespół. To niewątpliwie duże wyzwanie dla współczesnego biznesu i menedżerów. Rozumienie Diversity&Inclusion niesie za sobą konsekwencje tego, czy zobaczymy w firmach zróżnicowanie wieku, równość w kategoriach płci i płac itd. A to rozumienie przekłada się na to, jak podchodzimy do procesu inkluzji, czyli stworzenia takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba będzie czuła się szanowana, doceniana i w którym może się rozwijać, a także realizować swój potencjał.

Diversity to słowo, które często występuje również w kontekście procesu rekrutacyjnego. Jeśli umiejętności i doświadczenie będą szły w parze z różnorodnością wieku i płci czy pochodzenia kandydatów, spowoduje to poszerzenie puli osób, które mogą wejść w szeregi organizacji. Co więcej, organizacje, które oferują integracyjne środowisko pracy, bardziej efektywnie współpracują ze swoimi pracownikami, klientami i kandydatami. Różnorodność pomysłów i indywidualne cechy ludzkie napędzają działalność firm i gwarantują ich rozwój i sukces.

PRZYSZŁOŚĆ TO RÓŻNORODNOŚĆ

Jak wynika z raportu Deloitte „Global Human Capital Trends 2017” budowanie organizacji przyszłości to priorytet dla prawie 90% szefów HR i prezesów firm. A przyszłość to właśnie różnorodność, która będzie mogła być obecna w firmie tylko wtedy, gdy będziemy budować firmę opartą na tolerancji. I tutaj przechodzimy do korzyści takiego podejścia. Przede wszystkim w środowisku pracy pozbawionym stereotypów i uprzedzeń pracownicy czują się szanowani i zwiększa się ich lojalność wobec pracodawcy, co przyciąga talenty. Różnorodność bowiem generuje oryginalne rozwiązania i innowacyjne pomysły, jednocześnie sprzyjając wzajemnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń.

 Organizacje, które wprowadzają inkluzywną kulturę pracy, notują średnio o prawie 60% większą kreatywność, innowacyjność i otwartość w swoich zespołach [1]. Co ważne, dzięki zróżnicowanemu spojrzeniu na problem, firma jest w stanie lepiej dopasować produkty i usługi dla różnorodnych klientów oraz odkrywać nisze rynkowe. Takie podejście buduje też pozytywny wizerunek firmy wśród przyszłych pracowników – employer branding marki na rynku pracy.

Dla ponad 45% ankietowanych opinia o firmie jest jednym z kluczowych aspektów już przy wyborze oferty pracy, na którą decydują się aplikować [2]. W kontekście rekrutacji polityka różnorodności sprawia, że organizacja otwiera się na inne, niż do tej pory, profile kandydatów, zwiększając tym samym szanse na pozyskanie świetnych specjalistów. 23% respondentów badania Deloitte przyznaje, że zrezygnowałoby z obecnego miejsca pracy na rzecz bardziej inkluzywnej firmy [3]. Przewaga nad konkurencją, pozytywny wizerunek firmy czy zwiększenie zainteresowania ofertami pracy – to ogromne korzyści płynące z zarządzania Diversity and Inclusion. Natomiast należy pamiętać, że nadrzędną korzyścią jest to, żeby każdy w organizacji czuł się traktowany dobrze, sprawiedliwie i z szacunkiem.

TOLERANCJA W PRAKTYCE

Firmy na całym świecie wdrażają różnorodne działania propagujące podejście Diversity and Inclusion. Ten proces to swojego rodzaju podróż, która z czasem będzie ewoluować w ramach zmieniających się warunków wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Jednak, aby zapewnić skuteczność tych aktywności, należy zadbać o ich regularność oraz zaangażowanie pracowników. Bardzo ważne jest, aby pracownicy czynnie uczestniczyli w kształtowaniu aktywności D&I, będąc częścią projektowania i wdrażania zasad, praktyk i inicjatyw. Warto postawić na działania, które będą realnie odwoływać się do potrzeb pracowników pracujących w danej organizacji oraz będą spójne z wartościami firmy, jej DNA – tylko wtedy możemy mówić o sukcesie w ramach realizacji D&I.

Jak to działa w praktyce? W kalendarzu firmy dobrze jest zaplanować cykliczne działania, czy stworzyć grupy tematyczne skupiające się wokół wybranych obszarów. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć parę przykładów z mojej organizacji.

  W Cpl na przestrzeni wielu lat tworzyliśmy kalendarz aktywności propagujących tolerancję w różnych dziedzinach naszego życia. Dokładając z roku na rok, cegiełka po cegiełce, kolejne akcje, powstał plan w ujęciu rocznym obejmujący działania, które powtarzamy regularnie każdego roku, w tym np. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, Miesiąc Zdrowia Psychicznego, Dzień Niepełnosprawności, Miesiąc bez Plastiku i wystąpienia z grupami mniejszościowymi.

  Jedną z najstarszych inicjatyw jest BeProud@Cpl LGBTQ+ Network, którą w 2017 r. założyliśmy w Cpl z pomocą The Gay and Lesbian Equality Network.

Cpl jako pierwsza agencja rekrutacyjna zaangażowała się w działania na rzecz społeczności LGBTQ+ i do dziś aktywnie promuje włączenie osób LGBTQ+ do pracy. Głównym celem BeProud jest zbudowanie otwartej i bezpiecznej społeczności, która wzmacnia wiarę w siebie i umożliwia dzielenie się informacja mi i wsparciem. Firma dąży do tego poprzez wsparcie osobiste i zawodowe, współpracę i rozwijanie silnych relacji z innymi sieciami LGBTQ+ oraz aktywne prowadzenie rozmów na temat kluczowych kwestii LGBTQ+ wewnętrznie i na swoich platformach cyfrowych. Jednym z elementów działań w tym obszarze jest coroczne obchodzenie Pride Month, kiedy to przez cały miesiąc czerwiec firma zmienia barwy na tęczowe, a dodatkowo przez cały rok organizuje szereg inicjatyw w ramach wsparcia dla społeczności LGBTQ+.

  Wcześniej, w maju, obchodzony jest miesiąc świadomości zdrowia psychicznego. To bardzo ważny czas, kiedy to w firmie organizowane są dodatkowe warsztaty i spotkania ze specjalistami i trenerami, którzy doradzają jak radzić sobie z problemami natury psychologicznej. Poza tym pracownicy przez cały rok mają dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej, co w dobie obecnych czasów, po pandemii i w czasie wojny za naszą wschodnią granicą, okazuje się szczególnie ważne i potrzebne.

  Jako agencja rekrutacyjna Cpl nie może przejść obojętnie wobec osób z niepełnosprawnościami, dlatego też firma założyła Open Doors Initiative, której celem jest zapewnienie możliwości zatrudnienia najbardziej zmarginalizowanym członkom społeczeństwa, w tym osobom niepełnosprawnym. 12,02% pracowników Cpl to osoby z niepełnosprawnością, a firma co roku obchodzi Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

  Jednak nie zawsze muszą to być tak rozbudowane aktywności. Tutaj warto dodać, że nawet jednodniowe akcje z okazji np. Dnia Ziemi, Dnia Rekrutera. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, Working Parents to też inicjatywy, które bez wątpienia warto wdrożyć, aby propagować zrozumienie i tolerancję dla innych. Jednak nawet najlepiej zaplanowane działania nie będą dobrze funkcjonować, jeśli nie zadbamy o odpowiednią komunikację. Warto zaangażować się w regularną komunikację, która będzie zapraszać do udziału w inicjatywach oraz informować o ich efektach. Tutaj dobrym rozwiązaniem może być np. regularny newsletter, czy też stworzenie grup roboczych skupionych wokół pracy nad jednym tematem, które będą dbały o ten bezpośredni kontakt z pracownikami.

Tolerancja to nieodwracalna droga dla firm, zwłaszcza w dobie nadchodzącej na rynek pracy Generacji Z. To, w jaki sposób współdziałamy ze sobą, z naszymi klientami, kandydatami i naszymi społecznościami, będzie definiowało naszą pozycję w biznesie, dlatego warto już dziś zająć się tą kwestią.

[1] “Why Diversity and Inclusion Matter (Quick Take)”, www.catalyst.org, 2020.

[2] “Zoomersi w pracy – czyli jak Pokolenie Z podobija rynek pracy w Polsce”, Raport Cpl Poland, 2022.

[3] „Unleashing the power of inclusion, Attracting and engaging the evolving workforce”, Raport Deloitte, 2017.

Autor: Weronika Owięcka, Associate IT Recruitment Consultant, Członek Grupy CSR w Cpl Poland

Współpraca: Monika Jagodzińska, PR & Marketing Lead, Członek Grupy CSR w Cpl Poland

 

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022)

FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022) Zobacz numer