Ludzie

W firmach brakuje rąk do pracy. Potrzeba pracowników dorywczych

W firmach brakuje rąk do pracy. Potrzeba pracowników dorywczych

88% badanych przez Tikrow przedstawicieli HR i biznesu przyznało, że w ich firmach w ciągu roku brakuje pracowników na stanowiskach niewymagających specjalistycznych kompetencji. Główny problem skutecznej rekrutacji pracowników szeregowych to brak kandydatów chętnych do podjęcia pracy – wynika z raportu „Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa”.

W obecnych czasach niepewności ekonomiczno-gospodarczej wielu przedsiębiorców i osób na stanowiskach zarządczych staje przed koniecznością weryfikowania planów biznesowych i szukania nowych rozwiązań związanych z zatrudnieniem. Jeden z najniższych od ponad 30 lat poziomów bezrobocia w Polsce (5,5% na koniec lutego br., dane za GUS) i rosnący spadek PKB sprawiają, że coraz trudniej pozyskać pracowników. Wielu pracodawców odczuwa trudności w zrekrutowaniu kompletnej kadry. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję pracy natychmiastowej Tikrow w aż 9 organizacjach na 10 w ciągu całego roku występują sytuacje, gdy brakuje rąk do pracy na stanowiskach niewymagających specjalistycznych kompetencji. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy uczestnicy badania wskazali nagłe i niespodziewane nieobecności pracowników (71%) oraz trudności w zrekrutowaniu odpowiednich osób (71%).

Rozwiązaniem dla wskazanych obszarów jest korzystanie z pracowników dorywczych i natychmiastowych, którzy realnie wspierają czasowe potrzeby pracodawców bez obciążania pracujących u nich na stałe specjalistów. Są też w stanie zaopiekować obszary, dla których uruchamianie pełnego etatu nie jest koniecznością. Zastosowanie się do takiego modelu może pomóc firmom lepiej prosperować na rynku bez zwiększania kosztów związanych z zarządzaniem kadrami i administracją. To elastyczność, która pozwala skupić się na priorytetowych działaniach firmy. Jeśli dodamy do tego fakt, że Polacy, wzorem krajów zachodnich, coraz chętniej i częściej decydują się na dorobienie sobie do podstawowego wynagrodzenia, otwierając się na wielu pracodawców, otrzymujemy rozwiązanie szyte na miarę biznesowych potrzeb 2023 roku – mówi Krzysztof Trębski, wiceprezes Tikrow.

Gdy brakuje rąk do pracy

Braki kadrowe według badanej grupy mogą stanowić poważny problem dla organizacji. Gdy dotyczą pracowników niespecjalistycznych respondenci wskazują na m.in. opóźnienia w dostawach i realizacjach zleceń (56%), przeciążenie prostymi pracami wyszkolonych pracowników (40%), utratę klientów a w efekcie straty finansowe (38%), ale także przekładają się na niską motywację i zaangażowanie obecnych pracowników (38%). Największą trudność dla pracodawców stanowi jednak brak natychmiastowego zastępstwa podczas choroby pracownika (60%) – wynika z badania przeprowadzonego przez Tikrow.

Jak pokazuje analiza badania, największe niedobory pracownicze w organizacjach wg respondentów są odczuwalne na stanowiskach: pracownika sklepu (53%), magazyniera (36%) oraz pracownika produkcji (24%). Nieco mniejsze deficyty występują w przypadku stanowiska pickera (18%) oraz pakowacza (18%), a także pomocnika ds. utrzymania czystości (9%).

Pracodawcy, aby unikać zaskoczenia podczas niespodziewanych nieobecności pracowników, czy też lepiej planować długoterminowo grafiki pracy deklarują, że będą częściej zatrudniać pracowników dorywczych. 38% badanych przedstawicieli HR i biznesu zadeklarowało, że w ich firmach planowane jest zwiększenie zatrudnienia pracowników dorywczych, a 28% organizacji chce utrzymać poziom zatrudnienia pracowników na godziny na obecnym poziomie. Z kolei w grupie firm, które nie zlecały w minionym roku pracy dorywczej, dokładnie połowa (50%) planuje zlecać ją w 2023 roku. Co więcej niemal co drugie (48%) z badanych przedsiębiorstw planuje w najbliższych miesiącach zwiększyć wynagrodzenia dla pracowników niższego szczebla. Podwyżek nie planuje 14%, a utrzymać dotychczasowe stawki wynagrodzeń chce 38%.

Tradycyjna rekrutacja się nie sprawdza

W dobie kryzysu gospodarczego i w połączeniu z obecnie występującym rynkiem pracownika tradycyjne, czasochłonne procesy rekrutacyjne są bolączką wielu firm. Główny problem w skutecznej rekrutacji pracowników na stanowiskach niewymagających specjalistycznych kompetencji to, jak wynika z raportu „Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa”, brak kandydatów chętnych do podjęcia pracy (56%). Zdaniem przedstawicieli działów HR i biznesu równie problematyczne stają się oczekiwania finansowe kandydatów, przewyższające ofertę pracodawcy (54%) oraz brak motywacji do wykonywania pracy (50%). Inna bolączką jest fakt, że tradycyjny proces rekrutacyjny nie daje możliwości zrekrutowania pracownika w szybkim tempie, np. w ciągu maksymalnie kilku dni (34%).

Czas reakcji od zawsze miał krytyczne znaczenie w rekrutacji. Nie inaczej jest w przypadku pozyskiwania pracowników tymczasowych, którzy najlepiej mogą odpowiedzieć na czasowe zapotrzebowanie pracodawcy na wykonaną pracę czy zbudowanie w firmie elastycznych stanowisk, zmniejszających wrażliwość przedsiębiorstwa na czynniki zewnętrzne. Praca natychmiastowa to realna odpowiedź na współczesne potrzeby biznesu. Dzięki pracownikom natychmiastowym pracodawcy mogą zapełniać grafiki pracy długofalowo i efektywnie kosztowo. Zwłaszcza w sektorach, gdzie zapotrzebowanie na pracowników bywa zmienne. Jak pokazują wyniki badania Tikrow, w 2022 roku pracowników dorywczych (na godziny) najczęściej zatrudniała branża retail (37%). Na drugim miejscu była branża produkcyjna (16%), a na trzecim logistyczna (13%). Tuż za podium znalazły się ex aequo w wynikiem 11% obsługa klienta i FMCG.

Rynek pracy natychmiastowej intensywnie się rozwija a rąk do pracy na nim nie brakuje. Tylko w 2022 roku nasza baza pracowników natychmiastowych powiększała się co 10 minut o nowego kandydata gotowego do pracy w 48h, rosnąc o ponad 50 tys. Liczba wszystkich zleceń wzrosła niemal dwukrotnie rok do roku: przy ponad 19 tys. zleceń w 2021 roku do ponad 39 tys. w 2022. Tylko dla branży retail liczba zleceń pracy natychmiastowej wzrosła o 159% w ujęciu rocznym. Jako agencja pracy natychmiastowej w naszej aplikacji Tikrow łączymy dwa światy – pracodawców, którzy chcą mieć wykonaną pracę w konkretnym czasie, a przy okazji minimalizować czas i koszty administracyjno-kadrowe, oraz tych, którzy tę pracę świadczą. Współczesny pracownik hali sklepowej, kasjer czy magazynier potrzebuje elastyczności, minimum formalności i wygodnej, a przede wszystkim szybkiej wypłaty wynagrodzenia – mówi Krzysztof Trębski, wiceprezes Tikrow.

Częstsze zatrudnianie pracowników dorywczych (na godziny), wykonujących konkretne zadania, na które obecnie jest zapotrzebowanie, niż pracowników na cały etat zyskuje w Polsce na popularności. Głównie wobec pracowników niskiego szczebla, którzy wykonując obowiązki na danym stanowisku nie muszą posiadać specjalistycznych kompetencji.

 

O badaniu:

Raport “Trendy rynku pracy dorywczej 2023. #PracaNatychmiastowa” powstał na podstawie badania, które zostało przeprowadzone przez Tikrow w dniach 25 stycznia-13 lutego 2023 roku. Badanie wykonano metodą CAWI na łącznej grupie 526 osób powyżej 18 roku życia.

 

 

Tikrow