Ludzie

Wielozadaniowość w pracy

2 687

Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu w Utah, przeprowadzili badanie, z którego wynika, że jedynie niewielka część populacji, bo tylko 2% to tzw. super multitaskers - osoby posiadające naturalną zdolność do wielozadaniowości. Większość pracowników sądzi, że posiada tę umiejętność, jednak osoby te często pracują wolno, są najmniej efektywne. Według naukowców zbyt częsta wielozadaniowość wskazuje na nieumiejętność odseparowania się od czynników rozpraszających oraz koncentracji na pojedynczym zadaniu.

Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego PeopleWielozadaniowość to kompetencja, której pracodawcy często oczekują od kandydatów. Liczba i stopień skomplikowania obowiązków, które przeciętny specjalista musi dziś wykonywać są porównywalne do zakresu obowiązków menedżerów jeszcze kilkanaście lat temu. Wielozadaniowość nie jest jednak umiejętnością, którą pracownik doda do CV i dostanie za nią dodatkowe wynagrodzenie. Praktyka, okres próbny pokazują na ile osoba uważająca się za wielozadaniową jest w stanie radzić sobie z rosnącą listą obowiązków – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego People.

Zawansowane technologie i tym samym coraz bardziej złożone produkty pojawiające się na rynku mają ogromny wpływ na rosnące wymagania pracodawców wobec kandydatów. Nowe formy przekazu danych i komunikowania się wymagają coraz lepszej organizacji czasu, większej podzielności uwagi i wykonywania wielu bardzo zróżnicowanych obowiązków.

Z badań McKinsey Global Institute Study wynika, że aż 28% swojego czasu pracy w tygodniu poświęcamy na sprawdzanie skrzynki pocztowej. Odpisywanie na sms-y jest jeszcze bardziej czasochłonne. Są to podstawowe czynności, które często zbyt mocno nadają nam rytm pracy. Dlatego tak ważne jest wypracowanie umiejętności selekcji zadań i organizacji czasu.

NEGATYWNE SKUTKI WIELOZADANIOWOŚCI

Większość pracowników angażujących się w wielozadaniowe czynności nie robi tego z powodu swoich zdolności, lecz z powodu braku umiejętności selekcji zadań i koncentracji na priorytetowych pracach. Zbyt częste przeskakiwanie z jednego zadania na drugie powoduje, że poświęcamy większą ilość czasu na sfinalizowanie wybranego zadania i popełniamy więcej błędów - mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego People.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Londynie pokazują, że ciągłe przełączanie się między zadaniami znacznie obniża nasze możliwości poznawcze. W efekcie nasze IQ jest zbliżone do poziomu IQ osoby po nieprzespanej nocy, palącej marihuanę lub 8-letniego dziecka - w przypadku mężczyzn.

Częste wykonywanie dużej liczby zadań jednocześnie powoduje nie tylko częste błędy, ale także wzrost wydzielania hormonów stresu, dekoncentrację czy problemy z pamięcią. Czynniki te obniżają naszą efektywność i tempo pracy. W wielu przypadkach prowadzą do wypalenia zawodowego.

multitaskers

WIĘCEJ INFORMACJI NT. BADANIA NAUKOWCÓW Z UNIWERSYTETU W UTAH

Psycholodzy z Uniwersytetu w Utah przeprowadzili badanie na grupie 310 osób. Uczestnicy badania zostali poproszeni m.in. o rozwiązywanie zadań matematycznych i ćwiczeń pamięciowych, prowadzenie samochodu podczas rozmowy telefonicznej lub używania mediów elektronicznych. Badani przeszli także testy osobowościowe. 70% badanych uważało, że są powyżej przeciętnej w byciu wielozadaniowym. Badanie wskazuje, że osoby impulsywne częściej wykonują wiele zdań jednocześnie.