Ludzie

Zakończyła się trzecia edycja Oliwskiego Budżetu sąsiedzkiego

Zakończyła się trzecia edycja Oliwskiego Budżetu sąsiedzkiego

Projekty z zakresu integracji sąsiedzkiej, ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i warsztaty twórcze dla dzieci to projekty, które uzyskały dofinansowanie z tegorocznej edycji budżetu sąsiedzkiego Olivii, którego wyniki ogłoszono 15 września w czasie Festiwalu Olivii.

Oliwski Budżet sąsiedzki to inicjatywa wsparcia projektów istotnych dla mieszkańców dzielnicy. Od 2019 roku mieszkańcy, placówki oświatowe i organizacje pożytku publicznego zgłaszają swoje inicjatywy, rozwijające Oliwę, dzielnicę, w której swoją siedzibę ma Olivia Centre. Budżet został powołany z inicjatywy Olivia Centre, jednak na jego budżet składa się również jeden z gdańskich radnych, lokalny animator kultury Andrzej Stelmasiewicz. Wszystkie dotychczasowe edycje budżetu sąsiedzkiego pozwoliły dofinansować projekty o łącznej wartości blisko 50 tyś. złotych.

W tegorocznej edycji OBS zgłoszone zostały bardzo zróżnicowane projekty, które obejmowały takie obszary jak integracja, aktywność fizyczna czy edukacja. Ich inicjatorami byli zarówno lokalni społecznicy, jak i naukowcy oraz połączeni w grupy mieszkańcy dzielnicy.

Jury składające się z radnych dzielnicy Oliwa, nauczycieli, twórców kultury, lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli Olivia Centre w głosowaniu zdecydowali o dofinansowaniu trzech projektów: Sąsiadowanie w Bramie, Sportowy Gaj i Warsztaty tworzenia kukiełek. Pierwszy z nich zakłada organizację integracyjnych spotkań w okresie jesienno-zimowym, zapewniających atrakcję dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, seniorów, jak i gości z Ukrainy, którzy osiedli w Oliwie. Drugi obejmuje postawienie ogólnodostępnych przyrządów do ćwiczeń fizycznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 35, zapewniających przyrządy do treningów zarówno dla uczniów szkoły (w czasie lekcji), jak i pozostałych mieszkańców Oliwy w godzinach pozalekcyjnych. Trzecim projektem, który uzyskał dofinansowanie są warsztaty tworzenia kukiełek do teatrzyku lalek, które odbędą się w Oliwskiej Bibliotece, Szkole Podstawowej nr 35 i I Społecznej Szkole Podstawowej, przy ul. Polanki 11 w okresie od września 2022 roku do maja 2023 roku.

Tegoroczna edycja Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego obfitowała w bardzo dobrze przemyślane i świetnie przygotowane projekty – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik Olivia Centre, członek jury Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego. W czasie obrad jury musieliśmy poświęcić sporo czasu na dyskusję o ich znaczeniu dla społeczności lokalnej, gdyż jak co roku zależało nam na dofinansowaniu zróżnicowanych w swoim charakterze projektów, a zarazem istotnych dla samych mieszkańców Oliwy. Wierzę, że wybrane projekty podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku zostaną dostrzeżone przez mieszkańców i istotnie przyczynią się do realizacji ich potrzeb.