Ludzie

Zawodowa Częstochowa

Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetowych działań częstochowskiego samorządu w ostatnich latach. Lepsza Praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Lepsza Praca jest także wykonywana przez wykwalifikowanych i oddanych firmie pracowników.

Chcemy, by częstochowski rynek pracy stał się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika wiedząc, że jest to jego największy kapitał. Częstochowscy przedsiębiorcy są świadomi konieczności i znaczenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich. Działania w zakresie kształcenia kadr nie mogą odbywać się tylko wewnątrz firmy, przedsiębiorcy już na poziomie szkół ponadpodstawowych poszukują swoich przyszłych pracowników i starają się mieć wpływ na profilowanie ich kwalifikacji. Współpraca przedsiębiorców ze szkołami, zarówno na poziomie ponadpodstawowym, jak i wyższym, to jedyna szansa na wykształcenie wykwalifikowanych kadr, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Zadaniem samorządu jest stworzenie płaszczyzny do porozumienia tych zależnych od siebie obszarów – edukacji i biznesu. Po to zostało stworzone Centrum Lepszych Miejsc Pracy i taka jest idea przyświecająca całemu programowi Teraz Lepsza Praca.

Program Teraz Lepsza Praca opiera się na trzech filarach działań:

  • Program „Fair Play” promuje zasady fair play na rynku pracy w Częstochowie: zatrudnianie pracowników (minimum 80% załogi) w sposób bezpośredni,w ramach umów nieomijających przepisów prawa pracy oraz inne inicjatywy w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu.
  • Centrum Lepszych Miejsc Pracy znajdujące się w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5 w pokoju nr 112 w Centrum Obsługi Inwestora. W ramach CLMP działa również portal o nazwie „Teraz Lepsza Praca”, umożliwiający spotkanie się w jednym miejscu uczniów szkół ponadpodstawowych, przedsiębiorców i mieszkańców chcących zmienić lub znaleźć pracę;
  • Cel: Twój Rozwój – to wiele inicjatyw służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcąc mieć lepszą pracę stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.

W ramach Programu powołano także Rzecznika Praw Pracownika, który działa w porozumieniu z CLMP.

Częstochowa jest miastem dobrze pracujących i uczciwych ludzi. Kultura pracy Częstochowian jest bardzo wysoka, a przemysłowe tradycje, często kultywowane z pokolenia na pokolenie, skutkują wykwalifikowanymi pracownikami z branż przemysłu ciężkiego i usług. Częstochowska przedsiębiorczość i kreatywność pomogła rozkwitać miastu podczas zaborów i przejść zwycięsko czas przekształceń ustrojowych. Dziś MŚP i przedsiębiorstwa rodzinne wciąż są kołem napędowym gospodarki w regionie i śmiało kooperują z największymi, światowymi koncernami. A to wszystko, dzięki jakości kadr, ich kreatywności i wykształceniu.

JAK ROZMAWIAĆ Z MŁODZIEŻĄ

Częstochowski samorząd postanowił wykorzystać czas pandemii i czas jedynych w swoim rodzaju ferii, na zapoznanie młodych ludzi z możliwościami, jakie niesie miasto, ale tym razem na ich terenie i ich językiem. Kiedy w grudniu kraj dowiedział się jak będą wyglądać ferie 2021, częstochowskie Centrum Obsługi Inwestora nakręciło teledysk promujący szkoły techniczne z terenu miasta. Do projektu zaproszono muzyków pochodzących z Częstochowy. Jednym z nich był Piotr „Dziker” Chrząstek, jeden z pionierów i promotorów polskiego hip-hopu, lider zespołu NEFRE, twórca festiwalu HIP HOP Elements, a drugi to MIKSER – raper z młodego pokolenia, freestyler. Obaj znani są młodzieży i potrafią się z nią doskonale komunikować.

RAP I MINECRAFT

Teledysk i wyrapowana oferta szkół z przymrużeniem oka były jednak tylko wstępem do wspólnej zabawy online. W czasie, kiedy młodzi ludzie nie mogli korzystać w pełni z przerwy zimowej w nauce i częściej niż zwykle spędzali czas przy swoich komputerach, miasto zaproponowało im współtworzenie miejskiej przestrzeni. Stworzono stronę Zawodowa Częstochowa i zaproszono młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wybudowania kompleksu edukacyjnego swoich marzeń w MINECRAFT. Na stronie uczniowie musieli zapoznać się z ofertą szkół technicznych i wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich działaniach online.

Projektem bazowym dla tych działań był rysunek jednej z uczennic Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy, który zawodnicy mogli rozbudowywać i przebudowywać zgodnie ze swoim pomysłem na szkołę idealną. Szkoła miała być stworzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i koncepcją Smart City, zachowaniem równości szans i dostępu do nauki, a także poszanowaniem przyrody.

Jak to w Częstochowie bywa, konkurs ten stał się zalążkiem całkiem nowego pomysłu na zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej przez młodzież... na razie jeszcze online.

ZAWODOWCY

Fachowców jest wciąż za mało na rynku pracy. Luka pokoleniowa oraz stereotypowe podejście do szkolnictwa zawodowego powodują nieustanny deficyt kadr. Miasto liczy na to, że tego typu działania uświadomią młodych ludzi o wartości solidnego wykształcenia technicznego. Pomogła w tym nieco sytuacja pandemii w 2020 r., która pokazała jak bardzo umiejętności techniczne są w cenie i które najmniej ucierpiały z powodu kryzysu.

Autor: Anna Tymoshenko