Ludzie

Zdalna praca wpływa na chęć rozwoju pracowników

651
Zdalna praca wpływa na chęć rozwoju pracowników

Pandemia COVID-19 w połączeniu z szybkim rozwojem technologicznym, głęboko zmieniła charakter pracy zawodowej. Jednocześnie pracownicy coraz częściej starają się budować silne i zróżnicowane kompetencje oraz inwestują swój czas w rozwijanie umiejętności cyfrowych, które ułatwiają przejście na hybrydowy model pracy. Według badania IBM Institute for Business Value na temat oczekiwań pracowników większość ankietowanych chciałaby w ciągu roku zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje. 58% stwierdziło, że planuje wziąć udział w kursach doskonalenia zawodowego, z kolei 25% chce podnieść swoje kwalifikacje zapisując się na nowe studia
czy programy certyfikujące.[1]

Linux Polska od 2009 roku wspiera klientów w pokonywaniu barier technologicznych i transformacji IT w oparciu o technologie open source. Część działalności firmy koncentruje się na dostarczaniu przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym szkoleń IT prowadzonych przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów, obejmujących szeroką gamę technologii i tematów m.in. DevOps, CI/CD, konteneryzacja, automatyzacja. Nauczanie tego typu materiału wymaga nie tylko standardowego wyposażenia, krzeseł i tablicy - w salach IT musi istnieć również wyizolowana sieć komputerowa składająca się z serwera trenera i zestawu indywidualnych komputerów uczestników. Trener musi mieć możliwość dostępu do komputerów studentów, aby na bieżąco monitorować ich postępy i pomagać im
w rozwiązywaniu problemów. Ponadto, sieć w klasie musi być bezpieczna, wydajna i łatwa do skonfigurowania w dowolnym miejscu.

Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat edukacja zmieniła się nie do poznania i spowodowała znaczne wyzwania rynku szkoleniowego. Pandemia wymusiła szeroką i przyspieszoną cyfryzację opartą na chmurze hybrydowej na każdym szczeblu nauki.

„Podczas pandemii musieliśmy natychmiast dostosować się do nowego, wirtualnego sposobu pracy, dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z wysoce skalowalnej chmury IBM, aby zachować elastyczność i przeprowadzić reorganizację. Dzięki Skytap, innowacyjnej usłudze wdrożonej w chmurze, mogliśmy szybko uruchomić kolejny kanał realizacji szkoleń online, w modelu Virtual Instructor - Led Training. Rozwiązanie automatyzuje proces instalacji i reinstalacji sal szkoleniowych, a także umożliwia studentom dostęp do wydajnych maszyn wirtualnych w chmurze poprzez przeglądarkę internetową. Funkcja wirtualizacji zagnieżdżonej daje trenerom dostęp do komputerów uczestników szkoleń w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zajęcia Linux Polska są nadal tak samo efektywne, jak przed pandemią" – tłumaczy Piotr Trando, Training Director, Linux Polska.

Większość klientów Linux Polska przekonała się do tej formy szkolenia, a nawet zaczęła ją cenić bardziej niż standardowe szkolenia prowadzone w poprzednich latach w tradycyjnym formacie klasowym. Dzięki IBM Cloud zajęcia odbywają się wirtualnie i umożliwiają pełną interakcję pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Dodatkowo, studenci mają dostęp do laboratoriów on-line przez 7 dni po szkoleniu – w tym czasie kursanci mogą wykonać ćwiczenia indywidualne, których realizacja jest nadzorowana i oceniana przez trenera. Podręczniki i certyfikaty dla uczestników udostępniane są również w wersji elektronicznej. Pozwala to na przekazanie tego samego zakresu wiedzy, co w przypadku tradycyjnych zajęć i utrzymanie jakości merytorycznej szkolenia.

Cyfrowe zarządzanie talentami

Najnowsze badanie IBM 2021 CEO Study wykazało, że liderzy biznesowi koncentrują się
na przyspieszeniu realizacji swoich strategii cyfrowych, które postrzegają jako kluczowe czynniki przyszłego sukcesu. W związku z przesunięciem priorytetów spowodowanym przez COVID-19, bariery organizacyjne utrudniające rozwój technologiczny zeszły na dalszy plan. Według najnowszych badań IBV, dwie trzecie kadry kierowniczej twierdzi, że pandemia umożliwiła im realizację konkretnych inicjatyw transformacyjnych, które wcześniej napotykały na opór.

Przykładem takiego podejścia do rozwoju z wykorzystaniem technologii chmury jest Sphere Engine. Firma oferuje swoim klientom z ponad 50 krajów komponenty oprogramowania oraz interfejsy API korzystające z IBM Cloud, które umożliwiają tworzenie elastycznych
i skalowalnych rozwiązań do oceny umiejętności programowania na potrzeby przeprowadzanych przez firmy i szkoły procesów rekrutacyjnych oraz e-learningowych.

„Dostęp do skomplikowanej technologii w formie gotowych do użycia i łatwo integrowalnych elementów to przyszłość rozwoju biznesu w dobie powszechnego braku pracowników IT. Musimy znaleźć sposób, aby móc nadążać za wciąż zmieniającymi się i rosnącymi wymaganiami rynku. W Sphere Engine staramy się wypełniać tę lukę. Oferujemy komponent, który używa IBM Cloud i odpowiada za wykonanie oraz automatyzację oceny kodu programistycznego. Nasi klienci dzięki nam mogą tworzyć swoje własne platformy do nauki lub rekrutacji programistów pod własną marką w sposób, który jest dla nich optymalny i pozwala na zaangażowanie tysięcy użytkowników przy jak najniższym koszcie” - mówi Mateusz Kaczkowski, Head of Sales, Sphere Engine.

Pandemia COVID-19, w połączeniu z szybkim rozwojem technologicznym, głęboko zmienia miejsce pracy. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu technologii IBM Cloud, firmy mogą budować silną i coraz bardziej zróżnicowaną bazę talentów.

[1] https://newsroom.ibm.com/2021-02-25-IBM-Study-2021-Voluntary-Job-Changes-and-Skills-Growth-on-the-Rise-Bringing-Employer-Challenges-for-Attracting-and-Retaining-Workers

IBM