Ludzie

Związek trójstronny

Rok 2021 to niewątpliwie czas zmian na rynku pracy. Skutki epidemii COVID-19 dotknęły niemalże każdą branżę w mniejszym bądź większym stopniu.

Wiele firm dokonuje zmian w prowadzonym modelu biznesowym, co ma bezpośrednie odbicie w prowadzonych rekrutacjach. Dziś, kiedy sytuacja biznesowa jest dynamiczna, warto rozważyć wariant związku trójstronnego w relacji klient – agencja rekrutacyjna – kandydat. To forma współpracy, która bez wątpienia zagwarantuje szerokie możliwości kooperacji i realizacji projektów w niestandardowych, często bardzo trudnych, warunkach.

OD KIEDY TO ZWIĄZKI SĄ TRÓJSTRONNE I CZYM ONE SĄ W BIZNESIE?

Związkiem trójstronnym nazywamy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową. Stronami są tutaj: agencja pracy, pracodawca-użytkownik i pracownik tymczasowy. Agencja zatrudnia pracownika, a ten świadczy usługi na rzecz pracodawcy-użytkownika. Wielu z nas praca tymczasowa kojarzy się głównie z pracą na linii produkcyjnej bądź obsługą hal supermarketów. Nic bardziej mylnego. Rozwiązanie to ma coraz więcej zwolenników, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników biurowych (tzw. white collars – białe kołnierzyki). Cpl świadczy usługi pracy tymczasowej dla stanowisk specjalistycznych, wymagających wiedzy i doświadczenia.

PRACA TYMCZASOWA – KIEDY TO MA SENS?

Rozmawiając z naszymi Klientami na temat potrzeb i planów w zakresie obsady stanowisk, zaobserwowaliśmy, że opcja wyboru elastycznych form zatrudnienia często nie jest brana pod uwagę, a w wielu przypadkach jest to idealne rozwiązanie. Kiedy więc warto rozważyć pracę tymczasową?

  • kiedy w określonym czasie potrzebne jest uzupełnienie braków kadrowych
  • kiedy w biznesie występuje sezonowość i wzmożone zapotrzebowanie na kadrę
  • kiedy nie ma zgody na dodatkowy headcount
  • kiedy nie ma zespołu do obsługi spraw formalnych i kadrowo-płacowych
  • kiedy pracodawca tworzy nowe stanowiska lub buduje nowe zespoły w strukturze i chciałby zweryfikować tego typu role, sprawdzić czy dane kompetencje są potrzebne, zanim zdecyduje się na utworzenie stanowisk na stałe.

Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej pracy tymczasowej i możliwościom, jakie oferuje na przykładzie projektów.

Przykład nr 1 – praca tymczasowa jako rozwiązanie dla sezonowych wakatów. Z uwagi na sezonowość branży, nasz klient rozważał rekrutację do zespołu call center. Zespół ten miał liczyć 22 osoby. Formą zatrudnienia, jaką zaproponował klient, była umowa zlecenie.

Weryfikując potrzeby Klienta, czas na jaki miał być zatrudniony zespół oraz aktualną sytuację na rynku pracy, zaproponowaliśmy rozwiązanie pracy tymczasowej. W ten sposób zabezpieczyliśmy potrzeby klienta – zatrudnienie na określony czas z uwagi na wysoki sezon w branży, a jednocześnie – oferując atrakcyjniejszą formę zatrudnienia dla potencjalnych pracowników niż umowa zlecenie – zabezpieczyliśmy sprawną rekrutację zespołu.

Warto nadmienić, że umowa o pracę tymczasową daje pracownikowi dostęp do benefitów na tym samym poziomie co mają pracownicy na stałe zatrudnieni w agencji pracy. Zatem im atrakcyjniejszym pracodawcą jest agencja pracy dla swoich pracowników, tym ciekawsza oferta pracy tymczasowej dla kandydata. Pracodawca-użytkownik jest natomiast zobowiązany udostępnić pracownikom tymczasowym wszystkie benefity wynikające stricte z jego środowiska pracy, np. dzień pizzy czy dostęp do szkoleń. Czasem agencje zatrudnienia oferują szerszy pakiet benefitów pracownikom tymczasowym, by zrekompensować czasowość zatrudnienia.

Przykład nr 2 – praca tymczasowa i szerokie możliwości zatrudnienia. Jeden z naszych Klientów miał bardzo złe doświadczenia we współpracy z agencjami doradztwa personalnego i przebiegiem okresu próbnego. Pracownicy okazywali się niedopasowani lub brakowało im kwalifikacji, co można było zweryfikować dopiero podczas okresu próbnego. Zaproponowaliśmy tu usługę try&hire. W takim schemacie Cpl prowadzi rekrutację w klasyczny sposób, jednak pierwsza umowa jest podpisywana z agencją jako zatrudnienie o pracę tymczasową – w tym przypadku 6 miesięcy. Jest to idealny czas, by pracodawca-użytkownik zweryfikował kompetencje pracownika i podjął decyzję o jego przejęciu i zatrudnieniu bezpośrednim.

Usługa taka ogranicza koszty błędnych rekrutacji (wysoki koszt rekrutacji stałej) i pozwala zweryfikować w praktyce umiejętności i dopasowanie pracownika do organizacji. Z perspektywy pracownika, jest to idealny czas, by zweryfikować, co oferuje pracodawca-użytkownik w zakresie ścieżki kariery i czy przede wszystkim, jest to miejsce, w którym pracownik chciałby się dalej rozwijać.

Przykład nr 3 – praca tymczasowa idealna kiedy chcemy zatrudnić na zastępstwo. Została zaplanowana nieobecność pracownicy udającej się na urlop macierzyński na okres 12 miesięcy. Jednocześnie firma była w momencie globalnego całkowitego wstrzymania wszelkich rekrutacji i zatrudnień z uwagi na wyjątkową sytuację na rynku. W tym przypadku, decyzja globalna korporacji, zaważyła na lokalnych rozwiązaniach w firmie naszego Klienta. Utrata kolejnej osoby w postaci pracownicy planującej urlop macierzyński, mogła mieć niekorzystne konsekwencje na wyniki firmy. W tym przypadku zatrudnienie zastępstwa na umowę tymczasową poprzez Cpl, pozwoliło zabezpieczyć biznes, a jednocześnie nie wpłynęło na zwiększenie liczby pracowników, która zostałaby zwiększona w przypadku standardowego zatrudnienia pracownika mającego przejąć obowiązki na umowę o zastępstwo.

Przykład nr 4 – praca tymczasowa odpowiedzią na nietypowe potrzeby klienta. W związku z chęcią wprowadzenia nowego produktu na rynek, u klienta pojawiły się potrzeby związane z pozyskaniem grupy specjalistów, którzy mieliby być odpowiedzialni za cały proces związany z produktem, jego sprzedażą i obsługą. Niestety, wskutek pandemii klient nie miał zgody na zatrudnienie nowych osób w swoich strukturach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta zaproponowaliśmy usługę pracy tymczasowej z możliwością zatrudnienia pracowników w strukturach klienta w momencie uzyskania zgody od centrali na dodatkowy headcount. Projekt obejmował zatrudnienie w oparciu o umowę pracy tymczasowej na 12 miesięcy 10 specjalistów z doświadczeniem w sprzedaży.

ELASTYCZNOŚĆ PRACOWNIKA VS JEGO PRAWA I OCZEKIWANIA

Poszukując zastępstwa lub czasowego wsparcia specjalisty o unikatowych umiejętnościach, należy wziąć pod uwagę wysokość płacy. Jest ona czasem wyższa niż za wykonanie takiej samej pracy przez pracownika zatrudnionego na stałe. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że pracownik rekompensuje sobie czasowe zatrudnienie i niepewną przyszłość w danej organizacji, wyższym wynagrodzeniem. Warto jednak połączyć ten fakt z płynącymi z tego korzyściami, jak m.in. natychmiastowa dostępność pracownika oraz elastyczność związana z okresem zatrudnienia.

Co jeszcze warto wiedzieć o warunkach związku trójstronnego? Przyjrzyjmy się nieco bliżej kwestiom formalnym, które również stanowią ważny aspekt pracy tymczasowej.

  • Okres w jakim możemy korzystać z takiej formy zatrudnienia to maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.
  • Jeśli niedawno u pracodawcy-użytkownika miały miejsce redukcje etatów (zwolnienia z winy pracodawcy) musi upłynąć minimum 3 miesiące, by pracownik tymczasowy mógł podjąć pracę na tym stanowisku.
  • Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas wynoszący do dwóch tygodni to 3 dni. W przypadku umowy na okres dłuższy niż 2 tygodnie – jeden tydzień.
  • Wymiar urlopu pracownika tymczasowego jest stały i niezależny od stażu pracy pracownika – wynosi 2 dni za każdy przepracowany miesiąc u danego pracodawcy-użytkownika.

Zapewne nie każdy pracodawca chciałby udzielać urlopu, zwłaszcza w przypadkach kiedy zatrudnia pracownika tymczasowego w szczycie sezonu. Dlatego też w przypadku umowy o pracę tymczasową, pracodawca w okresie pierwszych 6 miesięcy może odmówić udzielenia urlopu, z zastrzeżeniem jednak, że w takim przypadku pracownikowi należy się wypłata ekwiwalentu.

Praca tymczasowa to wygodna forma zatrudnienia, którą warto wziąć pod uwagę, szczególnie dziś w tak zmiennych warunkach biznesowych. Duża elastyczność tej formy zatrudnienia daje pracodawcy szerokie możliwości współpracy z pracownikami, nie powodując jednocześnie zamrożenia projektów ze względu na ograniczenia kadrowe. Tak działają dobrze dopasowane do potrzeb klientów usługi rekrutacyjne, które stanowią nieodzowny element wsparcia biznesu w bieżących działaniach.

Autorki:

Katarzyna Piotrowska, Senior Commercial Manager, CPL Jobs

Anna Kulawiak, Operations Manager Poland, CPL Jobs