# May-June 3/2024
#16 May-June 3/2024
Wywiad numeru: Przenosimy to, co najlepsze ze sportu do biznesu, z biznesu do sportu – Wojciech Herra, trener biznesowy, mówca motywacyjny i ekspert w zakresie mentoringu sportowego. Stron: 106
# March-April 2/2024
#15 March-April 2/2024
Wywiad numeru: Bezpieczny cyfrowy świat: jak stawić czoła cyberzagrożeniom? Rozmowa z Damianem Wróblewskim, CEO w Security Masters Stron: 102
# January-February 1/2024
#14 January-February 1/2024
Wywiad numeru: Czy KSeF przesądzi o masowej cyfryzacji procesów księgowych w polskich firmach? - Edward Nieboj, Partner Zarządzający w Grant Thornton Stron: 108