#1 November-December 6/2011
#1 November-December 6/2011
Wywiad numeru: Centra Usług Wspólnych Stron: 65

Trzymasz w ręku pierwszy polsko-angielski dwumiesięcznik poświęcony branży outsourcingowej, który dzięki naszym Partnerom i relacjom z wieloma organizacjami dystrybuowany jest bezpłatnie na terenie Polski i w wielu innych krajach Europy i Świata.

Outsourcing to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w ostatnim dwudziestoleciu. Od wielu lat przyzwyczajeni jesteśmy do współpracy z zewnętrznymi biurami rachunkowymi, kancelariami podatkowymi, organizacjami call i contact center, firmami ochroniarskimi czy też służbami zajmującymi się utrzymaniem czystości.

Co roku branża outsourcingowa poszerza swój zakres działalności i w ten sposób rozwinęły się usługi skanowania dokumentów, archiwizacji danych, zarządzania flotą samochodową, usługami rekrutacyjnymi i zarządzania kadrami, leasing pracowniczy, a w ostatnich latach usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) zarówno finansowych, informatycznych jak i tych związanych z prawem czy też zarządzaniem wiedzą oraz wiele innych.

Na świecie przez długi czas głównymi globalnymi ośrodkami świadczącymi usługi w modelu outsourcingowym na dużą skalę były takie kraje jak Indie, Chiny, Filipiny czy Malezja. Później dołączyły takie kraje jak Brazylia, Meksyk, Państwa Ameryki Środkowej, ale również i kraje Centralnej i Wschodniej Europy, wśród których Polska jest na dzień dzisiejszy największym i najszybciej rozwijającym się państwem w tym obszarze. Jako kraj posiadamy wiele atutów, do których można między innymi zaliczyć znakomite położenie geograficzne, dostępność nowoczesnej infrastruktury biurowej, rozwój technologiczny i przede wszystkim znakomite zasoby ludzkie oraz dostępność multijęzycznych
kadr. Te i wiele innych czynników stanowią o tym, iż to właśnie Polska jest wybierana przez międzynarodowe koncerny na budowę Centrów Usług Wspólnych dla swoich korporacji, bądź korzystanie z usług oferowanych przez ulokowane w tutaj Centra Outsourcingowe.

Dwumiesięcznik, który oddajemy w Państwa ręce ma służyć przybliżeniu zjawiska jakim jest outsourcing, dostarczeniu wiedzy na temat obszarów działań outsourcingowych, prezentacji szkoleń i konferencji branżowych, prezentacji firm świadczących usługi outsourcingowe, ale również zaprezentowaniu potencjału poszczególnych regionów, województw i Miast w Polsce, gdzie branża ta jest już obecna lub może się rozwijać.

Liczymy, że nasza publikacja spotka się z Państwa zainteresowaniem i zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi uwagami, na które czekamy pod adresem poczty elektronicznej kontakt@outsourcingandmore.pl. Zapraszamy też do zapisania się na listę wysyłkową, dzięki czemu na pewno otrzymacie Państwo swoją bezpłatną kopię magazynu Outsourcing&More. Aby zapisać się do listy dystrybucyjnej zapraszamy na www.outsourcingandmore.pl.

Życzę ciekawej lektury.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Redaktor Naczelny
Dymitr Doktór