#10 May-June 3/2013
#10 May-June 3/2013
Wywiad numeru: Outsourcing Sił Sprzedaży Stron: 136

Drodzy Czytelnicy!

Mimo długiej zimy inwestycje outsourcingowe w Polsce nie zostały zamrożone i, jak informuje PAIiIZ, sukcesywnie rosną. Tylko pierwszy kwartał przyniósł deklaracje uruchomienia 37 nowych projektów BPO/SSC, przyczyniając się do utworzenia nowych 9178 miejsc pracy. Polska i polskie miasta są głodne inwestycji z sektora nowoczesnych usług, co potwierdziły m.in. władze Kielc organizując konferencję „Apetyt
na outsourcing. Perspektywy Rozwoju BPO w Kielcach i innych miastach Polski Wschodniej”. Na naszych stronach od początku roku przybliżamy informacje na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski Wschodniej. W bieżącym numerze kontynuujemy ten proces dedykując
znaczną część Outsourcing&More województwu świętokrzyskiemu i miastu Kielce. Przy tworzeniu materiału o regionie ściśle współpracowaliśmy z Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Kielce oraz firmami GIgroup i Savills, które przygotowały raporty HR i Real Estate.

Analizując świat usług outsourcingowych, tym razem postanowiliśmy temat numeru poświęcić outsourcingowi sił sprzedaży,
merchandisingowi, programom tajemniczego klienta oraz usługom hostessowym. Sprzedaż i techniki wspierające sprzedaż i obsługę kupującego, to kluczowe funkcje w organizacjach, mające na celu zwiększenie obrotów, a tym samym ich dochodów i zysków. Outsourcing sił sprzedaży, to jedna z najczęstszych praktyk outsourcingowych, z której korzystają między innymi firmy telekomunikacyjne czy też branża FMCG. W trakcie naszych kontaktów, udało nam się też uzyskać informację o Targach FMCG, które będą organizowane w Gliwicach, a jednym z tematów poruszanych podczas wystąpień będzie outsourcing sił sprzedaży.

Dla urozmaicenia naszych publikacji od bieżącego numeru wprowadzamy felietony autorstwa uznanych ekspertów branżowych. W tym numerze zamieściliśmy teksty Piotra Rutkowskiego oraz Poli Czapskiej. Zapraszając do lektury, zachęcam Państwa również do odwiedzin
OutsourcingPortal, którą to platformę internetową odświeżyliśmy oraz dołożyliśmy szereg nowych funkcji, zarówno dla dostawców i odbiorców usług oraz bezpośredniego i pośredniego otoczenia branży outsourcingowej.

Dymitr Doktór

Redaktor Naczelny