#3 March-April 2/2012
#3 March-April 2/2012
Wywiad numeru: Czym jest KPO? Stron: 63

W imieniu redakcji pragnę Wam serdecznie podziękować za aktywność na stronach internetowych Outsourcing&More. Forma elektroniczna
ostatniego numeru Outsourcing&More została do końca lutego pobrana z naszej strony internetowej ponad 1000 razy.

Dziękujemy również za zapisywanie się do bazy wysyłkowej magazynu, która to została znacznie powiększona, dzięki czemu stała lista odbiorców, otrzymujących magazyn stanowi już blisko 1300 rekordów i są to organizacje m.in. z sektora energetycznego, bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, a także instytucje prywatne i publiczne pozyskujące inwestorów. Pozostały nakład dystrybuowany jest na szkoleniach, konferencjach oraz targach w Polsce i zagranicą.

Wydanie marcowe było dla nas bardzo ważne z dwóch powodów - po pierwsze opisuje tematykę KPO (Knowledge Process Outsourcing), a po drugie dotyczy największego z województw, województwa mazowieckiego i Stolicy naszego kraju. W tym miejscu chciałbym podziękować przedstawicielom Agencji Rozwoju Mazowsza, która współpracowała z nami w zakresie dostarczenia informacji istotnych dla inwestorów, dzięki czemu materiał opisujący region jest tak obszerny.

W regionie mazowieckim mieści się wiele firm o zasięgu oddziaływania obejmującym cały kraj. Kluczową instytucją w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Na stronach numeru, który Drogi Czytelniku trzymasz w ręku, znajdziesz wywiad z Prezesem PAIiIZ – Panem Sławomirem Majmanem. Prezes Majman dzieli się w nim informacjami o współpracy z inwestorami zagranicznymi, ze szczególnym naciskiem na firmy działające w branży BPO i SSC.

Zachęcam również do przeczytania wywiadu zatytułowanego „Czym jest KPO?”. Naszym rozmówcą był Paul Jasniach, Senior Manager PricewaterhouseCoopers. Z Paulem rozmawialiśmy o usługach KPO, jak również przedstawiliśmy opinię dotyczącą rozwoju tego sektora na rynku polskim.

Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do odwiedzania naszego portalu OutsourcingPortal.pl, gdzie codziennie publikowane są informacje dotyczące outsourcingu w Polsce. Do nowości, które pojawiły się na stronach OutsourcingPortal.pl dołożyliśmy w Bibliografii Outsourcingu listę ponad 230 prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) poświęconych tematyce outsourcingowej, obronionych na polskich uczelniach wyższych.

Zapraszam do lektury.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Redaktor naczelny
Dymitr Doktór