#45 March-April 2/2019
#45 March-April 2/2019
Wywiad numeru: Otwarta przestrzeń to wolność wyboru i wolność działania Stron: 100

Szanowni Państwo,

Rok 2019 zapowiada się kolejnym rokiem innowacji i automatyzacji procesów biznesowych. Po kilku latach większego skupienia na teorii,
rozpoczął się okres praktycznych wdrożeń i rozwoju, zarówno prostych zastosowań RPA (Robotics Process Automation), jak również tych rozwijających się poprzez wsparcie sztucznej inteligencji i takich rozwiązań, jak choćby RaaS (Robotics as a Service).

Równocześnie widoczny jest trend przesuwania intensywności działań operacyjnych w branży BSS – z dużych miast do miast regionalnych.
To takie miasta, jak Lublin, Poznań, Łódź czy Katowice są obecnie na celowniku inwestorów, którzy poszukują lokalizacji na nowe centra
operacyjne. Była o tym mowa m.in. podczas The BSS Forum i Gali Outsourcing Stars, które Fundacja Pro Progressio zorganizowała 24 stycznia 2019 r. w łódzkiej Hali EXPO. Relację z tego wydarzenia zamieszczamy na naszych stronach.

Problematyka branży nowoczesnych usług dla biznesu była także tematem naszych rozmów z przedstawicielami urzędów polskich miast.
Otrzymaliśmy solidną dawkę wiedzy o tym, kto w Polsce odpowiada za pozyskiwanie nowych inwestycji i opiekę nad już istniejącymi. Tym
razem publikacje z miast prezentujemy w postaci wywiadów, dzięki czemu w przejrzysty sposób można porównać ich podejście do tego
samego, jakże ważnego tematu – czyli obsługi inwestycji biznesowych.

Wywiadem numeru jest rozmowa z członkami zarządu firmy Mikomax – organizacji, która od lat wspiera rozwój sektora BSS w Polsce, aktywnie wpływa na aranżacje centrów operacyjnych oraz wdraża rozwiązania biurowe, które optymalizują pracę firm na terenie całej Polski.

Przybliżając obszar pracy w firmach BSS, postanowiliśmy tym razem zaprezentować na naszych stronach publikacje z GFT oraz AkzoNobel
– to praktyczna dawka wiedzy o warunkach pracy i charakterze operacyjnym tych podmiotów. Wśród publikacji nie zabraknie także wiedzy
praktycznej, którą tym razem eksperci z Kancelarii Chudzik i Wspólnicy ukierunkowali na zmiany obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zapraszam serdecznie do lektury Outsourcing&More i do zobaczenia na wielu wydarzeniach biznesowych, które nasz Magazyn z dumą objął
Patronatem Mediowym.

Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny