#7 November-December 6/2012
#7 November-December 6/2012
Wywiad numeru: HRO - Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce Stron: 83

Zbliża się koniec roku, za oknami polska złota jesień, w hotelach i centrach konferencyjnych wiele imprez, w tym również tych branżowych
(V Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, WorkGate w Poznaniu), a my dla Państwa przygotowaliśmy mocną dawkę wiadomości – tym
razem ze świata Outsourcingu HR. Z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, leasingiem pracowniczym, interim management i wieloma
innymi pochodnymi zagadnieniami mamy do czynienia każdego dnia. W naszych codziennych rozmowach, nieustająco pojawia się temat pracy, staży, praktyk, zarobków, migracji i awansów. Idąc tym tropem zaprosiliśmy do współpracy Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz kilka wiodących firm i organizacji z branży HR, dzięki czemu powstał zbiór wielu ciekawych publikacji i raportów o tematyce kadr.

Regionem, o którym piszemy w bieżącym wydaniu jest Dolny Śląsk. W odróżnieniu od innych regionów i miast opisywanych w poprzednich numerach, dolnośląskie urzędy wykazały tzw. „umiarkowane” zainteresowanie, czego skutkiem jest brak porównywalnych materiałów. Na naszą prośbę o współpracę zareagował pozytywnie jedynie ARAW, zaś z odpowiedzi przedstawiciela Urzędu Miasta Wałbrzycha wynika, iż miasto to nie jest zainteresowane nowymi inwestycjami – co jest naszym zdaniem odważnym stwierdzeniem, jak na czasy tzw. kryzysu. Mimo to – udało nam się przedstawić obraz Wrocławia, jako miasta otwartego na inwestycje – w tym również w firmy outsourcingowe – poprzez wypowiedzi przedstawicieli zainteresowanych inwestorów.

Specjalne podziękowania należą się Pani Annie Wójt z PwC, która dzieli się swoim doświadczeniem oraz wiedzą o klimacie inwestycyjnym we Wrocławiu. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo kilka ciekawych wywiadów, w tym z nowym Dyrektorem Zarządzającym ABSL – Pawłem Panczyjem, wrocławskimi inwestorami: HP i BNY Mellon. Regionalny raport kadrowy przygotowała firma HAYS, a informacje o rynku nieruchomości dostarczył CBRE.

W ramach nowych kolumn tematycznych, wprowadzamy na nasze strony artykuły o tematyce prawnej. Mecenas Mateusz Chudzik opisuje temat „Outsourcing usług kadrowo-płacowych a ochrona danych osobowych”. To już kolejny blok tematyczny po informacjach z PAIiIZ, który będzie zajmować stałe miejsce na naszych łamach. Od nowego roku szykujemy kilka dodatkowych cykli publikacji, którymi regularnie będziemy się z Państwem dzielić. Rok 2013 przyniesie wiele zmian w świecie polskiego outsourcingu, pojawi się kilka nowych inicjatyw, które
powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój wiedzy o branży outsourcingowej oraz zjednoczyć środowisko pracowników naszej branży. O części z tych nowych inicjatyw przekażemy informacje już w styczniowym wydaniu.

Tymczasem, zapraszam do lektury bieżącego wydania, którego wersję elektroniczną po raz pierwszy dostarczamy do przeszło 35 000 odbiorców.

Z outsourcingowym pozdrowieniem,
Redaktor naczelny
Dymitr Doktór