#8 January-February 1/2013
#8 January-February 1/2013
Wywiad numeru: Real Estate Stron: 144

Drodzy Czytelnicy!

Mamy Nowy 2013 Rok. Pierwszy noworoczny numer, który oddajemy w Państwa ręce, daje okazję do pewnych podsumowań i wniosków, jakimi chcielibyśmy podzielić się z Naszymi Czytelnikami. Poprosiliśmy więc wybitnych przedstawicieli/menedżerów branży outsourcingowej o ocenę roku minionego i prognozę na rok przyszły. Ich opinie zamieszczamy w dziale „Podsumowanie roku”.

W roku ubiegłym pokazaliśmy Naszym Czytelnikom walory inwestycyjne blisko 45% regionów Polski. Byliśmy w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, a nieco wcześniej (2011) w Szczecinie.

Bohaterem bieżącego numeru jest Lublin – miasto o wielu atutach, głodne nowych inwestycji i dynamicznie przygotowujące się na przyjęcie inwestorów, w tym oczywiście, również z branży outsourcingowej. Mieliśmy przyjemność rozmawiać o tym z Prezydentem Lublina – Panem Krzysztofem Żakiem oraz przyjrzeć się gotowości Miasta i Regionu do obsługi sektora BPO i SSC. Należy zauważyć, że Lubelskie jest pierwszym przedstawicielem obszaru Polski Wschodniej, który gości na naszych łamach.

Przygotowaliśmy też dla Państwa pakiet materiałów dotyczących problematyki nieruchomości w aspekcie potrzeb branży outsourcingowej. Ponadto zgromadziliśmy relacje z niektórych – naszym zdaniem najciekawszych – branżowych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach roku.

Dzięki informacjom przekazanym przez PAIiIZ dzielimy się z Państwem najnowszymi danymi dotyczącymi nowych inwestycji branżowych, które wzbogaciliśmy o graficzną prezentację skali outsourcingowych zapytań inwestycyjnych.

W ramach praktycznych porad oraz prezentacji business case’ów prezentujemy publikacje przygotowane przez Kancelarię Prawną „Chudzik i Wspólnicy” oraz firmę 4Results. Miło nam podkreślić, że obydwa wymienione podmioty są stałymi partnerami „Outsourcing&More” i chętnie będą odpowiadać na ewentualne Państwa pytania.

Przedkładając Państwu magazyn w nowej – uwzględniającej uwagi Czytelników – szacie, życzymy miłej lektury oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku.

Dymitr Doktór

Redaktor Naczelny