Motoryzacja

Nie koszty energii, a łańcuchy dostaw największym wyzwaniem dla firm

Nie koszty energii, a łańcuchy dostaw największym wyzwaniem dla firm

Rok 2023 jest rokiem pełnym wyzwań dla całego biznesu. W najnowszym badaniu Polcom i Intel „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” przebadano średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego pod kątem najważniejszych wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa w Polsce muszą się zmierzyć w najbliższych miesiącach.

Czołową trójkę wyzwań z 92 proc. wskazań otwiera ciągle niepewna sytuacja międzynarodowa i nieodbudowane łańcuchy dostaw. Nadal odczuwalne są skutki pandemii, polityki zero-COVID chińskiego rządu, wyhamowania, a następnie gwałtownego przyspieszenia gospodarek światowych. Również wojna w Ukrainie wpływa na zachwianie stabilności gospodarek europejskich, które są systemem naczyń połączonych.

Zagrożenia za wschodnią granicą wpływają na polskie firmy również w inny sposób. 90 proc. ankietowanych uważa wzrost cen, w tym cen energii elektrycznej za jedno z najważniejszych wyzwań czekających biznes w Polsce w 2023 roku. Wywołana między innymi przez kryzys energetyczny wysoka inflacja spędza sen z powiek przedsiębiorców.

Inny obszar, w którym badani widzą wyzwania dla swoich organizacji to dostosowanie firm do wymogów wysokowydajnej i wysoko cyfrowanej gospodarki. 85 proc. ankietowanych wskazało jako wyzwanie brak odpowiedniej wiedzy i kompetencji z tego obszaru.

- Zebrane dane z rynku świadczą, że firmy wciąż odbudowują łańcuchy dostaw. To skutek trzech lat pandemii i rosyjskiej inwazji na Ukrainę – mówi Mariusz Juranek, Dyrektor Handlowy w Polcom. - Częstym, niestety nie łatwym i czasochłonnym, rozwiązaniem jest poszukiwanie dostawców z bardziej stabilnych rejonów świata. Ten proces wywołuje tendencje do przenoszenia produkcji na teren UE, USA, Kanady. Polcom obserwując ten proces zbudował własne zasoby chmury obliczeniowej w powyższych obszarach. Pozwala to naszym klientom korzystać z zasobów informatycznych na terytorium, w którym prowadzą działalność. Takie rozwiązanie to również zgodność z lokalnym prawodawstwem i gotowość do implementacji regulacji wynikającej z Dyrektywy NIS2 UE – dodaje. 

Wśród wyzwań po stronie firm są też kwestie technologiczne. Dla 90 proc. ankietowanych jest to wzrost cyberzagrożeń. Według danych firmy badawczej Cogniclick, w 2021 roku aż 77 proc. polskich firm było narażonych na ataki typu ransomware – polegające na wrogim zaszyfrowaniu danych i żądaniu okupu za ich ponowne udostępnienie – to pięciokrotny wzrost w stosunku do 2020 roku. Gwałtowny wzrost cyberzagrożeń potwierdzają również dane Checkpoint Research – pod koniec ubiegłego roku tygodniowo przeprowadzano blisko 1000 ataków na polskie firmy. 

Zdecydowana większość badanych, niemal 90 proc. uważa, że szybki rozwój nowoczesnych technologii pomoże w przetrwaniu ciężkich czasów i dalsze rozwijanie przewag konkurencyjnych. Co więcej, 71 proc. uważa, że postępująca automatyzacja oraz cyfryzacja pomogą przezwyciężyć największe zagrożenia najbliższych miesięcy.

Kluczem do skutecznej ochrony danych jest wiedza i systematyka działania. To, że firmy nie mają czasu i środków na skuteczne budowanie cyberbezpieczeństwa to fakt. Co więcej, nie mają również ochoty angażować się w skomplikowane i kosztowne procesy, które nie są związane z ich działalności operacyjną czy strategicznymi planami. Z drugiej strony regulatorzy wymuszają na organizacjach wdrażanie nowych standardów i dyrektyw związanych z cyberbezpieczeństwem wymagając od przedsiębiorców inwestowania w zespoły IT, procedury, modele raportowe i oczywiście w technologię. Doskonałym przykładem jest tu dyrektywa NIS2 która znacznie rozszerza podmioty nim objęte i obejmuje również kilka nowych sektorów publicznych i prywatnych, w tym sektor spożywczy, przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne, telekomunikację i dostawców danych, platformy mediów społecznościowych. 

W takim otoczeniu przenoszenie odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo do firm takich jak Polcom, które profesjonalnie zajmują się zabezpieczeniem danych jest najkorzystniejszym rozwiązaniem – podsumowuje Mariusz Juranek.

 

 

Polcom