Motoryzacja

Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów

1 090

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów publikuje kompleksową broszurę informacyjną dla przedsiębiorców, dotyczącą wszelkich kwestii związanych z podatkami i rachunkowością w wynajmie długoterminowym samochodów. Publikacja zawiera szczegółowe opisy i wyjaśnienia na temat aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie podatków CIT i VAT, a także wynajmu długoterminowego aut w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości. Broszura została przygotowana na zlecenie PZWLP przez ekspertów podatkowych międzynarodowej firmy doradczej Deloitte i jest bezpłatnie dostępna na stronie internetowej Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów www.pzwlp.pl.

Przygotowana na zlecenie PZWLP przez ekspertów podatkowych Deloitte broszura zawiera wszystkie najważniejsze dla przedsiębiorców informacje na temat aktualnie obowiązujących w Polsce zasad i przepisów, związanych z podatkami i rachunkowością w tzw. wynajmie długoterminowym samochodów, czyli leasingu operacyjnym z obsługą pojazdów. Publikacja w przejrzysty i zrozumiały sposób dostarcza firmom kompleksowej informacji na temat zasad rachunkowości i opodatkowania aut służbowych użytkowanych w wynajmie długoterminowym na gruncie ustawy o podatku dochodowym, ustawy o podatku od towarów i usług, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorcy znajdą w broszurze PZWLP m.in. precyzyjne informacje na temat zasad odliczania podatku od towarów i usług od kosztów związanych z samochodami firmowymi, odpisów amortyzacyjnych, zasad podatkowych związanych z kosztami ubezpieczenia pojazdów, sposobu rozliczania VAT od umów leasingowych w deklaracjach podatkowych przedsiębiorców, czy też zasad rozliczania podatku VAT od wcześniejszego zakończenia umowy leasingowej. Złożona z 18 stron broszura pt. „Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów” odnosi się do aktualnego stanu prawnego w Polsce i jest już kolejną edycją publikowanej przez PZWLP od 2006 r. broszury tego typu.

Sławomir Wontrucki,Jednym z nadrzędnym celów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów jest szeroko pojęta edukacja firm i przedsiębiorców w Polsce na temat wynajmu długoterminowego samochodów – mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. – Nasze działania w tym zakresie obejmują także dostarczanie firmom w sposób bezpłatny kompleksowych informacji na temat przepisów podatkowych i zasad rachunkowych związanych z użytkowaniem aut w wynajmie długoterminowym. Opublikowana właśnie przez nas broszura będzie z pewnością bardzo użytecznym narzędziem dla przedsiębiorców w Polsce. Jej znaczenie potęguje fakt, że wynajem długoterminowy staje się jedną z głównych form finansowania floty aut służbowych w naszym kraju. Obecnie z rozwiązania tego korzysta już co piąty przedsiębiorca nabywający nowy samochód osobowy do swojej firmy, a tempo rozwoju branży rośnie nieprzerwanie już od półtora roku. Warto również zaznaczyć, że coraz większą grupę klientów korzystających z wynajmu długoterminowego samochodów stanowią w naszym kraju firmy z sektora MŚP, dla których dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej broszura będzie dużym ułatwieniem w prowadzonej działalności gospodarczej.


*** Opublikowana przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) broszura pt. „Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów”, przygotowana przez ekspertów firmy Deloitte, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako porada podatkowa.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów