Prawo

Barometr prawa - Analiza stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce – Edycja IX, 2023

Barometr prawa - Analiza stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce – Edycja IX, 2023

„Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw”

Tacyt

Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton w lutym 2015 r. zainaugurowała swój projekt badawczy „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”, w ramach którego monitoruje na bieżąco zmienność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne.

Jak wynika z najnowszej aktualizacji badania, produkcja prawa w Polsce znowu silnie przyspiesza.

  1. Skala produkcji prawa w Polsce znowu rośnie. W 2022 r. w życie weszło 31 745 stron nowych aktów prawnych. To wzrost o 52 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Wyniki te zaburzone są jednak nietypową akcją
  2. legislacyjną związaną z ochroną siedlisk przyrodniczych. Gdyby nie ona, wzrost wyniósłby 16 proc.
  3. Żeby przeczytać wszystkie nowe akty prawne (nawet bez rozporządzeń dotyczących ochrony siedlisk), w 2022 r. trzeba było poświęcić na to 2 godziny i 10 minut każdego dnia roboczego.
  4. Tempo prac parlamentu znowu przyspieszyło – uchwalenie ustawy w 2022 roku trwało średnio 75 dni, wobec 85 przed rokiem. Prace nad ustawą są o połowę krótsze niż dekadę temu.
  5. W prawie gospodarczym skraca się vacatio legis, czyli czas dla firm na przygotowanie się do zmian. Przeciętna ustawa gospodarcza wchodzi w życie po 31 dniach od opublikowania, a rozporządzenie – po 7. Dekadę temu było to odpowiednio 53 i 20 dni.
  6. Innym niepokojącym trendem jest „pęcznienie” ustaw w parlamencie. Do projektów dodawane są wrzutki, które mają istotne znaczenie, a nie są poddawane konsultacjom publicznym i ocenie skutków. W 2022 roku objętość przeciętnego projektu ustawy gospodarczej urosła w ten sposób o 3 strony czyli 21 proc.

Tegoroczne wyniki naszego badania są słodko-gorzkie. Z jednej strony, produkcja prawa po oczyszczeniu z zaburzeń statystycznych jest stabilna, co należy ocenić pozytywnie. Z drugiej, ciężko nam cieszyć się z tych wyników, jeśli analizowany rok 2022 to rok wdrażania Polskiego Ładu, który może być symbolem tego, jak nie tworzyć przepisów – w pośpiechu, bez prawdziwych konsultacji, bez analizy, bez czasu dla firm na przygotowanie się do zmian.– komentuje Tomasz Wróblewski, Partner zarządzający Grant Thornton

Zapraszamy do lektury. RAPORT: Barometr prawa. Analiza stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce