Prawo

Dotacja na firmę z urzędu pracy - co zrobić by dostać dofinansowanie?

Dotacja na firmę z urzędu pracy - co zrobić by dostać dofinansowanie?

Chcesz założyć własną firmę, ale brakuje Ci pieniędzy na start? Zobacz, jak uzyskać dotację z urzędu pracy.

 

Jak uzyskać dofinansowanie na biznes?

Myślisz, że trudno jest uzyskać dotację z PUP? Nie wiesz, od czego zacząć? Zobacz, jak wygląda cały proces uzyskania dotacji.

 

1) Rejestracja w urzędzie pracy

Po pierwsze, aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy, musisz zarejestrować się w swoim urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zwróć uwagę, czy nie musisz być zarejestrowany konkretny czas, żebyś mógł złożyć wniosek. Zdarza się tak, że musisz figurować w rejestrze osób bezrobotnych np. miesiąc. Dopiero po tym okresie możesz ubiegać się o dofinansowanie, choć w większości przypadków z reguły wystarcza kilka dni.

 

2) Regulamin naboru wniosków

To kluczowy dokument, z którym musisz się w pierwszej kolejności zapoznać. Opisuje warunki i zasady uzyskania dofinansowania.

 

3) Miejsce prowadzenia działalności

Miej na względzie, że ubiegając się o dofinansowanie z urzędu pracy, musisz posiadać lokal, gdzie działalność będziesz później prowadził. Istotne jest to, żebyś do wniosku dołączył dokument potwierdzający ten fakt (np. umowa najmu).

 

4) Załączniki do wniosku

Wiele urzędów pracy poza samym wnioskiem wymaga dołączenia do niego odpowiednich załączników. Ich ilość oraz rodzaj zależy od danego pośredniaka. Pamiętaj, że brak załączników może być poważnym błędem formalnym, który może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Listę załączników znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku (np. oświadczenia, listy intencyjne o współpracy, kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń).

 

5) Zabezpieczenie dotacji z urzędu pracy

Zabezpieczenie dotacji jest instrumentem, który pozwala urzędowi pracy odzyskać dofinansowanie, jeśli złamiesz warunki umowy (np. wydasz dotację po terminie lub kupisz zupełnie coś innego, niż było wpisane we wniosku).

Rodzaje zabezpieczenia opisane są w regulaminie. Co do zasady dostępne są takie formy jak: poręczenie, blokada konta, gwarancja bankowa, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 

6) Wniosek o dofinansowanie

Wniosek jest kluczowym dokumentem, który pozwala urzędowi pracy ocenić Twój pomysł na biznes. Dlatego musi być dokładnie przygotowany i złożony w odpowiednim terminie. Jeśli złożysz wniosek po terminie naboru, zostanie automatycznie odrzucony.

Zwróć też uwagę, że jednym z głównych kryteriów oceny dokumentacji, jest zgodność doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością. Im większa, tym większa szansa na dotację.

 

7) Kwota dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 6-krotność średniej krajowej. Pamiętaj, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalną pulę dotacji. Istotne jest to, że nie możesz wnioskować o więcej niż maksymalna kwota określona w Twoim urzędzie pracy.

 

8) Lista zakupów

Sprawdź dokładnie w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, sprzęt), oprogramowanie, reklamę (strona www, wizytówki), materiały, adaptację lokalu (np. niewielki remont).

Miej na uwadze, że dotacji najczęściej nie możesz wydać na samochód, kursy i szkolenia, kasę fiskalną, zakup nieruchomości.

 

9) Ocena wniosku o dotację

Każdy urząd ocenia wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym. Podczas oceny formalnej urząd weryfikuje, czy dołączyłeś wszystkie załączniki, czy wniosek jest złożony na odpowiednim wzorze, czy są wszystkie podpisy. Braki w ocenie formalnej mogą wiązać się z odrzuceniem Twojego wniosku. Czasami możesz usunąć błędy formalne, choć zależy to od danego urzędu.

Kontrola merytoryczna weryfikuje spójność wniosku, zgodność Twojego doświadczenia z planowaną działalnością, poprawność sporządzenia części finansowej.

 

7) Umowa o dotację

Decyzję o rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz w ciągu 30 dni. Jeśli jest pozytywna, urząd wyznacza termin podpisania umowy. Następnie wnosisz zabezpieczenie (np. dostarczasz akt notarialny o poddaniu się egzekucji).

 

8) Przelew środków

Po podpisaniu umowy urząd przekazuje na Twoje konto dotację. Dopiero od tego momentu możesz zarejestrować działalność. Jeśli zrobisz to zanim otrzymasz przelew z urzędu pracy, to automatycznie tracisz dotację.

 

9) Wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania

Po formalnym zarejestrowaniu działalności możesz dokonać zakupów, które określone są w umowie o dofinansowanie.

Po dokonaniu zakupów musisz się z nich rozliczyć. Dostarczasz do urzędu faktury potwierdzające wydatkowanie środków, a także druk rozliczenia oraz inne dokumenty (oświadczenia, potwierdzenia przelewów).

 

10) Kontrola z urzędu pracy

W trakcie trwania umowy z urzędem możesz spodziewać się kontroli. Urząd ma za zadanie sprawdzić czy sprzęt, który był wpisany w umowie został zakupiony, czy działalność rzeczywiście jest prowadzona pod wskazanym adresem.

 

Podsumowanie

Uzyskanie dotacji z urzędu pracy jest dość rozbudowanym procesem. Pamiętaj o tym, aby dobrze się do niego przygotować. Zarejestrować w urzędzie, zgromadzić wszystkie dokumenty, odpowiednio przygotować wniosek. To wszystko pozwoli Ci uniknąć potencjalnych błędów, które mogą skutkować negatywną decyzją w sprawie dofinansowania.

 

Michał Jezierski, Kancelaria Rozwoju Biznesowego