Prawo

Jaki powinien być zakres ubezpieczenia dla pracowników z Ukrainy?

636
Jaki powinien być zakres ubezpieczenia dla pracowników z Ukrainy?
  • W najbliższych miesiącach podejmie w Polsce pracę kilkaset tysięcy nowych osób.
  • Ubezpieczenia grupowe mogą być nieocenionym wsparciem w adaptacji i powinny uwzględniać: możliwość dopisania członków rodziny do polisy, zabezpieczenie dochodu w razie utraty zdolności do pracy, assistance domowe.
  • Polisą grupową można objąć także osoby zatrudniane na umowy cywilnoprawne.

Według najnowszych danych Straży Granicznej granicę z Polską przekroczyły już ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Choć kilkaset tysięcy z nich wróciło do swojej ojczyzny, to nadal osoby korzystające w naszym kraju ze schronienia przed agresją rosyjską, liczymy w milionach. Większość dorosłych chce podjąć jak najszybciej pracę, żeby się usamodzielnić. A nowe przepisy, ograniczające do niezbędnego minimum wszelkie formalności, są dla nich dużym ułatwieniem w szybkim podjęciu pracy czy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Pytaniem otwartym pozostaje, czy polscy pracodawcy oraz rynek są przygotowani? Wydaje się, że tak, ponieważ wielu Ukraińców znalazło już zatrudnienie, ale warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Nie można przede wszystkim zapominać, że potrzeby osób aktualnie przybywających do Polski są inne niż dotychczasowych pracowników z Ukrainy. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z typowymi emigrantami zarobkowymi, w dużej mierze mężczyznami. Grupa wchodząca teraz na nasz rynek to w zdecydowanej większości kobiety. Część z nich to także osoby o unikalnych, specjalistycznych zdolnościach. Stworzenie im odpowiednich warunków, pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału, będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla pracodawców. Ważnym elementem adaptacji może okazać się wsparcie zapewniane przez pracownicze ubezpieczenia grupowe. Na szczęście większość ubezpieczycieli jest przygotowana. Z racji długoletniej obecności Ukraińców na naszym rynku, już od dawna zapewniają materiały w ich języku oraz mają wypracowane metody kalkulacji ryzyka i atrakcyjnej składki. Część posiada nawet infolinie w języku ukraińskim. Kluczem do sukcesu jest więc obecnie dobór zakresu polisy – zauważa Tomasz Kaniewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie EIB SA.

Trzy najważniejsze obecnie elementy ubezpieczeń grupowych

Jak wspomniano, nowi pracownicy ukraińscy mają częściowo odmienne potrzeby, niż obecni dotychczas na rynku. Kluczowe dla nich będzie przede wszystkim wsparcie bieżące, codzienne.

  • Możliwość dopisania dzieci i rodziców do polisy – zdecydowana większość osób, które właśnie przybyły do Polski to rodzice z dziećmi, a także seniorzy. Dlatego dla osób podejmujących teraz pracę w Polsce, możliwość objęcia przynajmniej częściową ochroną życia i zdrowia swoich dzieci i rodziców, będzie jedną z kluczowych kwestii. Owszem, wszyscy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego, mogą liczyć na pełną pomoc publicznych systemów socjalnego i ochrony zdrowia, ale mogą one zostać w pewnym momencie przeciążone. Wtedy wsparcie oferowane przez rynek ubezpieczeń może okazać się nieocenione. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie zapewniają dostęp do prywatnej opieki medycznej, wsparcie finansowe na wypadek ciężkiego zachorowania, świadczenia szpitalne czy opiekę pielęgniarską w domu.
  • Zabezpieczenie dochodu w razie niezdolności do pracy – ten element ubezpieczeń na życie jest szczególnie ważny dla osób, które nagle muszą funkcjonować w nowym otoczeniu, gdzie dopiero tworzą więź z lokalną społecznością. Wypadek czy choroba uniemożliwiające im pracę, mogą ich zatem dotknąć ze wzmożoną siłą. Zwłaszcza że większość z nich to rodzice, często opiekujący się dodatkowo swoimi seniorami. Pracodawcy, tworząc program ochrony z myślą o pracownikach z Ukrainy, powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na ten element umowy z ubezpieczycielem i ustawić odpowiednio wysoki limit sumy gwarancyjnej.
  • Assistance, zwłaszcza domowe – trzecim najważniejszym obecnie punktem ubezpieczeniowych benefitów pracowniczych dla pracowników z Ukrainy, są wszelkiego rodzaju świadczenia pomocowe typu assistance czy concierge. Nawet dla nas Polaków awaria instalacji kanalizacyjnej czy elektrycznej to spory kłopot, a jeśli do tego dołożymy barierę językową lub uczucie zagubienia w nowym miejscu okaże się, że bez pomocy z zewnątrz nawet pozornie błaha sytuacja urasta do rangi problemu. Dlatego program grupowy dla Ukraińców powinien być odpowiednio rozbudowany w tym zakresie. W ramach ubezpieczenia można zapewnić zarówno realizację czy zwrot kosztów napraw awarii, jak i świadczenia typu concierge. Jest to pomoc asystenta w zarządzaniu skutkami nagłych zdarzeń – umówi wizytę u lekarza, zamówi fachowca, podpowie jak postępować w sytuacji kryzysowej.

Pracodawcy powinni też zwrócić uwagę, że ochrona polis grupowych nie jest ograniczona do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowe ubezpieczenie można zapewnić również osobom zatrudnionym na umowę zlecenie czy o dzieło. Biorąc pod uwagę, że część pracowników będzie chciało podjąć pracę tylko czasowo, do zakończenia wojny i powrotu do Ukrainy, to niektórzy pracodawcy mogą zdecydować się właśnie na taką formę zatrudnienia. Owszem, objęcie tych osób ochroną wymaga dodatkowych zapisów w umowie ubezpieczenia, ale jest to możliwe. Zakładam też, że ubezpieczyciele będą w tej kwestii teraz bardziej elastyczni niż wcześniej – dodaje Tomasz Kaniewski z EIB SA. 

EIB SA