Prawo

Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.

W 2023 roku wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej:

Od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.490 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł brutto,

Od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.600 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł brutto.

Jednocześnie przypominamy, że obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3.010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto.