Prawo

Obowiązkowe odpisy na ZFŚS - nowe stawki od 2022 roku!

Obowiązkowe odpisy na ZFŚS - nowe stawki od 2022 roku!

Od przyszłego roku wysokość odpisu na ZFŚS wzrośnie o ok. 300 zł. Ile dokładnie wyniosą odpisy obowiązkowe i fakultatywne?

Według przedstawionego przez rząd projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok, wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przyszłym roku wzrośnie w stosunku do bieżącego roku. Za podstawę wartości odpisu na ZFŚS na 2022 r. przyjęte zostanie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., czyli 4 434,58 zł. W zeszłym roku odpis na ZFŚS wyniósł 4 134,02 zł, co oznacza wzrost o 300,56 zł rok do roku.

Obowiązkowe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1 662,97 zł. Natomiast odpis na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych wyniesie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2 217,29 zł. Z kolei wysokość odpisu na jednego pracownika młodocianego w 2022 r., to odpowiednio:

  • w pierwszym roku nauki (5%): 221,73 zł;
  • w drugim roku nauki (6%): 266,07 zł;
  • w trzecim roku nauki (7%): 310,42 zł.

Fakultatywne odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, może zwiększyć odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą taką osobę. W 2022 r. kwota takiego powiększonego odpisu wyniesie 277,16 zł. Odpis o takiej samej wysokości można również zastosować wobec emerytów i rencistów.

Natomiast w przypadku utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego, pracodawca ma możliwość zwiększenia wysokości odpisu na każdą zatrudnioną osobę o 7,75% odpisu podstawowego. W 2022 r. kwota ta wyniesie 343,68 zł.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

Jak wyglądają odpisy na ZFŚS w 2021 roku? - Szczegóły na stronie: https://grantthornton.pl/