Prawo

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF - komentarz eksperta

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF - komentarz eksperta

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF stało się faktem, choć wciąż pozostaje jeszcze strona formalna przesunięcia (formalnie wciąż obowiązuje ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF od 01.07.2024). Otrzymaliśmy jednak jasną deklarację, że zmiany w tym zakresie na pewno wejdą w życie. W mojej opinii kluczowe jest teraz bieżące dostarczanie przez MF informacji na temat kolejnych kroków - zarówno przedsiębiorcom, jak i dostawcom oprogramowania do obsługi systemu.

Powstanie grupy konsultacyjnej jest w tym kontekście bardzo dobrą informacją. To ważne, aby wszystkie strony tego procesu mogły wyrazić swoją opinię i uczestniczyć w tworzeniu nowych założeń. Z naszej perspektywy dobrą informacją są także zapewnienia przedstawicieli MF, którzy już teraz zapowiadają, że zmiany będą odbywać się z uwzględnieniem przedsiębiorców, którzy już do korzystania z KSeF się przygotowali. W ich przypadku wdrożone systemy będziemy musieli dostosować do nowych wytycznych. Musimy pamiętać, że te podmioty już na ten moment dokonały inwestycji związanych z zakupem oprogramowania i dostosowaniem swojej struktury IT i organizacyjnej, więc wszystkie znaczące zmiany będą wymagały kolejnych nakładów.

Naturalnie, wydłużeniu uległ okres przejściowy, w którym KSeF nie jest obligatoryjny, jednak cały czas istnieje możliwość korzystania z niego jako jedna z dopuszczalnych form faktury. Z tej możliwości z pewnością skorzystają przedsiębiorcy, którzy w swoich zasobach mają już oprogramowanie do obsługi faktur ustrukturyzowanych. Nie jest jednak jasne, jak okres przejściowy będzie wyglądał w związku z planowanymi zmianami. Obecnie trwają analizy i audyt projektu w MF, a jego wyniki wraz z nowym terminem wejścia w życie mają zostać przedstawione na przełomie kwietnia i maja.

 Z niecierpliwością czekamy też na informacje dotyczące faktur B2C oraz statusu druku faktury na urządzeniach fiskalnych jako wydruku niefiskalnego. Te zagadnienia wzbudzały dużo wątpliwości już na etapie pierwotnego projektu. Po rozmowach z klientami zdecydowana większość kontynuuje wdrożenie wykorzystując przesunięcie terminu na dodatkowe testy, dopracowanie procedur, mniej krytyczne funkcjonalności, które nie zmieściły się w harmonogramie na 01.07.2024.

 

Michał Sosnowski, Exorigo-Upos