Prawo

Świadczenie postojowe - tylko do 16 sierpnia!

Świadczenie postojowe - tylko do 16 sierpnia!

16 sierpnia 2022 roku upływa termin składania wniosków o świadczenia postojowe – wynika on z odwołania stanu epidemii w Polsce, które nastąpiło 3 miesiące wcześniej.

O świadczenie postojowe przyznawane na mocy ustawy (tj. na podst. art. 15zq oraz art. 15zs1-15zs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). mogą się ubiegać przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile nie złożyły takiego wniosku wcześniej.

Na jakim druku wnioskować o świadczenie postojowe do 16 sierpnia?

Składanie wniosków o świadczenie postojowe jest możliwe na 10 rodzajach formularzy, zależnie od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy:

RSP-D – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

RSP-DK – wniosek za kolejny okres dla osób prowadzących JDG

RSP-DB – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych branżach

RSP-DD – wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

RSP-DD6 – wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

RSP-C – dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

RSP-CZ – dla umów zlecenia (wypełnia osoba wykonująca umowę)

RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych

RSP-CD6 – wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną)

RSP-SK – dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o świadczenie postojowe? – Szczegóły na stronie https://grantthornton.pl/