Prawo

Szczepienia pracowników na COVID-19 - co może pracodawca?

Szczepienia pracowników na COVID-19 - co może pracodawca?

Od miesięcy trwają dyskusje nad prawem pracodawców do zachęcania bądź nagradzania pracowników za przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Odpowiednich regulacji, które wprost regulowałyby tę kwestię, nadal brakuje. Jednak pojawił się ważny głos w sprawie, bowiem po jednej z kontroli wypowiedziała się w tym zakresie Państwowa Inspekcja Pracy. PIP uznała za dopuszczalne nagradzanie pracowników za przyjęcie szczepionki przeciw COVID- 19. Inspektorzy PIP nie dopatrzyli się, by taka gratyfikacja nosiła cechy nierównego traktowania czy dyskryminacji.

Wydaje się, że kwestie te powinno się rozważać przez pryzmat wypełniania przez pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niemniej jednak, jak podkreśla PIP, każdy przypadek winien podlegać odrębnej analizie pod kątem ewentualnych roszczeń pracowników niezaszczepionych.

Warto zauważyć, że na najbliższe posiedzenie Sejmu ma trafić projekt ustawy, która wprost wyposaży pracodawców w prawo weryfikowania czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Pracodawca ma mieć również możliwość delegowania osób niezaszczepionych lub nieposiadających ważnego testu do pracy poza ich stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.