Prawo

Zmiany w zasiłku chorobowym

Zmiany w zasiłku chorobowym

Wraz z początkiem roku 2022 zmienił się sposób liczenia okresów zasiłków chorobowych. Na nowych przepisach z pewnością zyska ZUS, ale zmiany będą znacznie mniej korzystne dla ubezpieczonych.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy, nie dłuższy niż 182 dni (270 w przypadku ciąży lub gruźlicy). Dotychczas okres ten ulegał przerwaniu zarówno wówczas, gdy zmieniała się przyczyna niezdolności lub niemożności wykonywania pracy (inna jednostka chorobowa), jak i wówczas, gdy przerwa między wcześniejszym okresem zasiłkowym a nową chorobą była dłuższa niż 60 dni. W takim przypadku okres zasiłkowy dla nowej choroby był liczony od początku.

Obecnie z regulacji usunięto pierwszą przesłankę przerwania terminu. Każda niezdolność lub niemożność wykonywania pracy, która wystąpi w ciągu 60 dni od zakończenia poprzedniego okresu zasiłkowego, będzie traktowana jako kontynuacja wcześniejszego okresu zasiłkowego. Wyjątek dotyczy tylko wystąpienia niezdolności w trakcie ciąży. W tej sytuacji okres zasiłkowy będzie liczony od początku.

Ponadto nowa regulacja skraca okres podlegania zasiłkowi chorobowemu po ustaniu tytułu ubezpieczenia do zaledwie 91 dni, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.