Raporty

Bielsko-Biała miastem, które przyciąga talenty oraz inwestorów

1 174
Bielsko-Biała miastem, które przyciąga talenty oraz inwestorów

Bielsko-Biała to prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy subregionu południowego województwa śląskiego. W przeszłości o sile gospodarki miasta decydował wysoko rozwinięty przemysł. Dziś, za sprawą rozwoju nowoczesnych technologii i usług, w Bielsku-Białej pojawia się coraz więcej firm działających w sektorze IT oraz branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Rozwój nowych sektorów stwarza młodym ludziom szansę na znalezienie w Bielsku-Białej dobrze płatnej, ciekawej i pełnej wyzwań pracy, co w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta staje się podstawą do budowania na tym gruncie przewagi konkurencyjnej Bielska-Białej względem innych polskich ośrodków miejskich.

Potencjał inwestycyjny miasta

Wśród priorytetów polityki rozwoju Bielska- Białej, w perspektywie najbliższych lat, jednym z najistotniejszych aspektów jest systematyczne zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Lokalne władze podejmują działania, które mają prowadzić do zwiększania puli „talentów”, a co za tym idzie, przyciągania do miasta również nowych inwestorów Jednym z takich działań było opracowanie w grudniu 2022 r., na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przez firmę Grafton Recruitment, Raportu o potencjale inwestycyjnym miasta Bielska-Białej. W publikacji zaprezentowano kluczowe czynniki decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej Bielska-Białej, głównie w kontekście dostępności kapitału ludzkiego. Nie zapomniano także o innych istotnych czynnikach sprawiających, iż Bielsko-Biała może być postrzegane jako optymalna lokalizacja do założenia lub rozwijania działalności gospodarczej w Polsce.

Obszar potencjału ludzkiego

Raport w głównej mierze skupia się na prezentacji informacji dotyczących lokalnej gospodarki, rynku pracy, nieruchomości, edukacji, czy jakości życia. Zaprezentowane w Raporcie dane pochodzą m.in. z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, w tym z opublikowanych w roku 2022 wynikach Narodowego Spisu Powszechnego, a także danych ze wstępnych wyników dotyczących szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2021/2022.

Dane prezentowane w Raporcie dotyczą samego Bielska-Białej, a także okolicznych powiatów, które łącznie z danymi dla miasta ujęto pod nazwą: Obszar Potencjału Ludzkiego (OPL) dla Bielska-Białej. Takie ujęcie prezentowanych danych, zwłaszcza w kontekście obserwowanych trendów demograficznych, podkreśla silną pozycję Bielska-Białej jako centrum regionu zapewniającego dużą pulę wykwalifikowanych specjalistów z różnych branż.

Szczególnie istotną częścią Raportu jest analiza dostępności pracowników dla przyszłych inwestorów. Jak czytamy w Raporcie – Bielsko-Biała jest istotnym miejscem zatrudnienia dla mieszkańców sąsiednich powiatów, w szczególności: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz wadowickiego. Wpływa to korzystnie na pulę talentów dostępnych dla firm inwestujących w mieście. Dostępność pracowników z różnym poziomem wykształcenia, zamieszkujących terytorium OPL dla Bielska-Białej, daje możliwości rozwoju zarówno firmom poszukującym pracowników umysłowych, jaki fizycznych.

 Autorzy Raportu zwracają uwagę, iż firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu centralizują w Polsce szereg procesów. Do tych najbardziej popularnych należą: finanse i księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz HR, a w przypadku branży IT – rozwój oprogramowania. Z analizy dostępności talentów zawartej w Raporcie wynika, iż tego rodzaju specjaliści albo już mieszkają na terenie stanowiącym obszar potencjału ludzkiego dla Bielska-Białej, albo chętnie się tutaj przeprowadzają mając w perspektywie możliwość znalezienia dobrej pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne miejsce do życia dla siebie i swojej rodziny.

Głos biznesu

W Raporcie nie zabrakło również opinii samych przedsiębiorców, którzy na co dzień powadzą w Bielsku-Białej swoje firmy. Zaprezentowano tutaj stanowisko przedstawicieli takich międzynarodowych koncernów, jak Cooper Standard, Pitney Bowes czy Precisely Software.

Z ich wypowiedzi wynika przede wszystkim to, iż ogromną zaletą miasta jest jego piękne położenie u podnóża gór Beskidów. Sprzyjającym czynnikiem jest również dobre skomunikowanie z większymi aglomeracjami – Katowicami i Krakowem. Dodatkowo bliskość międzynarodowych portów lotniczych umożliwia łatwe przemieszczanie się poza granice kraju. Potwierdzają oni również, iż ogromne możliwości dla rozwoju firm daje dostęp do dużej puli talentów, a także lokalne uczelnie, które bardzo chętnie nawiązują współpracę z biznesem. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż – w porównaniu do miast wojewódzkich – w Bielsku-Białej wciąż jest stosunkowo niewiele firm działających w branży IT czy nowoczesnych usług dla biznesu. Dzięki temu łatwiej jest stworzyć atrakcyjne miejsca pracy i konkurować na rynku o odpowiednich pracowników.

O przewadze Bielska-Białej nad innymi ośrodkami świadczą również systematycznie rozwijane inwestycje związane z różnymi obszarami życia, w tym komunikacyjne, czy inwestycje w rozwój szpitali oraz przedszkoli. Ważnym atutem Bielska-Białej podkreślanym przez przedsiębiorców, jak również przez pracowników firm, jest także szeroka oferta nieruchomości i przede wszystkim atrakcyjne ceny – zarówno wynajmu mieszkań oraz domów, jak i ich zakupu. Do tego dochodzi bogata oferta kulturalna, edukacyjna i sportowa, która daje nieograniczone możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Pozytywne opinie przedsiębiorców na temat potencjału inwestycyjnego Bielska-Białej to ważny głos przemawiający na korzyść miasta i świadczący o jego przewagach konkurencyjnych.

Przygotowany przez firmę Grafton Recruitment Raport wskazuje, iż najistotniejszymi atutami Bielska-Białej decydującymi o jego atrakcyjności inwestycyjnej są:

  • pozycja lidera subregionu południowego województwa śląskiego,
  • duża dostępność kapitału ludzkiego z uwagi na OPL dla Bielska-Białej,
  • położenie miasta na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków trans-portowych,
  • dobra współpraca na linii: władze miasta – biznes – uczelnie wyższe,
  • wysoki poziom kształcenia wyższego oraz na poziomie szkół licealnych i zawodowych,
  • polityka władz miasta ukierunkowana na podniesienie komfortu życia jego mieszkańców.

Bielsko-Biała to miejsce wyjątkowe. Można tutaj odnaleźć dobry klimat zarówno do życia, jak i do prowadzenia biznesu. Coraz więcej inwestorów dostrzega atuty miasta i decyduje się ulokować właśnie tutaj oddziały swoich firm, chcąc wykorzystać potencjał dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry, jak i atrakcyjnych powierzchni biurowych, w tym także w najwyższym standardzie klasy A. Nowoczesna infrastruktura transportowa, wszechobecna zieleń i bogata oferta kulturalno-rozrywkowa, a także liczne możliwości aktywnego wypoczynku sprawiają, że jest to doskonałe miejsce dla ludzi ambitnych i aktywnych, którzy cenią sobie ideę work-life balance.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu, który dostępny jest tu: https://bielsko-biala.pl

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #9 March-April (2/2023)

FOCUS ON Business #9 March-April (2/2023) Zobacz numer