Raporty

Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy

1 571

Lubelskie CAM zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujący się rozwiązywaniem konfliktów oraz pracowników administracji publicznej na specjalistyczne szkolenia poświęcone mediacjom. Szkolenia są bezpłatne i prowadzone przez Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, działające na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wsparcie obejmuje szkolenia dedykowane dla przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów (sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, pełnomocnicy firm, prawnicy zatrudnieni w firmie zajmujący się obsługą prawną) oraz pracowników administracji publicznej.

Szkolenie ma charakter jednodniowy. W ramach wsparcia odbędzie się pięć edycji, jednodniowych szkoleń. Trzy edycje odbędą się w Lublinie, zaś dwie pozostałe edycje odbędą się w Rzeszowie. Liczebność w jednej grupie szkoleniowej wynosi 20 osób. W ramach szkoleń Uczestnikom projektu zapewniony zostanie komplet materiałów szkoleniowych wraz z pakietem szkoleniowym oraz przygotowany na czas szkolenia catering. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenie jest wliczane w ogólną punktację Okręgowej Izby Radców Prawnych.

W dalszym ciągu trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się na stronie www.kul.pl/kursy-doksztalcajace,13711.html.