Raporty

Czy to koniec obaw o recesję?

Czy to koniec obaw o recesję?

Jak wynika z badania GECS wskaźnik zaufania jest niższy, niż rok temu, ale stale rośnie. Sytuacja gospodarcza zmienia się na lepsze. Pojawiają się wyraźne oznaki poprawy sytuacji w biznesie i znikają obawy o recesję w nadchodzących miesiącach.

To już trzecie badanie z rzędu, które wykazało wzrost wskaźnika zaufania. Światowa gospodarka całkiem dobrze radzi sobie z konsekwencjami konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Na sytuację wpłynęło także szybsze niż oczekiwano rozluźnienie polityki "zero-COVID" w Chinach oraz normalizacja cen energii w Europie, która powinna pomóc w obniżeniu inflacji i być może doprowadzi do wstrzymania zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne. Zaufanie gospodarcze rośnie na całym świecie w miarę pojawiania się wyraźnych oznak poprawy sytuacji biznesowej.

Dobrze wypadły też dwa indeksy "Strachu'' GECS, które odzwierciedlają obawy respondentów o bankructwo ich klientów i dostawców. Oba te wskaźniki poprawiły się w stosunku do IV kwartału 2022 roku.

Rzeczywiście, obawy o dostawców spadły do najniższego poziomu od 2020 roku. I chociaż nowe zamówienia utrzymują się na stosunkowo stałym poziomie w tym kwartale, to badanie wykazało poprawę zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i wydatków kapitałowych (capex).]

- Światowa gospodarka rozpoczęła rok 2023 z większym impetem, niż przewidywaliśmy. Na szczęście sytuacja geopolityczna uzyskała względną stabilizację, a kluczowe wskaźniki zanotowały wzrost. Być może wkrótce odczujemy spowolnienie zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne. W ostatnich miesiącach obserwujemy też spadek inflacji. I chociaż zbyt wcześnie, by mówić o końcu obaw o globalną recesję, to jesteśmy bliżej ustabilizowania tej sytuacji. - mówi Agnieszka Jarosz, Dyrektor Zarządzająca, ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie.

Loreal Jiles, wiceprezes IMA, zauważa, że w ciągu kwartału wskaźnik zaufania GECS wzrósł o 30 punktów w Europie Zachodniej. Podobna poprawa została odnotowana w regionach Azji-Pacyfiku, Ameryce Północnej i Azji Południowej. Sytuacja poprawiła się w większości światowych gospodarek, z wyjątkiem Afryki i Bliskiego Wschodu.

Choć wskaźnik nowych zamówień (Global New Orders) utrzymuje się na stałym poziomie, to nie ma już tak wielkich obaw o wzrost kosztów. Presja kosztowa osiągnęła swój szczyt, choć wciąż jest wyższa niż średnia w historii. Ceny towarów pozostają stabilne, a Europa zyskuje na powrocie cen gazu ziemnego do poziomu sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Globalne zaufanie wzrosło trzeci kwartał z rzędu, nie tylko dlatego, że zmniejszyły się obawy o koszty, ale także dlatego, że zmalały obawy o dostęp do finansowania i zapewnienie terminowych płatności.

Badanie GECS wskazuje, że problemy z terminowymi płatnościami także wykazały znaczny spadek. Wydaje się, że poprawa warunków makroekonomicznych zachęciła również firmy do zrewidowania swoich planów inwestycyjnych i zatrudnienia.  Odsetek firm planujących zwiększenie wydatków kapitałowych i kosztów pracowniczych wzrósł w skali kwartału, podobnie jak odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia.

Mimo ogromnego nacisku ze strony banków centralnych, ostatnie zacieśnienie polityki pieniężnej nie odbiło się jeszcze na warunkach finansowania czy planach inwestycyjnych i zatrudnieniowych firm. To niespodzianka, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatniego roku dokonano najbardziej agresywnego jednoczesnego zacieśnienia polityki od ponad 40 lat. Jednakże, polityka monetarna działa z opóźnieniem i efekty jej działań poznamy dopiero pod koniec roku.

Przeczytaj pełne sprawozdanie GECS.