Raporty

Dostęp do wykwalifikowanej kadry i zachęty inwestycyjne - tak Poznań przyciąga firmy z branży IT

Dostęp do wykwalifikowanej kadry i zachęty inwestycyjne - tak Poznań przyciąga firmy z branży IT

Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu IT, m.in. dzięki dostępowi do wykwalifikowanej kadry, różnorodnej ofercie edukacyjnej oraz infrastrukturze. Potwierdza to raport „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu”, opracowany dla Miasta Poznania przez ManpowerGroup.

Poznań to jeden z najważniejszych ośrodków biznesowych na mapie Polski. Chętnie lokują tu swój kapitał firmy krajowe, jak i zagraniczne, w tym te operujące w sektorze IT. W stolicy Wielkopolski działa już 120 centrów usług wspólnych dla biznesu. Spośród nich 30 związanych jest właśnie z obszarem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zatrudniają one ponad 8 tys. pracowników. Firmy mają tu dostęp do wykwalifikowanej kadry i atrakcyjnej powierzchni biurowej, a także wsparcie ze strony Miasta na każdym etapie inwestycji.

W stolicy Wielkopolski stawiamy na nowoczesne technologie, ponieważ wiemy jak ogromne znaczenie mają one dla innowacyjnej gospodarki. Raport opracowany przez ManpowerGroup potwierdza, że obrany przez nas kierunek przynosi dobre efekty. Pracodawcy IT w Poznaniu kontynuują rozwój, zwiększają zatrudnienie i realizują nowe projekty. Zachęcam do zapoznania się z raportem, który przybliża klimat poznańskiego rynku IT, wskazuje jego atuty oraz przedstawia prognozy na przyszłość – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Raport Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez ManpowerGroup wśród pracodawców i pracowników poznańskiego sektora IT.

NIEMAL 90% FIRM IT W POZNANIU PLANUJE ZWIĘKSZYĆ ZATRUDNIENIE

Mimo pandemii zapotrzebowanie na usługi informatyczne wciąż rośnie nie tylko na polskim, ale także na europejskim rynku. Według raportu, dzięki wzrostowi znaczenia wszelkich wirtualnych aktywności, branża IT jest jedną z tych, które – pomimo wywołanych sytuacją epidemiczną zawirowań gospodarczych – znalazły dla siebie przestrzeń do rozwoju. Dlatego nie dziwi, że w Poznaniu aż 87% ankietowanych pracodawców IT zamierza w ciągu roku zwiększyć zatrudnienie.

Jednym z elementów gwarantujących dobre warunki do rozwoju biznesu jest dostęp do wyspecjalizowanych pracowników. W stolicy Wielkopolski działa 7 uczelni, które kształcą ponad 12 tys. studentów kierunków IT/ICT oraz inżynieryjno-technologicznych. – Pod względem oferty edukacji Poznań jest miastem zupełnie wyjątkowym w skali całego kraju. Jako ośrodek akademicki słynie nie tylko z jakości nauczania, ale także z bardzo szerokiej oferty kierunków kształcenia, nieporównywalnej z innymi miastami – czytamy w raporcie. Na dobry klimat inwestycyjny w Poznaniu wpływa także wsparcie, jakie oferuje Miasto, które pomaga przedsiębiorcom już na etapie wyboru lokalizacji, ale nie tylko.

Jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami z branży IT i zapewniamy im kompleksowe wsparcie. W ostatnich latach rozwinęliśmy nasze działania w zakresie employer brandingu poznańskich inwestorów, ale także zaangażowaliśmy się w kilkanaście wydarzeń branżowych, które miały miejsce w Poznaniu. We współpracy z firmami IT zorganizowaliśmy już dwie edycje konferencji dla specjalistów Pozitive Technologies. Trzecia odbędzie się w listopadzie 2021 roku. Mamy świadomość, że studenci poznańskich uczelni są doceniani na rynku pracy, a społeczność skupiona wokół branży IT świetnie się rozwija. Wierzymy, że dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy biznesem, uczelniami wyższymi i samorządem, możemy budować potencjał inwestycyjny Poznania – mówi Katja Lożina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów.

POZYSKIWANIE KANDYDATÓW – ZAROBKI I BENEFITY

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie, firmy IT zlokalizowane w Poznaniu korzystają zarówno z zewnętrznych, jak i wewnętrznych sposobów rekrutacji. Znakomita większość (90%) pracodawców szuka specjalistów za pomocą ogłoszeń o pracę, ale jednocześnie tyle samo uruchamia w swoich organizacjach programy poleceń. Co ciekawe, te dwie metody są uważane za najskuteczniejsze sposoby rekrutacji również przez pracowników, jednak systemy poleceń oceniają oni jako zdecydowanie bardziej efektywne (36,2%) niż ogłoszenia o pracę (27%).

Po udanej rekrutacji, następuje zwykle moment podpisania umowy. Mając do wyboru formę zatrudnienia, większość pracowników zdecydowałaby się współpracować z pracodawcą w oparciu o umowę B2B (74%) lub umowę o pracę (62%). Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom firmy są elastyczne w zakresie oferowanych form zatrudnienia – 92% z nich zaoferuje umowę o pracę, a 82% umowę B2B.

Pomimo trudności, które wiele podmiotów odczuło wiosną 2020 r., trend wzrostowy w zarobkach w branży IT nie uległ załamaniu, a na niektórych poziomach doświadczenia (zwłaszcza tych wyższych) rywalizacja dodatkowo się zaostrzyła. Zarobki wahają się, w zależności od zajmowanego stanowiska – od 4,5 tys. zł (Junior Tester Manualny) do 19 tys. (Senior Java Developer).

Najbardziej pożądanym wśród poznańskich specjalistów z sektora IT benefitem, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, jest możliwość pracy zdalnej – jako atrakcyjną wskazuje ją 93% ankietowanych. Kolejny w zestawieniu jest elastyczny czas pracy (89%), a zaraz po nim – możliwość rozwoju w ramach zewnętrznych szkoleń (60%). Z oczywistych względów na znaczeniu straciły świadczenia związane z wyjazdami oraz korzystaniem z zamkniętej w dobie pandemii infrastruktury.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizą branży IT w Poznaniu. Raport Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie poznan.pl/inwestycje. Ważnym elementem raportu są zaprezentowane wyniki badań, których celem było zweryfikowanie potencjału i możliwości rozwoju analizowanej branży oraz oczekiwań pracowników i reprezentowanych przez nich kompetencji.

W tym celu ManpowerGroup przeprowadził dwa badania. W ankiecie skierowanej do firm wzięło udział 40 przedsiębiorstw reprezentujących lokalny sektor IT. W badaniu skierowanym do pracowników wzięło udział 141 specjalistów IT, będących na różnym etapie kariery. Publikacja dostarcza czytelnikom informacji na temat aktualnego stanu, trendów i atrakcyjności inwestycyjnej sektora ICT w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.