Raporty

Idealny prezes. Jaki powinien być?

4 210

W dzisiejszym środowisku biznesowym mamy do czynienia z galopującym wyścigiem zbrojeń. W zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem pożądane są umiejętności działania na wielu frontach jednocześnie. Wizja dowodzenia dużą firmą musi być nieustannie dostosowywana do warunków panujących na rynku. Dobry prezes firmy to taki, który potrafi sięgnąć wyobraźnią daleko w przyszłość, jednocześnie utrzymując przewagę nad konkurencją tu i teraz oraz budując ją dzisiaj na jutro. Jakimi wartościami powinien kierować się prezes?

Określenie priorytetów

Bez jasnego określenia priorytetów organizacji jej funkcjonowanie będzie skazane na pracę w chaosie. Aby wykluczyć taką możliwość, dobry prezes powinien jasno określić drogę, którą firma powinna podążać lub, co ważniejsze, podkreślić to, czym na pewno nie powinna się zajmować. W ten sposób można wykluczyć działania niepotrzebne. Im sytuacja jest jaśniejsza dla pracowników i im lepiej rozumieją ogólną wizję, tym łatwiej jest osiągnąć zamierzone cele.

Strategia rzemiosła

Bycie najlepszym w swoim fachu nie zawsze jest gwarantem najlepszego wyniku, wręcz często jest przeceniane. Tylko nowatorskie podejście, działanie w innowacyjny, inny niż konkurencja sposób pozwoli na uzyskanie nad nią przewagi. Kluczowym w opracowywaniu strategii są: określenie wizji, misji, celu i tego, czym dana organizacja chce się wyróżniać. Dobry prezes to taki, który słucha potrzeb klientów oraz kreuje dla nich wartości, które stworzą spójny obraz firmy. Tych wartości powinien szukać w strukturach wewnętrznych lub zewnętrznych oraz w razie potrzeby być otwartym na niekonwencjonalne rozwiązania, np. alians strategiczny.

Ocena ryzyka finansowego

Wiele spraw w firmie jest ważnych, ale nie da się ukryć, że wszystkie opierają się na budżecie. Wartość firmy to najważniejszy obszar, o którym myśli każdy prezes firmy. To ta cecha jest wymiernym wyznacznikiem kondycji przedsiębiorstwa. Jest efektem działań podjętych w przeszłości, ale jednocześnie określają granice możliwości rozwoju. Jaką rolę powinien odgrywać prezes w tak istotnym zagadnieniu? Musi dobrze oceniać ryzyko, wcielić się w rolę kapitana statku, który ostatecznie stwierdza, w którym kierunku warto podążać, a w którym nie.

Akceptacja postępu

Elastyczność - w rozumieniu dobrej reakcji na zmianę popytu - to kolejna pożądana cecha dobrego prezesa firmy. Aby ją osiągnąć, należy przede wszystkim zrozumieć koncepcję pięciu sił Portera. Jest to jedna z ważniejszych metod strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, którą należy rozpatrzyć, badając atrakcyjność sektora oraz oceniając szanse i zagrożenia, jakie stwarza funkcjonowanie w danym sektorze. Wśród elementów tej koncepcji wyróżnia się: siły oddziaływania dostawców i nabywców, natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora oraz groźbę pojawienia się nowych producentów i substytutów. Dobre zarządzanie to takie, które akceptuje zmiany globalne spowodowane np. rozwojem technologii, a co za tym idzie zmianę zachowania klientów i dostawców. Prezes powinien te zmiany odpowiednio identyfikować i adaptować organizację do nowych warunków.

Balans pomiędzy eksploatacją a eksploracją

Eksploatujemy to, czym dysponujemy w danym momencie, czyli w kontekście zarządzania: maksymalnie wykorzystujemy nasze zasoby. Zadaniem każdego prezesa jest dostarczenie jak najlepszych wyników w możliwie najtańszy sposób. Z drugiej strony, nie wolno zatrzymywać się w miejscu. Bez innowacji - nie tych poprawiających już istniejące produkty, ale kreatywnych, świeżych - nie ma rozwoju, a bez przewagi nad konkurencją nie ma zysków. Trzeba więc eksplorować kolejne obszary, rynki, produkty, niektóre z nich odkrywając na nowo, a przede wszystkim zwracać uwagę na nowe możliwości, które mogą stworzyć potencjał do wzrostu.

Mirosław Janik, Wincor Nixdorf