Raporty

Kalendarz kadrowego i księgowego na czerwiec 2022 roku

Praca księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Jak co miesiąc dzielimy się kalendarzami pomocnymi w codziennej organizacji pracy, dzięki którym będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.  Praca księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów.

Kalendarz kadrowego na czerwiec – warto wiedzieć

 kadrowy_pt 

Czy usługi outsourcingowe stały się cichym bohaterem okresu pandemii? Czy dzięki nim udało się uratować jakiś biznes? Czy dostawcy outsourcingu wykazali się ponadstandardowym wsparciem, czy po prostu „robili swoje”? Zapraszamy do udziału w ANKIECIE

Szczegóły na stronie: https://poradnikhr.blog

WAŻNA DATA DLA KADROWYCH:

6.06.2022

  • Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres maj 2022 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

15.06.2022

  • Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres maj 2022 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną.

Kalendarz księgowego na czerwiec – warto wiedzieć

ksiegi_pt 

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych może stać się obligatoryjne. Co warto na ten temat wiedzieć i jakie kroki podjąć, by przygotować się do podłączenia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? Szczegóły na stronie: https://ksiegowoscjestsexy.blog/ 

WAŻNE DATY DLA KSIĘGOWYCH:

15.06.2022

  • Wpłata składek ZUS za maj 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

20.06.2022

  • Wpłata składek ZUS za maj 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych).
  • Wpłata za maj 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.
  • Wpłata za maj 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.
  • Wpłata za maj 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

30.06.2022

  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga z 31 marca 2022 r.).