Raporty

Kariera w outsourcingu - Specjalista ds. HR.

1 949

W ramach procesów HR w centrach SSC/BPO można pracować w jednej z wielu specjalizacji. Stanowiska najczęściej spotykane w centrach to:

  • ƒƒSpecjalista ds. szkoleń
  • ƒƒSpecjalista ds. rekrutacji
  • ƒƒSpecjalista ds. kadr i płac
  • ƒƒSpecjalista ds. wynagrodzeń

Specjalista ds. szkoleń

W organizacji typu BPO lub SSC osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie przede wszystkim za prowadzenie ewidencji szkoleń, wysyłanie zaproszeń oraz odpowiadanie na pytania uczestników. Często pomagają również w rezerwowaniu hotelu lub oraz jest odpowiedzialna za koordynowanie współpracy z firmami zewnętrznymi. W zależności od obowiązków trenera może być również odpowiedzialna za analizę potrzeb szkoleniowych oraz ewaluację.


Specjalista ds. rekrutacji


Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy prowadzenie projektów rekrutacyjnych, w tym budowanie bazy kandydatów, selekcja osób na podstawie nadesłanych dokumentów oraz rozmów rekrutacyjnych, a także aktualizacja kluczowych informacji w systemie. Specjalista ds. rekrutacji blisko współpracuje z kierownikami działów w celu ustalenia profilu idealnego kandydata a następnie wyboru osoby, która najlepiej spełnia wszystkie wymagania.

Specjalista ds. kadr i płac


Osoba na tym stanowisku odpowiada za terminową i bezbłędną obsługę procesów płacowych, m.in. wprowadzanie danych do listy płac, rozliczanie wynagrodzeń (we współpracy z działem księgowości) i innych zobowiązań, a także prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich oraz rozliczanie zobowiązań publiczno-prawnych. Do zadań specjalisty ds. kadr i płac często należy również współpraca z dostawcami świadczeń dodatkowych (opieka medyczna, pakiet ubezpieczeniowy).


Specjalista ds. wynagrodzeń


W zależności od wielkości firmy stanowisko to może być samodzielne lub też kierownicze. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za tworzenie polityki wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych zgodnych ze strategią firmy, a także analiza trendów rynkowych w obu tych dziedzinach. Do jej zadań należy również tworzenie oraz analizowanie budżetu wynagrodzeń, a także systemów motywacyjnych, w tym systemów premiowych. Specjalista ds. wynagrodzeń wartościuje również stanowiska pracy oraz pomaga w tworzeniu ich opisów.


W każdej z wymienionych specjalizacji karierę zaczyna się zazwyczaj od stanowiska młodszego specjalisty odpowiedzialnego za obsługę jednego lub kilku oddziałów firmy. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem możliwy jest oczywiście awans na stanowisko starszego specjalisty, a także kierownika zespołu.

MIN OPT MAX
Specjalista ds. szkoleń (2-3 lata dośw.) 3 000 4 000 6 000
Specjalista ds. rekrutacji (2-3 lata dośw.) 3 000 4 000 6 000
Specjalista ds. kadr i płac (2-3 lata dośw.) 4 000 5 000 6 500
Specjalista ds. wynagrodzeń (2-3 lata dośw.) 4 000 5 000 7 000


Agata Piątek HAYS Poland Sp. z o.o.