Raporty

Międzynarodowa konferencja regionalnych obserwatoriów rynku pracy Luksemburgu

16 446

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW RYNKU PRACY W LUKSEMBURGUTematem pierwszego dnia konferencji była sytuacja osób młodych na rynku pracy. W otwierającym spotkanie wystąpieniu Nicolas Schmit, Minister ds. Pracy Luksemburga podkreślił, że sprawa bezrobocia wśród młodzieży powinna zajmować ważne miejsce w kształtowaniu polityki rynku pracy, ponieważ pierwsze kroki na tym rynku bardzo często warunkują całą dalszą karierę zawodową. Głos w temacie zabrali także zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele Komisji Europejskiej, EUROSTAT-u, CEDEFOP-u i innych instytucji działających w obszarze badań rynku pracy.

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty, podczas których w grupach roboczych dzielono się doświadczeniami z zakresu monitorowania osób młodych na rynku pracy w poszczególnych regionach europy, a także omawiano możliwość zastosowania wspólnych wskaźników dotyczących tej grupy uczestników rynku pracy przez regionalne obserwatoria zrzeszone w ramach sieci.

Drugi dzień konferencji poświęcony został w całości zagadnieniu monitorowania mobilności geograficznej. W panelu wprowadzającym głos zabrali m. in. przedstawiciele CEPS/Instead – luksemburskiej instytucji badawczej, sieci EURES w Luksemburgu, a także uczestniczący w spotkaniu były premier Luksemburga i były przewodniczący Komisji Europejskiej, Jacques Santer. Zaprezentowane zostały dobre praktyki europejskie w zakresie badań nad mobilnością geograficzną – przedstawiciele Uniwersytetu w Luksemburgu oraz CEPS/Instead omówili projekt dotyczący Regionu Greater. Drugim przykładem był zaprezentowany przez przedstawiciela austriackiej instytucji badawczej projekt dotyczący migracji na regionalnym rynku pracy w strefie granicznej Austrii, Węgier, Słowacji i Czech.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW RYNKU PRACY W LUKSEMBURGU

Wzorem poprzedniego dnia odbyły się dyskusje w grupach roboczych, poświęcone m.in. mobilności pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w Europie, a także skali wyjazdów w celu zatrudnienia mieszkańców wschodniej części Unii Europejskiej i pracowników spoza jej obszarów.

Podsumowanie dwóch dni spotkania było okazją do przedstawienia planów sieci na przyszłość. Dotyczyły one przede wszystkim prowadzenia monitoringu młodzieży wchodzącej na rynek pracy – zgodnie z propozycją organizatorów za koordynację realizacji tego zadania przez europejskie obserwatoria odpowiedzialne będzie Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Przyszłoroczne spotkanie w ramach European Network on Regional Labour Market Monitoring zostanie zorganizowane w 2012 roku w Krakowie.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW RYNKU PRACY W LUKSEMBURGUMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW RYNKU PRACY W LUKSEMBURGU

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy