Raporty

Nowe miejsca pracy

Wzrost organiczny spowodowany jest potrzebami związanymi ze zwiększeniem skali prowadzonych projektów.

Nowa powierzchnia jest sukcesywnie wyposażana, a projekty uruchamiane zgodnie z potrzebami klientów firmy. Obecnie pracuje 50 nowych stanowisk, do końca października zakłada się wykorzystanie pod prowadzone projekty całej powierzchni z 128 nowymi stanowiskami konsultanckimi.

“Wybraliśmy Warszawę z uwagi na zapotrzebowanie naszych klientów co do rozwoju dzisiaj realizowanych projektów. Rozpoczęliśmy również realizację dwóch nowych projektów, które chcemy rozpocząć w Warszawie, a następnie rozszerzyć na pozostałe lokalizacje – powiedział Cezary Hermanowski, Prezes Zarządu Grupa DataContact - Bardzo ważnym elementem przemawiającym za Warszawą były również dobre warunki współpracy z właścicielem budynku oraz dobre wyniki prowadzonych procesów rekrutacyjnych“.

Call center Grupa DataContact  tworzy nowe miejsca pracy

Po ostatecznym wdrożeniu nowych miejsc pracy lokalizacja warszawska będzie posiadała 350 pracujących stanowisk, natomiast cała Grupa w czterech lokalizacjach 750 stanowisk konsultanckich (800 ogółem).

W całym 2013 roku GDC zwiększyła liczbę stanowisk o około 200 – głównie w Warszawie. Wstępne plany na 2014 rok zakładają wzrost o kolejne 400 stanowisk.

“Położymy nacisk na zwiększenie liczby stanowisk w dotychczasowych lokalizacjach i dodatkowo uruchomimy jedno lub dwa call centers w nowych miastach – mówi Prezes Hermanowski - Właśnie rozpoczynamy proces planowania i wyboru miejsc najbardziej optymalnych do realizacji naszej strategii. Wierzymy, że większa liczba Klientów i stanowisk pozwoli nam na generowanie coraz lepszych wyników operacyjnych a dywersyfikacja portfela zamówień da nam jeszcze większą stabilizację biznesu”.

Rozbudowa własnych zasobów GDC nie jest jedynym napędem wzrostu dla Grupy DataContact na najbliższy okres. Firma cały czas aktywnie penetruje rynek w poszukiwaniu optymalnych celów akwizycyjnych.