Raporty

Od października w Gdańsku rusza nowy kierunek studiów łączący praktykę i teorię w branży technicznej

1 151

Region pomorski, to miejsce sprzyjające inwestycjom nie tylko pod względem lokalizacyjnym i ekonomicznym, ale również w zakresie potencjału wysoko wykwalifikowanych kadr. Na Pomorzu wspieramy intensywnie współpracę naszych inwestorów z uczelniami, dzięki czemu mogą oni liczyć na pracowników wykształconych zgodnie z indywidualnymi potrzebami danej gałęzi przemysłu czy usług.

Przykładem takich działań jest inicjatywa Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia reprezentującej Pomorski Klaster ICT Interizon oraz firmę Flextronics International Poland, która uruchomiła wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG studia podyplomowe z zakresu jakości w branży technicznej.

Studia „Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria” są inicjatywą, z którą w ramach Klastra wyszła firma Flextronics. Jej realizacji podjęła się Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia od kilku lat wspierająca inicjatywy producentów elektroniki i firm informatycznych. Studia koncentrują się na aspekcie jakości produktów i komponentów w firmach produkcyjnych w szeroko pojmowanej branży technicznej. Program studiów obejmuje blok techniczny oraz blok jakościowy.

Od października w Gdańsku rusza nowy kierunek studiów łączący praktykę i teorię w branży technicznej

W pracach nad tymi inspirowanymi przez biznes studiami od samego początku brali udział pracownicy firmy Flextronics, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w osiąganiu wysokiego poziomu jakości produktów elektronicznych i mechanicznych. Program studiów obejmuje liczne przedmioty praktyczne. Ponad połowa wykładowców na studiach, to praktycy, część zajęć będzie realizowana w firmach Klastra.

– „Polska jest już obecnie postrzegana w skali międzynarodowej jako kraj znany z bardzo wysokiej jakości produktów spożywczych. Zawdzięczamy to w dużej mierze odpowiednio przygotowanym przez nasze uczelnie specjalistom, którzy zapewniają tak wysoką jakość w branży spożywczej. Mamy też ogromny potencjał dotyczący produktów technicznych – w obszarze nowoczesnych technologii. Musimy ten korzystny trend podtrzymywać. Liczne przedsiębiorstwa z naszego regionu, współpracujące z naszą uczelnią, stanowią wzorce do naśladowania dla innych firm w kraju. To głównie zasługa jakości ich produktów, a to jest przecież konsekwencją zatrudniania specjalistów rozumiejących i realizujących jakość na światowym poziomie”– mówi kierownik studiów Prof. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Piotr Grudowski.

Umowa dotycząca współpracy została podpisana 28 maja 2015 roku. Pierwsza edycja studiów rusza w październiku 2015 r. Nabór już trwa. Szczegóły dotyczące programu oraz zapisu na studia znajdują się na stronie Politechniki Gdańskiej:


http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej/

oraz na stronie partnera projektu:

http://fundacjaecd.pl/2015/07/nabor-na-studia-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej/

investGDA