Raporty

Pokolenia na polskim rynku pracy od Grafton Recruitment

Pokolenia na polskim rynku pracy od Grafton Recruitment

Przedstawiamy Państwu z dumą i radością raport o pokoleniach na polskim rynku pracy.

Weryfikujemy w nim powszechnie powielane stereotypy na temat poszczególnych grup wiekowych pracowników.

  • Co łączy, a co dzieli pokolenia?
  • Jak pracownicy z pokolenia Baby Boomers, X, Y i Z oceniają swoje szanse i perspektywy na rynku pracy?
  • Czy inkluzywność wiekowa w firmach jest problemem, czy szansą dla przedsiębiorstw?
  • Jak efektywnie zarządzać zespołem wielopokoleniowym?

Zależało nam, aby pokazać stanowiska oby stron - zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. Dlatego oddajemy im głos, a wyniki badania prezentujemy na tle trendów, w kontekście danych ekonomicznych i demograficznych. 

W raporcie ponadto:

  • Poddajemy analizie poszczególne grupy wiekowe aktywnych zawodowo Polek i Polaków pod kątem wykształcenia, wysokości wynagrodzenia i doświadczenia zawodowego.
  • Przedstawiamy wartości jakimi kierują się w życiu zawodowym i prywatnym Boomersi, Iksy, Igreki i Zetki.
  • Pytamy w jaki sposób jest rozumiana i wdrażana inkuzywność wiekowa w firmach naszych rozmówców.

Raport jest dostępny za darmo, wyłącznie do celów biznesowych, a w szczególności dla:

  • szefów i właścicieli firm
  • pracowników działów HR
  • kierowników i liderów zespołów

Aby go otrzymać, prosimy o wypełnienie formularza i pobranie raportu:  https://www.grafton.pl/pl/pokolenia-na-polskim-rynku-pracy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport „Pokolenia na polskim rynku pracy” został przygotowany przez ekspertów Grafton Recruitment na podstawie badań zrealizowanych w sierpniu 2022 r. przez agencję badawczą SW Research oraz Grafton Recruitment. W okresie 12.08-22.08 br. SW Research przeprowadziła 1011 ankiet na reprezentatywnej próbie pracujących Polek i Polaków w wieku 22-65 lat, mieszkających w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Ustalony proporcjonalnie do liczby ludności w danych przedziałach wiekowych rozkład respondentów był następujący: osoby w wieku 22-26 lat (pokolenie Z): N=87; osoby w wieku 27-42 lata (pokolenie Y): N=511; osoby w wieku 43-57 lat (pokolenie X): N=318; osoby w wieku 58-65 lat (pokolenie Baby Boomers): N=95. Ankieta skierowana do pracodawców (przedstawicieli małych, dużych i średnich przedsiębiorstw, N=98) została przeprowadzona metodą CAWI przez Grafton Recruitment w okresie 09.08.2022-07.09 2022 roku.