Raporty

Poznaj rozwiązania dla biur przyszłości

Poznaj rozwiązania dla biur przyszłości

Dla klientów, którzy już wdrożyli lub rozważają pracę hybrydową, Nowy Styl przygotował propozycje aranżacji biur odpowiadających na wyzwania nowej rzeczywistości. Oto najnowsza publikacja Nowego Stylu – Reunion: nowa rzeczywistość w biurze.

Ostatnie lata i związane z nimi ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 przyspieszyły zmiany zachodzące w organizacjach. Pięciodniowy tydzień pracy w biurze powoli staje się przeszłością. Rzeczywistość post-pandemiczna wymusza na pracodawcach odnalezienie się na szerokim spektrum między pracą całkowicie zdalną, a w pełni stacjonarną. Dodatkowo pojawiły się nowe wyzwania takie jak budowanie relacji w zespołach rozproszonych, czy współpraca i wymiana informacji między pracownikami w nowej rzeczywistości.

Czego oczekuję od mojego biura?

Nowy Styl swoją ekspertyzę buduje na bazie wieloletniego doświadczenia, pracy z klientami oraz badań i analiz przygotowywanych przez wewnętrzny Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. W 2022 zostały przeprowadzony badania zatytułowane „Czego oczekuję od mojego biura?”. Miały one charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Dzięki zrealizowanym badaniom mamy okazję poznać opinie pracowników na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej oraz realizujących różne obowiązki i aktywności.

Na bazie przeprowadzonych badań powstała koncepcja biura Reunion, które jest sercem firmy i zarazem przestrzenią służącą wzmocnieniu i odbudowie relacji w zespołach po okresie pandemii. Najciekawsze wnioski z badań zaprezentowane zostały w raporcie Reunion: nowa rzeczywistość w biurze.

Nowe obszary biurowe odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pracowników

Niezależnie od tego, na jaki model aranżacji przestrzeni biurowej zdecyduje się organizacja, w biurze powinny znaleźć się różnorodne strefy, które wspierają pracowników w realizacji ich codziennych obowiązków. W modelu Reunion firma Nowy Styl zaproponowała podział biura na 3 obszary: integracji, inspiracji i koncentracji. Obszary te znajdują się w określonych częściach biura – im głębiej wchodzimy w biuro, tym więcej przestrzeni cichych. Przechodzimy od obszarów służących do integracji w kierunku coraz to większej koncentracji.

W raporcie Reunion znaleźć można gotowe propozycje aranżacji i interesujące rozwiązania produktowe, które sprawią, że obszary integracji, inspiracji i koncentracji będą jak najlepiej wspierać pracowników w codziennej pracy.

W raporcie przeczytasz także m.in. o tym:

  • jak wygląda sytuacja post-pandemiczna biur,
  • jakie potrzeby względem biura mają pracownicy, respondenci naszych badań,
  • jak stworzyć biuro do którego pracownicy będą chcieli przychodzić,
  • jak zaaranżować w biurze miejsca do pracy zespołowej i kreatywnej,
  • jak zorganizować przestrzeń, aby wspierała odbudowę więzi między pracownikami po okresie izolacji,
  • jak na nowo poczuć się zespołem.

 

Raport można pobrać ze strony: https://pl.nowystyl.com/pl/wiedza/raporty/