Raporty

Prawie połowa ankietowanych nigdy nie przeszła procesu upskillingu

Prawie połowa ankietowanych nigdy nie przeszła procesu upskillingu

Według raportu Aplikuj.pl, aż 42 proc[1]. przebadanych pracowników nie uczestniczyło nigdy w procesie upskillingu, czyli podnoszenia posiadanych kwalifikacji.

Eksperci wskazują z kolei, że proces ten jest koniecznym elementem dostosowywania się do dynamicznych zmian, które stały się elementem codzienności, również na rynku pracy. W ostatnim czasie szczególnie rozwój technologii AI uzmysłowił nam, że stałe podnoszenie swoich kompetencji to nie zaleta tych najbardziej ambitnych pracowników, a konieczność, z którą musi zmierzyć się każdy.  

Koszty, brak dyscypliny czy przepracowanie, czyli o powodach braku upskillingu  

Upskilling to proces, który choć może przynieść wiele korzyści, to nierzadko wymaga sporych nakładów czasu pieniędzy i energii zarówno od pracownika jak i od pracodawcy.   

- Niewątpliwie w wielu przypadkach brak szkoleń spowodowany jest względami ekonomicznymi. Wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych, nie stać na zagwarantowanie swoim pracownikom możliwości podnoszenia kompetencji. Część przedsiębiorców może nie dostrzegać potencjału procesu upskillingu, albo wręcz obawiać się, że zapłacą za szkolenie pracownika, a ten szybko zmieni pracę. W takich przypadkach konieczność szkolenia spada na samego pracownika. Zważywszy na wysokie koszty życia, proces ten może być dla niego nieosiągalny finansowo lub obarczony wieloma trudnościami – tłumaczy Magdalena Trojak, Aplikuj.pl 

Choć koszty upskillingu mogą być wysokie, to jednak wielu pracodawców dostrzega jego ogromny potencjał. Gdy tylko pojawia się taka możliwość, firmy inwestują w rozwój swoich pracowników. Jednak ci – często pomimo wcześniejszych deklaracji – nie decydują się na realizację wykupionych kursów czy szkoleń. Niewątpliwie wielu pracownikom brakuje samodyscypliny i determinacji, a w przypadku upskillingu są one niezbędne. Proces ten często wymaga wyjścia ze strefy komfortu, zmierzenia się z lękiem przed porażką czy znalezieniem w sobie przestrzeni na przyswojenie kolejnej wiedzy.  

Problemem, przed którym staje wielu pracowników deklarujących chęć podnoszenia swoich kompetencji, jest również braku czasu. Jak wskazują dane Eurostatu, Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie[2]. Z kolei według badania przeprowadzonego przez Fundację Sukces Pisany Szminką[3], co piątemu pracownikowi w Polsce zdarza się zostawać w pracy po godzinach. Tylko 15 proc. ankietowanych zaznaczyło, że bardzo rzadko lub nigdy nie wyrabia ponadnormatywnych godzin pracy2. W wielu przypadkach polscy pracownicy są niestety zbyt obciążeni pracą, aby zadbać o swój rozwój i podnoszenie swoich kompetencji.  

Upskilling w dobie AI   

W najbliższych latach wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy może stać się zauważalny również w Polsce. Tymczasem jak wynika z badań Aplikuj.pl, jedynie 6 proc. pracowników wzięło udział w szkoleniach na temat sztucznej inteligencji – tematu, który od bliako 2 lat jest numerem 1 w niemal każdym obszarze.  

- Warto pamiętać, że zmiany zachodzące w branży zatrudnienia, postępująca cyfryzacja i automatyzacja, potrzeba nowych kompetencji, szczególnie w obszarze AI, sprawią, że bez ciągłego i rzetelnego podnoszenia własnych umiejętności możemy stać się mniej konkurencyjni na rynku pracy – dodaje Magdalena Trojak, Aplikuj.pl 

Warto również, aby pracodawcy postrzegali proces upskillingu jako konieczną inwestycję, a nie ryzykowny koszt. Podnoszenie kompetencji pracowników może przynieść przedsiębiorstwu 
 
[1] https://www.aplikuj.pl/raporty/polacy-gotowi-do-zmiany-reskillig-i-upskilling-na-rynku-pracy 
[2] Eurostat; Ile czasu w tygodniu pracują Europejczycy?
[3] Sukcespisanyszminką.pl; 74 % Polaków zdarzają się nadgodziny lub praca o nietypowej porze

 

Aplikuj.pl 


Grafika: Adobe Stock, Parradee