Raporty

Przestrzeń do pracy zdalnej w polskich domach - czy mamy gdzie pracować?

518

Do efektywnej pracy trzeba mieć motywację, zapał, chęci, ale też odpowiednie miejsce. Popularność pracy hybrydowej sprawiła, że pracownicy coraz częściej pracują zdalnie. Portal FOCUS ON Business, za pomocą ankiety przeprowadzonej na LinkedIn, postanowił sprawdzić jak Polacy pracują na pracy zdalnej i czy ich warunki domowe są pod nią przystosowane.

 

Własna przestrzeń do pracy twórczej

 

Okazuje się, że prawie połowa (45%) ankietowanych ma komfort pracy zdalnej w oddzielnym pomieszczeniu.

29% odpowiadających ma w swoim domu specjalne stanowisko, któe przystosowane jest do pracy.

Trzecie miejsce (23%) uzyskała odpowiedź „Pracuję gdzie mogę”.

Najmniej ankietowanych podczas pracy zdalnej pracuje poza domem (4%).

Jak pracujesz na pracy zdalnej?

  • Mam oddzielne pomieszczenie 45%
  • Mam wydzielone stanowisko 28%
  • Pracuję gdzie mogę 23%
  • Pracuję poza domem 4%

 

 

 

Redakcja