Raporty

Rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Poznaniu

Rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Poznaniu

Stolica Wielkopolski ma jeden z najszybciej rozwijających się rynków nieruchomości przemysłowo-logistycznych w kraju. Takie wnioski płyną z raportu opracowanego przez firmę CBRE we współpracy z Biurem Obsługi Inwestorów. Inspiracją do jego powstania były dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości, które rozpoczęły się podczas pandemii.

Celem raportu była analiza poznańskiego rynku przemysłowo-logistycznego w porównaniu z innymi miastami w Polsce o zbliżonym poziomie zasobów powierzchni magazynowych. W analizie uwzględniono tylko nowoczesne obiekty na wynajem oraz obiekty budowane na zamówienie najemców. W raporcie nie uwzględniono nieruchomości, których właściciel jest jednocześnie użytkownikiem.

– Firmy doceniają dogodne położenie Poznania, pozwalające dotrzeć zarówno do rynku Europy Wschodniej, jak i Zachodniej. Dodatkowym atutem miasta jest stabilny klimat inwestycyjny. Bez względu na pandemię, która miała ogromny wpływ na gospodarkę, Poznań pozostaje jednym z miast z najniższym bezrobociem w kraju oraz z roku na rok notuje wzrost PKB. Stabilny rozwój poznańskiej gospodarki potwierdzają niezależne międzynarodowe rankingi. Ponadto podtrzymują one prognozę stabilną dla miasta, która oznacza, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Według raportu rynek przemysłowo-logistyczny w regionie Poznania dynamicznie rośnie. Stolica Wielkopolski ma 3. najwyższy potencjał rozwoju w kraju. Określa się go na podstawie magazynowej  powierzchni docelowej w stosunku do istniejącej i będącej w budowie. W Poznaniu wynosi on +53%. W Warszawie to + 54%. Łódź przoduje ze wskaźnikiem +71%. Biorąc pod uwagę obiekty w budowie oraz plany powstania kolejnych w przyszłości wielkość poznańskiego rynku przemysłowo-logistycznego  może ulec zwiększeniu o ponad połowę, czyli o 1,8 mln m2.

Raport podkreśla także, że w latach 2021-2022 w stolicy Wielkopolski oddano do użytku 4 razy więcej powierzchni w obiektach logistycznych niż w 2020 r.

– Z raportu wyłania się bardzo optymistyczny obraz rynku nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Poznaniu. Pokazuje on, że Miasto należy do grona strategicznych graczy w tym obszarze na arenie ogólnopolskiej – zauważa Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Obecnie Poznań zajmuje 5. miejsce w Polsce z całkowitą istniejącą powierzchnią przemysłowo-logistyczną na poziomie 3,0 mln m2. To 12% powierzchni magazynowej Polski i 16% na tle pozostałych rynków tak zwanej „wielkiej piątki”, czyli największych rynków - Warszawy, Katowic, Łodzi i Wrocławia.

– Poznań podąża za aktualnymi trendami światowymi w kwestii terenów usługowo-produkcyjnych, wśród których wymienić można m.in. wertykalizację produkcji, czy powrót manufaktur i małych zakładów produkcyjnych do śródmieścia – zaznacza Natalia Weremczuk,  dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania zakłada wzmocnienie potencjału produkcji w mieście. W tym celu wyznacza tereny pod rozwój  funkcji produkcyjnych, takich jak centra logistyczne, zlokalizowanych w miejscach dobrze skomunikowanych - w rejonach węzłów autostradowych czy terenów kolejowych. Wskazuje także na możliwość lokalizacji funkcji produkcyjnej w śródmieściu, rozumianej jako rzemiosło, rękodzieło, produkcję dóbr luksusowych i specjalistycznych. Dopuszcza również zagęszczenie i wertykalizację budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych, przy uwzględnieniu aspektów dotyczących zmian klimatu i ochrony środowiska, takich jak np. zielone dachy i fasady oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Raport „Poznański rynek nieruchomości przemysłowo logistycznych” został przygotowany przez lokalny oddział firmy CBRE, międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniem usług doradczych w branży nieruchomości komercyjnych, we współpracy z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta.