Raporty

Rynek usług nowoczesnych – serce biznesowego sukcesu Poznania

Rynek usług nowoczesnych – serce biznesowego sukcesu Poznania

Z najnowszego raportu dotyczącego sektora usług biznesowych, przygotowanego we współpracy Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania oraz firm Cpl Poland i Colliers wynika, że w Poznaniu stacjonuje ponad 145 firm zajmujących się usługami nowoczesnymi. Największy rozwój branży nastąpił w latach 2017-2022. W przeciągu kilku lat, liczba pracowników zwiększyła się o ponad 10 tys. Poznańskie centra zaczęły przejmować bardziej skomplikowane, oparte na wiedzy procesy, dzięki czemu zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę wzrosło.

Jak przykuć uwagę nowych inwestorów, kiedy wszystko zostało już powiedziane? Dynamicznie rozwijający się sektor usług nowoczesnych to nie tylko nowe możliwości, ale i wyzwania. Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie powstała publikacja „The Poznań experience! Business services sector in Poznań – analysis, challenges, and trends”. Blisko 500 pracowników i pracowniczek udzieliło kompleksowych odpowiedzi, które posłużyły za podstawę do analizy.

Dzięki raportowi można dowiedzieć się o tym, że wśród 146 firm przeważają centra typu SSC (centra usług wspólnych), które stanowią prawie 30%. BPO to prawie 15% wszystkich firm, a R&D niemalże 12%. W stolicy Wielkopolski pojawia się również coraz więcej firm z branży IT. W 27% firm inwestujących w Poznaniu kapitał należy do tych z Polski, w niecałych 23% jest on pochodzenia niemieckiego, a niewiele ponad 13% to przedsiębiorstwa amerykańskie. Państwa te stanowią najlepszą trójkę pod względem pochodzenia kapitału.

Języki obce kluczem do sukcesu Poznania

Sektor usług biznesowych przykłada również dużą uwagę do języków obcych. W Poznaniu, jako mieście uniwersyteckim, można się uczyć około 50 języków obcych. Wpływa to na atrakcyjność miasta dla inwestorów, którzy są w stanie znaleźć potencjalnych pracowników zaznajomionych z niszowymi językami, takimi jak np. hebrajski czy arabski. Warto wspomnieć tu o Next Technology at FlexDev, gdzie powstał specjalny zespół obsługi klienta w języku hebrajskim. Sektor usług nowoczesnych poszukuje osób do pracy także wśród studentów i studentek kierunków związanych z finansami oraz IT. Dzięki temu uczelnie, dostrzegając potencjał sektora, tworzą nie tylko nowe kierunki studiów językowych, ale i poszerzają ofertę studiów ekonomicznych, bankowych czy związanych z technologiami informacyjnymi.

Biuro Obsługi Inwestorów również daje możliwości dla przenikania się środowisk akademickich i biznesowych, na co dzień współpracując z uniwersyteckimi Biurami Karier, jak i z poznańskimi uczelniami. Oprócz tego w nieodległych planach jest powrót inicjatywy tygodnia BPO/SSC. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkół średnich uczestniczą w wymianie z branżowymi firmami. Najpierw biorą oni udział w prelekcji prowadzonej przez przedstawiciela firmy, a następnie odwiedzają jej siedzibę w trakcie specjalnie przygotowanych drzwi otwartych.

– Zdaniem inwestorów potencjał intelektualny, akademicki charakter Poznania oraz współpraca z uczelniami decydują o wyborze naszego miasta do prowadzenia swojej działalności. W odpowiedzi na to, staramy się promować sektor wśród studentów i pogłębiać współpracę z poznańskimi uczelniami – komentuje Katja Ložina, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.

W Poznaniu znajdują się 24 uczelnie wyższe, na które uczęszcza ponad 102 tys. studiujących osób, w tym ok. 7 tys. studentów i studentek zagranicznych, a z powodzeniem ukończyło je prawie 25 000 osób. To bardzo ważny atut dla Miasta oraz potencjalnych inwestorów, którzy nie muszą obawiać się o znalezienie wykwalifikowanej kadry.

Rozwiązania odpowiadające potrzebom inwestorów i kandydatów

– 87% respondentów i respondentek wskazało, że Poznań jest dobrym miejscem do pracy i rozwoju zawodowego, a 81% potwierdziło, że tutejszy rynek pracy jest atrakcyjny. Badanie wykazało również, że aż 86% ankietowanych poleciłoby Poznań jako miejsce do pracy. Istotnym elementem są także koszty życia, które w Poznaniu są niższe niż w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Zarówno z perspektywy pracownika, jak i inwestora, elementem przyciągającym do miasta jest stale rozwijający się rynek nowoczesnych powierzchni biurowych. Każdego roku w różnych częściach miasta powstają nowoczesne kompleksy tego typu. Dzięki zróżnicowanej i atrakcyjnej ofercie lokalnego rynku nieruchomości, Miasto może zaproponować rozwiązania odpowiadające na nowe potrzeby zarówno inwestorów, jak i kandydatów – komentuje Anna Mastalerz, Division Manager ML & Business Services w Cpl Poland.

Popyt na przestrzenie biurowe nieustannie rośnie, co jest zauważane przez firmy deweloperskie. W ostatnim czasie w Poznaniu ukończono kolejny etap budowy kompleksu Nowy Rynek, realizowanego przez dewelopera SKANSKA. Jest to nowoczesna przestrzeń biurowa mieszcząca aktualnie cztery budynki, obok których znajduje się przestrzeń wspólna. Pracownicy kompleksu mogą udać się do zielonych oaz relaksu, korzystać ze stojaków na rowery i punktów napraw oraz sklepów i punktów usługowych. Architekturę uświetniają też okoliczne parki oraz historyczna zabudowa Wildy.

– Popyt na biura powraca na poznański rynek. Firmy coraz częściej poszukują miejsc, które oferują przestrzenie rekreacyjne, zaplecze fitness, strefy relaksu, a także dostęp do naturalnego światła i zieleni. Najemcy szukają również budynków z certyfikatami ekologicznymi, takimi jak LEED i BREEAM, które zapewniają wysoką efektywność energetyczną i minimalny wpływ na środowisko. Wprowadzenie hybrydowych modeli pracy doprowadziło również do wzrostu zainteresowania biurami, które umożliwiają elastyczne przejście między pracą zdalną a pracą biurową, zapewniając niezbędne narzędzia i infrastrukturę. W 2023 roku pojawiają się także nowe wyzwania. Wśród kluczowych należy wymienić rosnące ograniczenia w pozyskiwaniu finansowania na nowe inwestycje biurowe, rosnące koszty budowy oraz konieczność poszukiwania oszczędności w związku z podwyżkami cen energii – zarówno dla najemców, jak i właścicieli biurowców – komentuje Sebastian Bedekier, Associate Director w Colliers.

Tkankę miejską Poznania wzbogaci również wieżowiec Andersia Silver realizowany przez dewelopera Von der Heyden Group. Będzie to najwyższy dotychczas budynek na mapie miasta, który wzbije się na 117 metrów wysokości! Znajdujący się w samym centrum, zwanym „Poznańskim Manhattanem”, dostarczy aż 40 000 m2 przestrzeni. Oprócz nowoczesnych i komfortowych powierzchni biurowych także nie zabraknie tu stref relaksu. Jednocześnie duża dostępność punktów handlowych i usługowych zostanie doceniona przez pracowników i pracowniczki. Zaraz naprzeciwko wieżowca znajduje się kultowe centrum handlowe Stary Browar, okrzyknięte jednym z najpiękniejszych w całej Europie.

Nie tylko dla biznesu

W opublikowanym raporcie nie brakuje statystyk wskazujących na głosy poznaniaków i poznanianek, mówiących o wysokim procencie zadowolenia z poziomu życia w stolicy Wielkopolski. Badana grupa pochodzi z wielu kategorii wiekowych, odnajduje się w różnych rolach społecznych, ale łączy ją najważniejszy wspólny mianownik – Poznań.

We wszystkich grupach wiekowych ponad 50% ankietowanych osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że Poznań to dobre miejsce do życia. Najważniejszym argumentem motywującym decyzję zamieszkania w mieście jest edukacja. To jeszcze jeden dowód wskazujący na akademickiego ducha Poznania oraz wysoki poziom rozwoju oferowany dla przyszłych kadr. Prawie 90% osób przyznało, że oferowane tutaj możliwości edukacyjne mają dobry zakres.

– Wyniki badania w kontekście edukacji, rynku pracy, jakości życia i poczucia bezpieczeństwa pokazują, że Poznań jest bardzo atrakcyjnym miastem do życia i rozwoju zawodowego. Nie dziwi więc fakt, że blisko 71% respondentów poleciłoby Poznań innym jako miejsce do życia – komentują przedstawiciele Cpl, współautorzy raportu.

Warto jeszcze raz wspomnieć, że ponad 85% zechciałoby polecić Poznań jako miejsce odpowiednie do pracy, a dla ponad 80% poznański rynek pracy wydaje się być atrakcyjny. Natomiast niecałe 65% ankietowanych uważa, że stolica wielkopolski posiada ciekawą ofertę kulturalno-sportową.

Konkludując, raport ukazuje Poznań ze strony nowoczesnego, przedsiębiorczego miasta, w którym sektor usług biznesowych rozwija się w szybkim tempie, co przekłada się na nowych inwestorów zainteresowanych miastem. Stolica Wielkopolski jest otwarta dla wszystkich, którzy poszukują nowej destynacji dla przedsięwzięć biznesowych.

Autor: Michał Rzeźnik

Zdjęcie: Wojciech Rudnicki

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #12 September-October (5/2023)

FOCUS ON Business #12 September-October (5/2023) Zobacz numer