Raporty

Sektor usług dla biznesu 2022: wzrost zatrudnienia, wyższe płace, nowe biura

658
Sektor usług dla biznesu 2022: wzrost zatrudnienia, wyższe płace, nowe biura

Najwyższy wzrost ofert pracy w sektorze usług dla biznesu (BSS) jest zauważalny w zawodach związanych z łańcuchem  dostaw, HR i obsługą płac oraz obsługą klienta. Zarobki pracowników branży zwiększyły się na przestrzeni ostatniego roku o 6-11 proc. i nadal będą rosły. Największe ośrodki BSS to Kraków i Warszawa, a najwięcej nowej powierzchni biurowej przybędzie w Katowicach i Krakowie – to główne wnioski  szóstej edycji raportu „Business Services 2022”, opracowanego przez Grafton Recruitment.  

Najnowsze dane rynkowe dotyczące branży BSS wskazują na wzmocnienie ubiegłorocznego trendu. Następuje silne odbicie na rynku rekrutacji i długo wyczekiwana poprawa jego dynamiki. Rozwojowi sektora towarzyszy zarówno wzrost liczby ofert pracy, jak i płac – podkreśla Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment.

Jak zauważają eksperci, sektor BSS szybko odnalazł się w sytuacji pandemicznej. „Nowa rzeczywistość” zadziałała jak akcelerator zmian – przyspieszyła digitalizację i automatyzację procesów, zmianę modeli i form pracy, stworzyła nowe możliwości zawodowe dla pracowników. Obecnie w Polsce działa ponad 1600 centrów usług wspólnych (CUW), to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Wytwarza ok. 3,5 proc. polskiego PKB, zatrudnia ponad 360 tys. osób.

* prognoza przy założeniu stopy wzrostu w wysokości 0,4 tempa dla BSS i 0,3 tempa dla GUS średniej stopy rocznej wzrostu  liczby pracowników z lat 2016-2021

Więcej ofert pracy

- Liczba ofert pracy w sektorze BSS wróciła do poziomu sprzed pandemii już na przełomie 2020 i 2021 roku. Koniec ubiegłego roku przyniósł duże ożywienie i wzrost o 62 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku. Także ten rok zapowiada się optymistycznie – komentuje Ewa Michalska, dyrektor ds. rekrutacji Grafton Recruitment.  

Największy wzrost ofert pracy – porównując liczbę ogłoszeń na wybranych portalach w czwartym kwartale roku 2019 i 2021 –  dotyczył zawodów i ról związanych z łańcuchem dostaw (103 proc.), HR i płac (91,7  proc.) oraz marketingu (82,7 proc.), a także finansów (63,7 proc.), obsługi klienta (60,3 proc.) oraz księgowości (47,1 proc.).

Liderem na rynku zatrudnienia w BSS pozostaje Kraków, warte zauważenia jest większe tempo wzrostu w Warszawie, a także w miastach i aglomeracjach takich, jak: Łódź, Katowice oraz Trójmiasto. Największe wzrosty liczby pracowników r/r odnotowano w Warszawie (13,7 proc.), Krakowie (11 proc.) i Łodzi (10,2 proc.), nieco mniejsze w Trójmieście (8,2 proc.) i Katowicach (7,5 proc.).

Prężne centra usług wspólnych znajdują się w miastach, które są największymi ośrodkami akademickimi w Polsce. To dobra lokalizacja, gdyż dla BSS studenci i absolwenci uczelni wyższych są  bardzo ważnymi kandydatami do pracy. Pozytywną informacją dla branży jest zatrzymanie wieloletniego spadku liczby studentów w Polsce – według GUS w roku akademickim 2020/2021 wzrosła ona o około 1 proc. 

Obecnie najwięcej budynków biurowych o najwyższym standardzie (klasa A) znajduje się w Krakowie i Wrocławiu. W budowie jest kolejnych 800 tys. m2 powierzchni biurowej – przybędzie jej przede wszystkim w Katowicach i Krakowie.

Wynagrodzenia w górę

Raport „Business Services 2022” zawiera zestawienie wynagrodzeń dla 190 stanowisk zgrupowanych 70 ról, z czego 34 role według schematu: entry level, specjalista, starszy specjalista, team leader, manager.

Największy wzrost wynagrodzeń w sektorze BSS zanotowano na przestrzeni ostatniego roku w obszarze HR – o 11,2 proc., w łańcuchu dostaw – o 10,5 proc. oraz IT – o 10 proc. Na kolejnych miejscach plasuje się bankowość i usługi finansowe (9,3 proc. wzrostu), finanse i księgowość (8,9 proc.), obsługa klienta i sprzedaż (7,7 proc.) oraz marketing (6,2 proc).

Coraz ważniejsza rola języków obcych

Analitycy Grafton Recruitment przeanalizowali potencjał inwestycyjny w dziewięciu miastach oraz wielkość zatrudnienia. Po raz pierwszy zbadali też popyt na role językowe w całej Polsce.

Przegląd ofert pracy na wymagające znajomości języków obcych stanowiska związane z obsługą klienta pokazał, że najbardziej poszukiwanym językiem obcym, oprócz „obowiązkowego” już angielskiego, jest niemiecki, a następnie francuski, włoski i hiszpański. Znajomość języków obcych ma wpływ na wysokość zarobków – rosną o 10-30 procent w zależności od języka i stopnia jego opanowania.

Z roku na rok zwiększa się złożoność i kompleksowość procesów realizowanych w centrach usług wspólnych w Polsce. Zagraniczni inwestorzy wybierają nasz kraj na miejsce prowadzenia działalności ze względu na wygodne, centralne położenie w Europie oraz dostęp do wykształconych, wykwalifikowanych i znających języki obce pracowników.

Chociaż Indie utrzymują swoją pozycję lidera wśród najczęściej wybieranych destynacji przez firmy z branży SSC, Polska jest coraz częściej postrzegana jako kraj drugiego wyboru. Polskie miasta regionalne wzmocnią swoją pozycję, przyciągając międzynarodowe firmy z branży SSC, ale także B+R – podsumowuje Jan Banasikowski, Associate Director CBRE.

Formy pracy w BSS

Eksperci rynku zwracają uwagę na popularyzację pracy zdalnej i hybrydowej w sektorze BSS. Ten model pracy znacznie zwiększył możliwości pozyskania kandydatów przez centra usług wspólnych. Wpłynął także na „wypłaszczenie“ wynagrodzeń. Praca zdalna oznacza również większe szanse zatrudnienia dla kandydatów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie bez względu na lokalizację firmy.

 

Pobierz rapor „Business Services 2022” TUTAJ