Raporty

W działach prawnych wzrost wynagrodzeń i ogłoszeń o pracę

W działach prawnych wzrost wynagrodzeń i ogłoszeń o pracę

67,5% pracowników działów prawnych firm otrzymało w minionym roku podwyżkę wynagrodzenia, w tym niemal co czwarty o ponad 15% – wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment. Badania wskazały ponadto na 38% wzrost liczby ogłoszeń o pracę. Presja legislacyjna związana między innymi z rosnącą rolą nowych technologii i odpowiedzialnością społeczną biznesu sprawia, że prawnicy nie powinni martwić się o stabilność zatrudnienia.  

Z raportu Grafton Recruitment wynika, że praca w działach prawnych charakteryzuje się znaczną stabilnością. Rosnące płace i satysfakcja z zatrudnienia sprawiają, że niewielu prawników rozważa zmianę pracy. Tym bardziej, jak zaobserwowali eksperci, przedsiębiorstwa częściej niż wcześniej rezygnują z powierzania obsługi prawnej zewnętrznym podmiotom na rzecz powiększania zespołów w przedsiębiorstwach.

Rosnąca pozycja działów prawnych

Wyniki badania Grafton Recruitment wskazały na 38% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w działach prawnych względem trzeciego kwartału 2019 r. – to najwyższy wynik wśród wszystkich badanych działów. Popyt na pracowników zwiększa się wraz z częstotliwością i stopniem skomplikowania nowych regulacji, a tych, jak tłumaczą eksperci, nie brakuje. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na role został zaobserwowany po wybuchu pandemii Covid-19 i pomimo niewielkich spadków w 2022 r. utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

Konieczność dostosowania się firm do nowej rzeczywistości w dużej mierze spoczywa na barkach działów prawnych. Wiele zmian mających związek z transformacją technologiczną wymaga rozpatrzenia pod kątem odpowiednich regulacji, a to sprawia, że rola tych działów staje się kluczowa w rozwoju przedsiębiorstw. Obecnie duże zapotrzebowanie na obsługę prawną można zaobserwować nie tylko w obszarze nowych technologii, ale także własności intelektualnej, zrównoważonego rozwoju, w tym rosnącej odpowiedzialności społecznej korporacji, nie wspominając o stale zmieniających się przepisach prawa podatkowego oraz prawa pracy – tłumaczy Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna, Grafton Recruitment.

Choć zapotrzebowanie na prawników utrzymuje się powyżej przyjętego benchmarku, widoczny jest jednocześnie spadek popytu na role z obszaru compliance. Taki stan rzeczy wynika m.in. z faktu, że obszar ten dotyczy zazwyczaj niszowych procesów realizowanych głównie w ramach Centrów Usług Wspólnych, w których obserwuje się mniejszą liczbę inwestycji.

Zestresowani, ale zadowoleni z zatrudnienia

Aż 62,5% pracowników działów prawnych deklaruje, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojej pracy. Jednocześnie 67,5% wskazuje, że ich praca jest stresująca lub bardzo stresująca - wyższy wskaźnik tego czynnika odnotowano w badaniu jedynie w działach marketingu i PR.

Potrzeby pracowników działów prawnych są w najwyższym stopniu zaspokajane w obszarze benefitów pozapłacowych i możliwości rozwoju. Te czynniki oraz istotne podwyżki płac powodują, że aż 40% pracowników działów prawnych nie myśli obecnie o zmianie pracodawcy. Jest to najwyższy wynik spośród wszystkich badanych działów. Jednocześnie 45% ankietowanych ma poczucie, że zmiana pracy byłaby obecnie trudna, co również nie pozostaje bez wpływu na ich plany zawodowe. Jedynie 12,5% zatrudnionych aktywnie poszukuje nowej pracy. Pozostali nie wykluczają zmiany, ale w perspektywie nie krótszej niż 3-12 miesięcy.

Najwyższy wzrost wynagrodzeń w działach prawnych

- Obszar prawny jest, obok logistyki, jednym z dwóch, które w 2023 roku odnotowały najwyższy wzrost wynagrodzeń. Aż 22,5% pracowników zadeklarowało wzrost płacy o ponad 15%. Podwyżek nie otrzymało 32,5% ankietowanych. Pozostali otrzymali natomiast niższe podwyżki (do 15%) – wyjaśnia Ewa Michalska

Wynagrodzenia w działach prawnych są uzależnione od stanowiska, doświadczenia oraz lokalizacji firmy. Najwięcej zarabiają prawnicy w Warszawie. Młodszy prawnik może liczyć tutaj na wynagrodzenie rzędu 9,5 tys. zł, a we Wrocławiu 8 tys. zł, starszy prawnik natomiast na 20 tys. zł w Katowicach, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu i na nawet 30 tys. zł w Warszawie. Spośród badanych miast najgorzej wynagradzani są prawnicy w Łodzi i Poznaniu. I tak specjalista ochrony danych osobowych zarabia  14 tys. zł w stolicy Wielkopolski i 15 tys. zł w Łodzi, podczas gdy najwyższe wynagrodzenia w Warszawie na tym stanowisku sięgają 20 tys. zł. Dyrektorzy działów prawnych i compliance na Mazowszu mogą liczyć nawet na pensje rzędu 45 tys. zł. W pozostałych dużych miastach (Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Katowicach) kwoty te są niższe - w granicach 35 tys.

Praca stacjonarna - domena działów prawnych

Aż 50% ankietowanych pracuje w trybie stacjonarnym. To drugi najwyższy wynik spośród badanych działów. Jedynie 2,5% pracowników działów prawnych pracuje w pełni zdalnie, pozostali deklarują tryb hybrydowy. Warto zauważyć jednak, że możliwość pracy zdalnej znajduje się na przedostatnim miejscu w hierarchii istotnych czynników zatrudnienia, co wynika z charakteru pracy prawników. 

Jeśli chodzi o inne aspekty związane z realiami pracy w działach prawnych oraz compliance, pracownicy tych obszarów w większości mają wykształcenie kierunkowe. Tylko 30% z nich kształciło się w innych dziedzinach. Widoczna jest również znaczna polaryzacja w kwestii skłonności do przebranżowienia się - dokładnie taki sam odsetek respondentów (32,5%) wskazuje na to, że rozważa oraz nie rozważa przebranżowienia. 

Pełen „Raport wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” jest już dostępny – POBIERZ RAPORT.