Raporty

Wpływ COVID-19 na ofertę benefitów pracowniczych w Polsce

901

77% firm już oferuje lub planuje wprowadzić pracę hybrydową. To wydaje się być obecnie najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli pogodzić interesy i potrzeby zarówno pracowników jak i pracodawców.

Pandemia COVID-19 niewątpliwie wywarła duży wpływ na rynek pracy i obowiązujące dotąd na nim zasady. W jakim stopniu COVID-19 zmienił ofertę benefitów poza płacowych? Jak do zmian w tym zakresie odnieśli się pracodawcy i jakie oczekiwania mają pracownicy? Sprawdziliśmy to!

Raport „COVID-19`s impact on employee benefits in Poland” to dogłębna analiza oferty benefitów w Polsce i przedstawienie zmian, jakie zaszły podczas pandemii w ramach świadczeń pracowniczych, zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Nadrzędnym celem publikacji było zaprezentowanie danych w ujęciu opinii pracodawcy i pracownika, tak aby jak najpełniej opisać otaczającą nas rzeczywistość na rynku pracy. Wnikliwie przeanalizowaliśmy uzyskane wyniki i zweryfikowaliśmy stanowisko obu stron w kontekście benefitów.

Ważną część raportu stanowią opinie respondentów na temat benefitów oferowanych przed pandemią oraz wskazanie zmian jakie zaszły w tym zakresie podczas pandemii. Według odpowiedzi pracowników 3 najczęstsze świadczenia oferowane przez pracodawców przed pandemią to zdecydowanie: podstawowa opieka medyczna, karta Multisport oraz ubezpieczenie na życie. Świadczenia te otrzymały odpowiednio 73%, 71% i 63% respondentów badania. W pierwszej piątce znalazła się również możliwość pracy zdalnej, z której 57% respondentów mogło skorzystać przed pandemią, a także premie i prowizje , na które wskazało 53% badanych.

Zmiany w ofercie benefitów

W badaniu pracownicy również wskazali 5 najpopularniejszych benefitów, o które pracodawcy zdecydowali się rozszerzyć swoją ofertę, w tym m.in.: home office 49%, opieka psychologa (wsparcie online i telefoniczne) 30%, elastyczne godziny pracy (pełny wybór czasu rozpoczęcia) 24%, dodatkowe działania integrujące zespół podczas pracy zdalnej (czaty, wyzwania) 24%, dofinansowanie aranżacji miejsca pracy w domu (np. biurko, krzesło ergonomiczne) 20%. Warto wspomnieć, że wśród odpowiedzi respondentów pojawiła się także dodatkowa adnotacja, że część pracodawców nie tylko nie rozszerzyła oferty benefitów, ale także wycofała już dostępne świadczenia, takie jak: karta Multisport, dopłaty do obiadów i kursy zewnętrzne.

Oczekiwania pracowników

Najbardziej pożądane benefity są wyraźnie związane z modelem pracy hybrydowej bądź zdalnej. Dostępność elastycznej organizacji pracy wskazała ponad 2/3 respondentów. To wyraźnie pokazuje, że pracodawcy, aby stać się atrakcyjnymi dla pracowników, będą musieli zapewnić pracownikom elastyczne formy współpracy (również elastyczne godziny pracy wskazało 50% respondentów). Co więcej, pracownicy oczekiwaliby od pracodawców wsparcia w tworzeniu stanowiska pracy w domu - z dofinansowaniem niezbędnym do wykonywania pracy (odpowiednio 43% respondentów oczekuje dofinansowania do zakupu Internetu, a 42% innych narzędzi, takich jak krzesła czy biurka). Druga ważna kategoria oczekiwań pracowników to zdrowie i bezpieczeństwo rodziny, które stały się ważnym aspektem codziennego życia, stąd też można zauważyć zwiększone zainteresowanie rozszerzonymi pakietami medycznymi, czy możliwością wsparcia psychologicznego, które również podniosło 15% badanych. Niepewny czas oznacza, że ​​pracownicy chcieliby mieć większą elastyczność w zakresie wynagrodzenia i możliwości wynagradzania za dodatkową pracę. Wyniki badania wskazują, na wyraźne zainteresowanie realnymi środkami pieniężnymi w formie premi i prowizji, mniej atrakcyjne dla pracowników są świadczeniami rzeczowe.

Dodatkowo, „COVID-19`s impact on employee benefits in Poland” został wzbogacony o dwa artykuły eksperckie – na temat pracy hybrydowej oraz najnowszych trendów i przyszłości benefitów.

Mamy nadzieję, że poniższy raport będzie dla Państwa doskonałym źródłem wiedzy oraz inspiracji w radzeniu sobie z wyzwaniami na rynku pracy.

Zapraszamy do lektury i bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania szczegółowych danych. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

PAPORT DO POBRANIA TUTAJ