Nieruchomości

Do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) dołącza Globalwort

Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce w taki sposób, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Do grona członków stowarzyszenia wspierających jego działalność Globalworth dołączył nie bez powodu. Inwestor od lat realizuje aktywną politykę proekologiczną i wdraża w swoich budynkach rozwiązania, które minimalizują ich oddziaływanie na środowisko. Troska o kwestie środowiskowe oraz społeczne są kluczowym elementem strategii Globalworth. Równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, technologicznymi, ekonomicznymi są priorytetem firmy, stąd decyzja o wstąpieniu do pozarządowej organizacji - Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council), które od 2008 roku działa na rzecz zrównoważonego budownictwa.

Wszystkie nieruchomości z polskiego portfela Globalworth posiadają certyfikat BREEAM in USE na poziomie Excellent lub jest on aktualnie odnawiany na tym poziomie. Z kolei Rating WELL Health-Safety odnawiany jest obecnie dla wszystkich nieruchomości.

Wszystkie budynki stoją przed szeregiem wyzwań związanych z efektywnością energetyczną, dekarbonizacją, adaptacją do zmiany klimatu, bioróżnorodnością, gospodarką obiegu zamkniętego, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego w sposób ambitny i radykalny wspiera polski rynek budowlany, aby każdy miał prawo do użytkowania budynków odpowiadających na dzisiejsze i przyszłe wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że Globalworth w istotny sposób przyczyni się do realizowania tej misji.

Bartosz Marcol, Manager ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Globalworth Poland