Nieruchomości

EBI i Cellnex podpisują umowę kredytową w wysokości €315 mln na wsparcie rozwoju infrastruktury 5G i transformacji cyfrowej w Europie

EBI i Cellnex podpisują umowę kredytową w wysokości €315 mln na wsparcie rozwoju infrastruktury 5G i transformacji cyfrowej w Europie

Kredyt umożliwi uruchomienie inwestycji o łącznej wartości €631 mln w infrastrukturę telefonii komórkowej w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech i Polsce.

Finansowany projekt pozwoli przyspieszyć transformację cyfrową w Europie i promować inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną w regionach objętych polityką spójności.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z firmą Cellnex umowę o finansowanie w wysokości €315 mln w celu wsparcia rozwoju infrastruktury telekomunikacji mobilnej niezbędnej do wdrożenia sieci 5G w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech i Polsce. Kredyt umożliwi uruchomienie inwestycji o łącznej wartości €631 mln, których celem jest poprawa i rozszerzenie w tych krajach zasięgu oraz zwiększenie wydajności infrastruktury sieci telekomunikacji mobilnej o bardzo dużej przepustowości. Pomoże to przyśpieszyć transformację cyfrową zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

W projekcie przewidziano budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej maszty telefonii komórkowej i miejskie stacje bazowe, ulepszenia umożliwiające współdzielenie infrastruktury przez wielu operatorów, instalację światłowodu umożliwiającą połączenie wież z sieciami poszczególnych operatorów, rozproszone systemy antenowe znacznie zwiększające przepustowość stacji bazowych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i innych środków zapewniających efektywność energetyczną w wybranych stacjach bazowych z myślą o oszczędnościach energii i ograniczeniu emisji CO2 przez sieć.

Przedsięwzięcie jest przykładem modelu biznesowego otwartego dostępu, powszechnie stosowanego przez dostawców pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej takich jak Cellnex. Model ten sprzyja wykorzystaniu stacji bazowych współdzielonych przez wielu operatorów, co pozwala zmniejszyć całkowitą liczbę wymaganych masztów bez wywierania niekorzystnego wpływu na przepustowość lub zasięg sieci czy usług cyfrowych świadczonych klientom indywidualnym.

Projekt wniesie znaczący wkład w realizację celów cyfrowej dekady Europy do 2030 roku i wesprze inwestycje w infrastrukturę niezbędną do transformacji cyfrowej na obszarach miejskich i wiejskich w Europie. Około połowa nowych masztów zostanie zainstalowana w regionach objętych polityką spójności (czyli takich, w których dochód na mieszkańca jest niższy niż średnia UE), co umożliwi wyeliminowanie przepaści cyfrowej i przyniesie korzyści społeczno-gospodarcze na tych obszarach. Jest to druga operacja realizowana przez EBI we współpracy z firmą Cellnex i mająca na celu rozwój infrastruktury telefonii komórkowej w Europie.

Umowę kredytową podpisali dziś w Barcelonie wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Félix oraz dyrektor finansowy i dyrektor ds. rozwoju korporacyjnego firmy Cellnex José Manuel Aisa.

Ta umowa o finansowanie umożliwia EBI wsparcie dużego projektu, który pomoże przyspieszyć europejską transformację cyfrową – powiedział wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Félix.

Cieszymy się, że możemy udzielić firmie Cellnex tego kredytu, którego celem jest rozbudowa i optymalizacja infrastruktury telekomunikacji mobilnej w pięciu europejskich krajach, w tym w Hiszpanii. Infrastruktura ta ma kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej, zwłaszcza w kontekście wdrożenia sieci 5G. Dzięki temu projektowi EBI pomoże w zapewnieniu najnowocześniejszej mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Unii Europejskiej, ułatwiającej cyfryzację gospodarki i dostęp do usług cyfrowych dla każdego, niezależnie od miejsca. Podpisana dziś umowa pozwoli również zwiększyć gęstość tej infrastruktury w regionach objętych polityką spójności, a tym samym przyczyni się do realizacji celu EBI, jakim jest wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Dyrektor finansowy firmy Cellnex José Manuel Aisa powiedział:

Nowa umowa zacieśnia naszą współpracę z EBI, jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej, oraz pokazuje zaangażowanie firmy w cyfrowy i technologiczny rozwój UE. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli nadal wspierać naszych klientów w instalowaniu nowych obiektów, zapewniając efektywne i płynne wdrażanie sieci 5G w kilku krajach. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z warunków operacji, której długi termin zapadalności i konkurencyjne oprocentowanie pozwolą nam poprawić średnią zapadalność długu.

 

 

 

Europejski Bank Inwestycyjny