Nieruchomości

ERSTE Open-Ended Real Estate Investment Fund kupuje od Skanska H2Offices w Budapeszcie

ERSTE Open-Ended Real Estate Investment Fund kupuje od Skanska H2Offices w Budapeszcie

Fundusz ERSTE Open-Ended Real Estate Investment Fund, repre­zen­towany przez ERSTE Alapkezelő Zrt., nabywa od Skanska pierwszą fazę kompleksu H2Offices w Budapeszcie. Jest to już trzecia umowa ze Skanska Hungary, jaką podpisuje nabywca – po wcześniejszych tran­sakcjach kupna Nordic Light (w 2016 roku) i Mill Park (2018).

Kompleks H2Offices jest doskonale zlokalizowany w tętniącym życiem korytarzu biurowym Váci w Budapeszcie. Jego łączna powierzchnia najmu wynosi około 27 tys. mkw. Przygotowano tam 299 miejsc parkingowych. Nieruchomość jest w 74% wynajęta, a swoje siedziby otworzyły tam renomowane organizacje, np. Colonnade Hungary, Cofidis Hungary, MBH Gondoskodás Fund, DBH Group i Orbico Hungary. Budynek otrzymał już certyfikat LEED Platinum Core & Shell czwartego stopnia z najwyższą jak dotąd liczbą punktów na Węgrzech. Obecnie celem jest uzyskanie certyfikatu WELL v2 Core & Shell oraz oceny WELL Health-Safety Rating. Kompleks H2Offices uzyskał również certyfikat Access4You Gold, który ocenia budynek pod względem konk­retnych kryteriów dotyczących dostępności architektonicznej, informacyjnej i ko­mu­nika­cyjnej.

– Bardzo się cieszymy, że nasza wieloletnia, zbudowana na zaufaniu relacja z fun­duszem Erste RE zaowocowała udaną transakcją projektu H2Offices – podkreśla Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Nasze partnerstwo oparte na wspólnych war­toś­ciach, silnym zaangażowaniu w ESG wzbogaciło się o kolejny fantastyczny bu­dy­nek. Transakcja ta świadczy o zainteresowaniu wysokiej jakości zrówno­wa­żo­nymi nieruchomościami, wskazując na pozytywną zmianę popytu na rynku inwes­tycyjnym. Jako Skanska jesteśmy dumni, że plasujemy się w czołówce podmiotów oferujących przyszłościowe projekty najwyższej jakości.

– Przejęcie H2Offices, wyjątkowego budynku biurowego kategorii A+ w samym ser­­cu Budapesztu to naprawdę świetna wiadomość – przyznaje Balázs Pázmány, prezes zarządu ERSTE Alapkezelő Zrt. – To jeszcze bardziej zwiększa udział na­szego portfolio składającego się z wysokiej jakości budynków biurowych, które speł­niają wszystkie wymagania najemców. Transakcja ta wzmac­nia nasze wielo­letnie partnerstwo ze Skanska, która podziela nasze zaangażowa­nie w zasady ESG. Jesteśmy wdzięczni wszystkim koleżankom i kolegom z funduszu, którzy odegrali niezastąpioną rolę w przeprowadzeniu tej transakcji. H2Offices nie tylko wzbo­gaca nasze portfolio, ale także uosabia nasze zaangażowanie w zrównowa­żone inwestycje w nieruchomości. Przejęcie to stanowi znaczący krok w kierunku osiągnięcia naszych celów środowiskowych, społecznych i zarządczych, jak rów­nież wspiera nasze przyszłe wysiłki w tym zakresie.

Zaprojektowany przez duńskie studio Arrow Architects budynek cechuje się impo­nującymi udogodnieniami – między innymi zielonymi tarasami i rozległym ogro­dem, którego pełnoskalowe nasadzenia zostaną wykonane w późniejszych fazach prac. W efekcie H2Offices staje się miejscem sprzyjającym zarówno odpo­czyn­kowi, jak i produktywności. Rowerownia, stacja ładowania samocho­dów elektrycznych, ścieżka do biegania na dachu z zapierającym dech w piersiach widokiem na miasto oraz akcenty wodne w całym budynku – wszystkie te elementy podkreślają zaanga­żowanie Skanska w jak najlepsze zaspokojenie różnorodnych potrzeb najemców H2Offices.

H2Offices to awangarda zrównoważonego rozwoju na Węgrzech. Doskonała lokalizacja, bogate udogodnienia i wyjątkowa efektywność energetyczna sprawia­ją, że jest to żywy dowód naszego starania o realizację zasad ESG w praktyce, jak również o dobre samopoczucie użytkowników budynku. To nie jest tylko osiąg­nięcie na dziś: kompleks H2Offices stworzono po to, aby zapewnić wyjątkową war­tość w przyszłości. Bardzo nas cieszy, że nasi partnerzy doceniają przyszłoś­ciowe podejście Skanska w każdym realizowanym przez nas projekcie – dodaje Aurelia Luca, wiceprezes ds. operacyjnych na Węgrzech i w Rumunii spółki biu­rowej Skanska.

Doskonale harmonizując ciepły skandynawski design z dziedzictwem miejsca – niegdyś siedziby zarządu budapeszteńskich wodociągów – H2Offices oferuje wspa­niałe środowisko skoncentrowane na poprawie samopoczucia i efektywności, w którym ludzie mogą spędzać razem czas.

W procesie sprzedaży firmie Skanska doradzali specjaliści Cushman & Wakefield, Colliers i Dentons.